Digitale informatiezuil in Gendringen

 

De stichting heeft het initiatief genomen om een digitale informatiezuil aan te schaffen. Deze is geplaatst op het plantsoen aan de Ulftseweg in Gendringen.

 

Afspraken hierover zijn vast gelegd in een document "Afspraken omtrent plaatsing digitale informatiezuil in Gendringen" deze is ondertekend door T.H.M. Teitink, voorzitter van de stichting en door G.. van balveren, locobutrgemeester namens de gemeente Oude IJsselstreek op 29 juli 2013.

 

Sinds maandag 2 december 2013 beschikken we in Gendringen over een digitale informatiezuil. Wethouder Jan Finkenflügel heeft dit medium destijds ceremonieel in gebruik gesteld. In het jaar 2022 is software en led scherm vernieuwd.

Verenigingen, de gemeente en andere organisaties kunnen hierop hun boodschappen kwijt. Deze boodschappen dienen wel aan enkele criteria te voldoen. De Stichting Gendringen Leefbaar heeft deze criteria samengevat in het onderstaande protocol.

Dit protocol kunt u downloaden d.m.v. een klik op onderstaande link.

Download
Protocol gebruik digitale informatiezuil
Protocol gebruik digitale informatiezuil
Adobe Acrobat document 137.0 KB

Als U informatie wil delen en plaatsen op de zuil stuur dan een mail met een aanvraag naar gendringenleefbaar@gmail.com t.a.v. de redactiecommissie. Aan het plaatsen van informatie op de zuil zijn kosten verbonden.

 

 

Om de zuil draaiende te houden zijn wij afhankelijk van de bijdrage van onze donateurs, en andere financiële bijdrage. Uw bijdrage kunt u overmaken naar

 

Rekeningnummer NL 82 RABO 0144 7464 41 t.n.v. Stichting Gendringen Leefbaar onder vermelding van "Informatie zuil".