De Oevelgunne - Azora


De Oevelgunne

 

Ongeveer 7 jaar geleden werden wij als Stichting Gendringen Leefbaar voor het eerst door Azora op de hoogte gesteld dat er werd nagedacht over de toekomst van het zorgcentrum MMP.

 

Het bestaande gebouw was verouderd en voldeed niet meer aan de normen en eisen die tegenwoordig worden gesteld aan bewoning van ouderen met zorgbehoeften. Ook aan de eisen met betrekking tot een gebouw dat energieneutraal moet zijn kon geen invulling worden gegeven. Daarnaast was de capaciteit te klein om aan alle toekomstige verwachtingen te kunnen voldoen.

 

Zorgcentrum MMP vervulde ook al tientallen jaren in de Gendringse gemeenschap een belangrijke rol in allerlei maatschappelijke activiteiten. Dit feitelijk gegeven wilde men handhaven en waar mogelijk uitbreiden.

 

Een lijst met eisen en behoeften werd opgemaakt. Onderdeel hiervan was dat het nieuwe gebouw meer zou bieden dan enkel een zorgcentrum. Er werd een samenwerking gezocht met Wonion en Estinea.  En zo ontstond er langzamerhand een blauwdruk van wat er van een nieuw gebouw en het functioneren in de maatschappij mocht worden verwacht. Middels een prijsvraag werd gezocht naar een nieuwe naam die een invulling gaf aan de huidige en toekomstige woonvormen.

 

De Oevelgunne, de naam is ontleed aan een voormalige havezate die ooit eeuwen het beeld van Gendringen bepaalde,  is een Woonzorgcentrum waarin wonen, begeleid wonen en wonen met zorg taken elkaar vinden. Het is een mooi en open naar de maatschappij gericht gebouw, voor iedereen toegankelijk en bereikbaar met voorzieningen waarvan de gehele gemeenschap gebruik van kan maken.

 

In verband met de officiële opening wensen wij alle betrokkenen een goede toekomst in het nieuwe prachtige gebouw dat een parel is voor het centrum van Gendringen.  

 

 

Stichting Gendringen Leefbaar

Geplaatst 2 oktober 2021