Natuur en omgeving

Uit welke richting men Gendringen ook benadert, altijd zal men zich omringd zien door heel veel groen. De voormalige gemeente Gendringen droeg daarom ook de naam  ’Groene Grensgemeente ‘. Dat groen bestaat niet zozeer uit echte bossen, maar meer uit een gevarieerd landschap, bestaande uit weilanden, akkers, houtsingels, laanbeplantingen en toch ook enkele bospercelen. Naast diverse kleinere watergangen stroomt aan de oostgrens van Gendringen de Oude IJssel, die vanuit  Duitsland ons land en in dit geval ook Gendringen binnenstroomt.

Daarnaast bevinden zich aan de westzijde van Gendringen enkele flinke ontzandingsplassen, die na beëindiging van de werkzaamheden  doormiddel van nieuwe aanplant worden en ook al zijn gevormd tot mooie natuurgebiedjes. Aan de oostzijde van Gendringen bevindt zich het onlangs totaal gerenoveerde Kernspark , dat via een fraaie laanbeplanting van lindenbomen langs de Engbergseweg wordt verbonden met het bosgebied Engbergen. Ten zuidoosten van Gendringen bevindt zich het ‘Kluunpand’, een kleine plas, omringd door opgaand groen en een moerasachtig deel.

Dieren

De  hiervoor beschreven groene omgeving herbergt  een grote diversiteit aan dieren. Als we zouden proberen om hiervan een opsomming te geven, zouden we er ongetwijfeld een aantal  overslaan. Kenmerkend voor dit deel van Nederland zijn de roekenkolonies, waarvan er zich in Gendringen en de directe omgeving ook enkele bevinden (o.a. in het Kernspark). Ondanks, dat dit een beschermde vogelsoort is, zijn de bewoners van de huizen in de directe omgeving hier meestal niet zo gelukkig mee. Dit geldt evenzeer voor de grote aantallen  (overzomerende) ganzen, waar de agrariërs meestal niet zo blij mee zijn.

Groene grens

Gendringen is gelegen tegen de landsgrens en het Duitse plaatsje Anholt  en maakt sedert 2005 deel uit van de gemeente Oude IJsselstreek.  Voorheen was Gendringen een zelfstandige gemeente, die bestond uit een aantal kernen, waarvan Ulft de grootste was. Voor de dagelijkse boodschappen kan men in het dorp Gendringen terecht, terwijl Ulft zich op een sub-regionaal niveau heeft ontwikkeld en Doetinchem een regionale functie in deze streek vervult.

Naast de  ’normale’ verbindingsweg naar Anholt,  bevindt zich tussen Gendringen en Anholt ook een aantal zogenaamde ‘groene grensovergangen’. Deze grensovergangen waren voorheen enkel te gebruiken  door fietsers en voetgangers. Dit geldt voor sommige nog steeds, maar bij enkele is dit inmiddels wat vervaagd.

Vervoer

Gendringen heeft zelf geen openbaar vervoersmogelijkheid per trein. De dichtstbijzijnde opstapplaats is Terborg en verder Gaanderen en Doetinchem. Via de lijndienst is Gendringen per bus wel te bereiken, terwijl er tussen Gendringen en de omliggende plaatsen ook buurtbussen rijden. Dit is een vervoersmogelijkheid tussen de plaatsen, waar meestal geen lijndienst bestaat en die is ontstaan door burgerinitiatieven en waarvan de bussen (busjes)  worden bestuurd door vrijwilligers.

Gendringen heeft over de openbare weg goede verbindingen met de omringende plaatsen. Richting Arnhem en verder Nederland in, kan men via Doetinchem en de A 18 naar de A12 of via ’s Heerenberg en een stukje Duitsland ook rechtstreeks op de A12 komen. Gezien de situering tegen de Duitse grens, zijn de nabijgelegen plaatsen Emmerich, Bocholt en Kleve ook vlot te bereiken.