Natuur en omgeving

Uit welke richting men Gendringen ook benadert, altijd zal men zich omringd zien door heel veel groen. De voormalige gemeente Gendringen droeg daarom ook de naam  ’Groene Grensgemeente ‘. Dat groen bestaat niet zozeer uit echte bossen, maar meer uit een gevarieerd landschap, bestaande uit weilanden, akkers, houtsingels, laanbeplantingen en toch ook enkele bospercelen. Naast diverse kleinere watergangen stroomt aan de oostgrens van Gendringen de Oude IJssel, die vanuit  Duitsland ons land en in dit geval ook Gendringen binnenstroomt.

Daarnaast bevinden zich aan de westzijde van Gendringen enkele flinke ontzandingsplassen, die na beëindiging van de werkzaamheden  doormiddel van nieuwe aanplant worden en ook al zijn gevormd tot mooie natuurgebiedjes. Aan de oostzijde van Gendringen bevindt zich het onlangs totaal gerenoveerde Kernspark , dat via een fraaie laanbeplanting van lindenbomen langs de Engbergseweg wordt verbonden met het bosgebied Engbergen. Ten zuidoosten van Gendringen bevindt zich het ‘Kluunpand’, een kleine plas, omringd door opgaand groen en een moerasachtig deel.

Dieren

De  hiervoor beschreven groene omgeving herbergt  een grote diversiteit aan dieren. Als we zouden proberen om hiervan een opsomming te geven, zouden we er ongetwijfeld een aantal  overslaan. Kenmerkend voor dit deel van Nederland zijn de roekenkolonies, waarvan er zich in Gendringen en de directe omgeving ook enkele bevinden (o.a. in het Kernspark). Ondanks, dat dit een beschermde vogelsoort is, zijn de bewoners van de huizen in de directe omgeving hier meestal niet zo gelukkig mee. Dit geldt evenzeer voor de grote aantallen  (overzomerende) ganzen, waar de agrariërs meestal niet zo blij mee zijn.

Groene grens

Gendringen is gelegen tegen de landsgrens en het Duitse plaatsje Anholt  en maakt sedert 2005 deel uit van de gemeente Oude IJsselstreek.  Voorheen was Gendringen een zelfstandige gemeente, die bestond uit een aantal kernen, waarvan Ulft de grootste was. Voor de dagelijkse boodschappen kan men in het dorp Gendringen terecht, terwijl Ulft zich op een sub-regionaal niveau heeft ontwikkeld en Doetinchem een regionale functie in deze streek vervult.

Naast de  ’normale’ verbindingsweg naar Anholt,  bevindt zich tussen Gendringen en Anholt ook een aantal zogenaamde ‘groene grensovergangen’. Deze grensovergangen waren voorheen enkel te gebruiken  door fietsers en voetgangers. Dit geldt voor sommige nog steeds, maar bij enkele is dit inmiddels wat vervaagd.

Vervoer

Gendringen heeft zelf geen openbaar vervoersmogelijkheid per trein. De dichtstbijzijnde opstapplaats is Terborg en verder Gaanderen en Doetinchem. Via de lijndienst is Gendringen per bus wel te bereiken, terwijl er tussen Gendringen en de omliggende plaatsen ook buurtbussen rijden. Dit is een vervoersmogelijkheid tussen de plaatsen, waar meestal geen lijndienst bestaat en die is ontstaan door burgerinitiatieven en waarvan de bussen (busjes)  worden bestuurd door vrijwilligers.

Gendringen heeft over de openbare weg goede verbindingen met de omringende plaatsen. Richting Arnhem en verder Nederland in, kan men via Doetinchem en de A 18 naar de A12 of via ’s Heerenberg en een stukje Duitsland ook rechtstreeks op de A12 komen. Gezien de situering tegen de Duitse grens, zijn de nabijgelegen plaatsen Emmerich, Bocholt en Kleve ook vlot te bereiken.

Op deze site hebben we ruimte gemaakt voor de lokale seniorenbond, voor de gebiedsmakelaar, Hulp Online Oost, het lokale Rode Kruis en voor de fotogroep Gendringen.

De inhoud van deze pagina's wordt regelmatig aangepast.

 

één van de laatst toegevoegde foto's.

door op de foto te klikken gaat u naar de fotogroep-pagina

Gendringenaren

 

N.a.v. de bijeenkomst over de toekomstvisie gistereavond is er gebleken dat nog meer samen werken een must is om ons dorp leefbaar te houden en te maken.

Om dit te bewerkstelligen kunnen verenigingen en mensen die in ons dorp iets willen organiseren dit op de site van Stichting Gendringen Leefbaar zetten. Zodat onze dorpelingen daar notie van kunnen nemen.

Uiteraard is het ook belangrijk om te kijken of er niet dubbel op een datum georganiseerd wordt.

Zo weet iedereen wat er te doen is en kunnen betrokkenen onderling overleggen. Het mail adres is stichtinggendringen@hotmail.com

 

Mvg Stichting Gendringen Leefbaar

De plannen en tekening liggen er. Het nieuwe MMPstaat gepland voor medio zomer 2020.

 

In het gebouw komen 45 grotere appartementen van ca. 60 m2. Hiervan zijn er 20 voor Azora en 25 voor Wonion waarvan wederom 14 aan Estinea verhuurd worden. Daarnaast zijn er 26 kleinere appartementen van ca. 40 m2. Deze zijn verdeeld in twee groepen PG respectievelijk 8 en 9 appartementen en nog 9 platsen ELV.

 

De PG groepen zijn gehuisvest op de begane grond en hebben beiden een eigen huiskamer en een buitenruimte met afgesloten tuindeel.  Op de begane grond is ook de hoofdentree met naast gelegen het Grand Cafe en multifunctionele ruimten. Nabij de hoofdentree liggen ook de welnessruimte en de winkel. De grootere appartementen van Azora zin gehuistvest op de tweede en derde bouwlaag en zijn alle voorzien van een balkon. Op de derde bouwlaag zijn ook de ELV appartementen gesiteerd.

 

Leuke plannen- maar eerst wordt nog door de Meeuw uit Oirschot een tijdelijke huisversting met 72 plaatsen [32 PG en 40 somatiek] aan de Bongerdstraat in Ulft gebouwd om deze plannen te kunnen realiseren. De tijdelijke huisversting is eind november 2018 klaar is en de bewoners van het huidige MMP gaan dan hier naar toe verhuizen. In Januari 2019 beginnen de sloopwerkzaamheden en we hopen medio zomer 2020 het nieuwe MMP te kunnem gebruiken.