Stichting Gendringen Leefbaar stelt met plezier ruimte ter beschikking aan de gebiedsmakelaar Jan Maalderink. 

De inhoud van deze pagina en eventuele subpagina's verschijnt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebiedsmakelaarWat kunt u zelf doen? Van u wordt tegenwoordig steeds meer verwacht dat u zelf het initiatief neemt. Niet alleen in uw persoonlijke leven als u bijvoorbeeld zorg nodig heeft, ook als het gaat om de inrichting en de kwaliteit van uw woonomgeving. Dat is wennen, voor zowel u als ook voor ons; de ambtenaren die gewend waren om voor de inwoner te denken en dingen te bedenken. De gebiedsmakelaar is inzetbaar om ervoor te zorgen dat de juiste mensen met elkaar in gesprek komen en soms ook om organisaties in beweging te krijgen.

Als gebiedsmakelaar weet ik vaak wat er leeft in de wijk en zie ik wat er aan de hand is. Door mij van informatie te voorzien, help je mij het werk zo goed mogelijk uit te voeren. Ik heb contact met bewoners, belangenverenigingen, bedrijven, instellingen, verenigingen en andere belanghebbenden en zorg dat het netwerk zelf in actie komt. Ik zorg er voor dat ik een overzicht heb van de kansen, problemen en ontwikkelingen in de wijk. Mijn taak is om de juiste dingen op de agenda te krijgen in het gemeentehuis. Ik neem vooral geen dingen over, ik jaag wel initiatieven aan.

Ik vind het mooi om te zien dat de mensen samen iets ondernemen. Dat hoeven niet altijd grote projecten en initiatieven te zijn. Uiteindelijk gaat het allemaal om het verbeteren van de leefbaarheid. Het is een andere manier van denken, die leidt tot een prettige samenleving. Het gaat verder dan de naaste buren. Je leeft niet naast elkaar, maar met elkaar. Het stimuleren van een eigen identiteit vind ik als gebiedsmakelaar erg belangrijk. Elke kern heeft zijn eigen visitekaartje, dat moet je koesteren. Het vraagt om een specifieke, op die kern gerichte aanpak. Als initiatieven in volle gang zijn en wij niet meer nodig zijn, dan hebben we ons werk goed gedaan.

Een mooi voorbeeld hierbij is de inzet van Stichting Gendringen Leefbaar voor het helder in beeld brengen van de wensen, verwachtingen en verlangens van de inwoners van Gendringen. Ze zijn bezig met het bevorderen van de samenwerking tussen de partijen en zo nodig wordt er bemiddeld. Dit is nog niet eenvoudig. Eerst moet je informatie zien te halen om te komen tot een soort van plan en dan moet dat vertaald worden in een plan van aanpak. Ook is de stichting in staat geweest in 2013 door medewerking van een aantal sponsoren een digitale informatiezuil op te richten. Alle verenigingen in Gendringen en de buurtschappen kunnen hun informatie en aankondigingen voor activiteiten daar op kwijt. Die doorzettingskracht die daar te zien is, is mooi om mee te maken. Samen(blijven) werken, maar ook samen ontmoeten. Ik heb bewondering en respect voor het bestuur van Stichting Gendringen Leefbaar die de uitdaging verder aangaat om samen een dorpsplan te ontwikkelen. Daar krijg je goede zin van. Zo kunnen we samen met elkaar de leefbaarheid verbeteren.

 


Van de gebiedsmakelaar

 

 

Een veilige woonomgeving, daar hebben we allemaal baat bij.

Elke vier jaar stelt de gemeenteraad van Oude IJsselstreek de Kadernota Integrale Veiligheid vast. Voor het opstellen van deze nota wordt gebruik gemaakt van ervaringscijfers, aangiften bij de politie, wetenschappelijk onderzoek, landelijk (politie) beleid, de gemeentelijke meldingenkaart enzovoort.. Op basis van de nota wordt elk jaar bepaald aan welke onderwerpen extra aandacht moet worden besteed.

Voor de komende periode zijn we tot de tot de volgende 7 thema’s op het gebied van veiligheid gekomen:

  • Woninginbraken

  • Geweld, waaronder huiselijk geweld

  • Alcohol en drugs overlast

  • Jeugdoverlast

  • Fietsendiefstal

  • Verkeersveiligheid

  • Evenementenveiligheid 

Na besluitvorming door de raad zal er op de website van de gemeente Oude IJsselstreek uitgebreide informatie te vinden zijn over het nieuwe integraal veiligheidsbeleid. Er zal dan ook over gepubliceerd worden op de gemeentepagina in de Gelderse Post.

 

Helpt U mee?

U helpt ons met het veilig maken van uw woonomgeving door aan te geven met welke punten u deze lijst aangevuld zou willen zien en waarom. U kunt dit doorgeven aan onze collega Walter van de Gevel. Dat kan per telefoon (0315-2929292) of per e-mail (info@oude-ijsselstreek.nl).

Alvast bedankt,

 

 

 

Sonja Vink 

 

Gebiedsmakelaar Ulft centrum-zuid en Bontebrug, Megchelen, Breedenbroek-Voorst Netterden en Gendringen.