Geschiedenis Stichting Gendringen Leefbaar

Stichting Dorpsbelang Gendringen en Omstreken is in 2010 opgericht. Van 2010 tot en met 2015 was SDGO betrokken bij successen als de renovatie van de Schrijversbuurt, de herinrichting van het Kernspark en de organisatie van burendag.

 

In 2015 kwam er een belangen vereniging Burgerinitiatief Gendringen Leefbaar bij. Als gevolg hiervan werd er in die periode samen opgetrokken en overlegd met de Ondernemers

Vereniging Gendringen over o.a. de wens tot vestiging van een 2e supermarkt in Gendringen.

 

In April 2016 werd een eerste aanzet gegeven om de activiteiten van SDGO en Burgerinitiatief Gendringen Leefbaar te bundelen onder een nieuwe noemer: Stichting Gendringen Leefbaar. Op 25 Juni 2016 heeft dat zijn definitieve vorm gekregen. Stichting Gendringen Leefbaar was in die periode o.a. betrokken bij de plannen voor Engbergen.

 

Veel tijd is er in deze periode en erna besteed aan het overleg rondom de nieuwbouw van woon-zorgcentrum en verpleeghuis De Oevelgunne (Oude MMP Maria Magdalena Postel). Een nieuwbouw initiatief van Azora, Wonion en Estinea.

 

Stichting Gendringen Leefbaar is nog steeds dankbaar met de het destijds genomen initiatief (Oprichting Stichting Dorpsbelang Gendringen) en zet dit graag voort.