Woningbouw


De Oude IJsselstreek gaat bouwen. Persbericht Gemeente Oudeijsselstreek 22 april 2021

 

De Oude IJsselstreek gaat bouwen. De gemeente Oude IJsselstreek heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan plannen om de woningbouw te versnellen. Daarvoor zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd, waarbij onder andere is gekeken naar de toekomstige woningbehoefte, gegevens over groei van de bevolking, toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden voor locaties in de gemeente. Uit dit onderzoek is gebleken dat de woningnood inderdaad zo hoog is als we al vermoedde. Er is een behoefte aan minimaal 1000 en maximaal 2250 woningen tussen nu en 2030 in Oude IJsselstreek. De gemeente heeft hiervoor een plan gepresenteerd aan de raad, die hier 22 april over beslist. Hoewel het algemene plannen zijn, die nog niet in detail zijn uitgewerkt, wil de gemeente Oude IJsselstreek de inwoners toch alvast informeren over deze plannen. Het is namelijk een belangrijk onderwerp voor veel inwoners. Met name voor jongeren en senioren, die zitten te springen om woningen. De plannen De gemeente heeft meerdere scenario’s onderzocht met behulp van onderzoeksbureau Companen en planbureau SAB. De eerste focus ligt op de locaties in de kernen, de zogenaamde inbreidingslocaties, daar kunnen ongeveer 800 woningen worden gebouwd. Maar als er voldoende woningen moeten komen, dan ontkomt de gemeente er niet aan om ook buiten de kernen te kijken. Er zijn meerdere locaties onderzocht en er is uiteindelijk besloten om vijf locaties voor te stellen aan de raad: Varsseveld Noord, Varsseveld West, Terborg Voorbroek, Ulft Biezenakker, Gendringen Lenteleven. Woningnood oplossen lukt! Als we het samen doen. De gemeente Oude IJsselstreek is blij dat ze stappen kunnen zetten om een antwoord te geven op de woningnood. Maar de gemeente kan het niet alleen. Daarvoor is een goede samenwerking nodig tussen de raad, de gemeente en de inwoners. Wethouder Ben Hiddinga: ”We staan voor een flinke opgave. Het bouwen van zo’n groot aantal woningen voor 2030, moet sneller dan we vanuit het verleden gewend zijn. En we moeten ook bouwen op locaties buiten de kern. Procedures die we intern moeten doorlopen en met de raad, worden versneld. Maar alle lichten staan op groen. De Provincie ziet het probleem in de regio, de raad heeft opdracht gegeven om te versnellen en de inwoners dragen al actief bij aan initiatieven. Samen gaat ons dit als gemeente en samenleving lukken!” Voor inwoners die meer willen weten over de plannen, organiseert de gemeente drie inwoners bijeenkomsten. In verband met de coronamaatregelen zullen de informatieavonden online worden gehouden. Inwoners kunnen zich hier vanaf vrijdagmiddag 23 april voor aanmelden via: www.oude-ijsselstreek.nl/woningbouwplannen.


Door recente ontwikkelingen, zoals de versnelde toename van de krapte op de woningmarkt, de toestroom van woningzoekenden uit het westen en de toenemende vraag van ondernemers voor geschikte woonruimte voor de werknemers; is het noodzakelijk dat er nieuwe woningen komen in gemeente Oude IJsselstreek (Bron, fragment uit persbericht 7 jan 2021 van de gemeente Oude IJsselstreek)