Vrouwen van Gendringen e.o.


 

De Vereniging heeft ten doel een organisatie te zijn van vrouwen met hart voor de leefomgeving en te stimuleren dat vrouwen elkaar kunnen ontmoeten, hun creativiteit kunnen ontplooien, aan persoonlijke ontwikkeling kunnen werken en met krachtige stem participeren in de hedendaagse maatschappelijke ontwikkeling. Wij trachten dit doel o.a. te bereiken door organiseren van bijeenkomsten, trainingen, cursussen, lezingen, studiedagen om belangstelling te wekken en meningsvorming te vormen.