De NH Kerk te Gendringen is een van de oudste overgebleven gebouwen in het dorp. Al omstreeks 800/900 n.Chr. heeft op deze plek een kapel gestaan. Omstreeks 1200 werd begonnen met de bouw van een kerk van tufsteen en in latere jaren werd het bovenste gedeelte van het muurwerk  vervangen door baksteen. De destijds RK kerk was veel groter, ongeveer 12 meter langer, dan de huidige kerk en bezat ook een uitbouw. Dit is nog goed te zien omdat de toren in verhouding tot de rest feitelijk ook veel te fors is.

Met de reformatie werd de kerk ontdaan van al haar versierselen en het werd toen een NH Kerk. Tijdens de brand van 1830 werd een groot gedeelte van de kerk verwoest. Omdat men geen geld had voor een volledige restauratie is toen de kerk belangrijk ingekort. In de huidige achtergevel is dit in het metselwerk nog terug te zien. De kerk werd gepleisterd om een eenheid in uiterlijk te verkrijgen. De vroegere ingang onder de toren is thans niet meer te gebruiken maar wel is nog te zien dat de huidige kerk op de restanten van de voormalige kerk is gebouwd.

Bij opgravingen in 1955 zijn de fundamenten van verschillende grafkelders blootgelegd. Enige hiervan stammen uit de Karolingische tijd en hierin zijn omstreeks 1700 ook de lichamen van Graaf Willem van den Bergh, zijn vrouw Maria van Nassau en enkele van hun kinderen bijgezet. Ook deze grafkelders zijn tijdens de brand van 1830 verloren gegaan. In de kerk bevindt zich nog het orgel dat omstreeks 1840 is gebouwd door de firma Nolting. De kerk en het orgel werd in ? gerestaureerd.

 

Ooit heeft tegenover de kerk een klokkengieterij gestaan. In de zeventiende eeuw goot hier de familie Voigt ( oorspronkelijk komende uit Keulen ) maar toen wonende in Isselburg klokken voor veel kerken in de wijde omgeving tot in Aalten en Winterswijk. In de het klokkentorentje van Huis Landfort en de NH Kerk te Megchelen zijn nog  klokken uit die tijd aanwezig.