SGL - Stichting Gendringen Leefbaar

 

De Stichting

 

Stichting Gendringen Leefbaar wil een vertegenwoordiging en een klankbord zijn van bewoners van Gendringen en omstreken.

SGL komt voort uit de Stichting Dorpsbelang Gendringen en Omstreken, Burgerinitiatief Gendringen Leefbaar en de Ondernemersvereniging Gendringen. Na successen als de renovatie van de Schrijversbuurt, de herinrichting van het Kernspark en de organisatie van de burendag heeft een brede groep inwoners in 2009 het initiatief genomen om een belangenvereniging voor heel Gendringen op te richten. In mei 2010 was de Stichting Dorpsbelang Gendringen en Omstreken een feit.
In April 2016 werd een eerste aanzet gegeven om de activiteiten van SDGO, Burgerinitiatief Gendringen Leefbaar  en de Ondernemersvereniging Gendringen te bundelen onder een nieuwe noemer: Stichting Gendringen Leefbaar.
Op 25 Juni 2016 heeft dat zijn definitieve vorm gekregen. 

De stichting wil de belangen behartigen van alle inwoners in Gendringen en de buurtschappen Wals, Wieken en Milt. Op termijn zal de Stichting worden omgezet in een vereniging waar alle inwoners lid van kunnen worden.

Leefbaarheid

Ons is de afgelopen jaren regelmatig de vraag gesteld of zo´n initiatief wel nodig is. Het antwoord daarop is naar onze mening een volmondig ja. Met de veranderende samenleving, met meer ouderen en minder jongeren en ook het inwoneraantal dat terug zal lopen ( krimp in de Achterhoek ) ligt er een uitdaging om de leefbaarheid van Gendringen andere vormen te geven.

Het bestuur van de Stichting is vol aan de slag gegaan en ontwikkelt allerlei acties en initiatieven. Dat kan zij echter niet alleen, daarvoor is de hulp van alle inwoners noodzakelijk. Wij willen meebouwen aan voorzieningen die passen bij nu en in de toekomst en zo actief zijn om de leefbaarheid te behouden en te bevorderen.
Wilt u ook uw steentje bijdragen? Meldt u zich dan aan via het contactformulier op deze pagina of stuur een email naar info@stichting-gendringen-leefbaar.nl 

Betrokkenheid bij de diverse plannen is dan ook noodzakelijk, zoals het nog op te zetten plan voor het centrum van Gendringen, de reeds bestaande plannen voor Engbergen en allerlei andere zaken ( bijvoorbeeld: de bouw van een nieuw MMP) die van belang zijn voor de inwoners, de verenigingen en iedere betrokkene bij het wel en wee van onze mooie plaats.

Wij gaan ervoor, u ook ?


Op deze site hebben we ruimte gemaakt voor de lokale seniorenbond, voor de gebiedsmakelaar, Hulp Online Oost, het lokale Rode Kruis en voor de fotogroep Gendringen.

De inhoud van deze pagina's wordt regelmatig aangepast.

 

één van de laatst toegevoegde foto's.

door op de foto te klikken gaat u naar de fotogroep-pagina

Gendringenaren

 

N.a.v. de bijeenkomst over de toekomstvisie gistereavond is er gebleken dat nog meer samen werken een must is om ons dorp leefbaar te houden en te maken.

Om dit te bewerkstelligen kunnen verenigingen en mensen die in ons dorp iets willen organiseren dit op de site van Stichting Gendringen Leefbaar zetten. Zodat onze dorpelingen daar notie van kunnen nemen.

Uiteraard is het ook belangrijk om te kijken of er niet dubbel op een datum georganiseerd wordt.

Zo weet iedereen wat er te doen is en kunnen betrokkenen onderling overleggen. Het mail adres is stichtinggendringen@hotmail.com

 

Mvg Stichting Gendringen Leefbaar

De plannen en tekening liggen er. Het nieuwe MMPstaat gepland voor medio zomer 2020.

 

In het gebouw komen 45 grotere appartementen van ca. 60 m2. Hiervan zijn er 20 voor Azora en 25 voor Wonion waarvan wederom 14 aan Estinea verhuurd worden. Daarnaast zijn er 26 kleinere appartementen van ca. 40 m2. Deze zijn verdeeld in twee groepen PG respectievelijk 8 en 9 appartementen en nog 9 platsen ELV.

 

De PG groepen zijn gehuisvest op de begane grond en hebben beiden een eigen huiskamer en een buitenruimte met afgesloten tuindeel.  Op de begane grond is ook de hoofdentree met naast gelegen het Grand Cafe en multifunctionele ruimten. Nabij de hoofdentree liggen ook de welnessruimte en de winkel. De grootere appartementen van Azora zin gehuistvest op de tweede en derde bouwlaag en zijn alle voorzien van een balkon. Op de derde bouwlaag zijn ook de ELV appartementen gesiteerd.

 

Leuke plannen- maar eerst wordt nog door de Meeuw uit Oirschot een tijdelijke huisversting met 72 plaatsen [32 PG en 40 somatiek] aan de Bongerdstraat in Ulft gebouwd om deze plannen te kunnen realiseren. De tijdelijke huisversting is eind november 2018 klaar is en de bewoners van het huidige MMP gaan dan hier naar toe verhuizen. In Januari 2019 beginnen de sloopwerkzaamheden en we hopen medio zomer 2020 het nieuwe MMP te kunnem gebruiken.