Seniorenbond Gendringen

Stichting Gendringen Leefbaar stelt met plezier ruimte ter beschikking aan de seniorenbond. De inhoud van deze pagina met informatie over de seniorenbond verschijnt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de seniorenbond. 

Seniorenbond Gendringen e.o.

                                                                                               Aangesloten bij KBO Gelderland

Secr.: Brederostraat 14

7081 AZ Gendringen, tel. 0315 683337

e-mail: seniorenbondgendringen@gmail.com

Rabobank Gendringen: rek.nr. NL39RABO 01163 26506

 

 


Bulletin 4 - april 2022.

Valentijnsdag 14 februari

Met Valentijnsdag sturen mensen  bloemen of een attentie naar de mensen waar ze blij mee zijn. De Seniorenbond Gendringen e.o. is blij met al die mensen die onze vereniging trouw zijn gebleven in de periode dat we geen bijeenkomsten konden organiseren.

Daarom vond het bestuur dat ze al die leden een attentie moest geven. Samen met de bezorgers van de bladen hebben wij alle leden een doos bonbons gebracht. De reacties van onze leden waren zeer enthousiast.

Het bestuur bedankt de bezorgers die allen mee wilden helpen bij de bezorging.

 

Als u dit leest zijn vrijwel alle maatregelen vervallen. Wij hopen dat corona nu echt bijna voorbij is. Al zullen we nog steeds voorzichtig moeten zijn en afstand moeten bewaren van elkaar.

Activiteiten

Doordat de maatregelen zijn opgeheven kan het bestuur ook weer activiteiten organiseren. Als u dit leest is de slachtvisite achter de rug. (Zie verder in dit bulletin)

 

Ook jeu de boules is weer gestart op de banen bij de katholieke kerk in Gendringen.
Wilt u ook in beweging komen, ga dan eens kijken op dinsdag- of donderdagmiddag om 14.00 uur.
Of neem contact op met Joop Messink, telefoon 06-2206 0242 of Jozef Giesen, telefoon 0315-631082.

De volgende activiteiten staan op het programma:

Woensdag 30 maart: de jaarvergadering bij restaurant van Hal in Voorst. De bijeenkomst begint om 14.00 uur met de gebruikelijke zaken. De agenda voor deze vergadering is bijgevoegd, evenals het secretarieel jaarverslag en het verslag van de jaarvergadering van 20 oktober 2021.

 

Na de pauze is er een optreden van Gert Hettelaar en vervolgens is er een gezellig samenzijn. Het bestuur hoopt dat de meeste van u aanwezig kunnen zijn.

Woensdag 13 april: een gezellige bingomiddag. De middag vindt plaats bij restaurant van Hal en begint om 14.00 uur. Er zijn weer leuke prijzen te winnen.

 

Introducees zijn welkom. Graag aanmelden bij Frans van Hal, tel.0315-651494 of bij Bennie Jansen, tel. 06-51314390.

Woensdag 18 mei: gaan we weer een dag golfen bij ’t Lohr. Het programma hiervoor vindt u in het volgende bulletin.

 

Deelname aan alle activiteiten en bijeenkomsten is op eigen risico

 

Informatie over de activiteiten is te zien op onze nieuwe site: www.kbo-gelderland.nl/afdelingen/gendringen  Hier kunt u ook de bulletins van het afgelopen jaar bekijken.

Slachtvisite

 

Als eerste activiteit was er dit jaar de slachtvisite. November is normaal de slachtmaand. Maar door Covid is dit twee jaar niet mogelijk geweest. Vandaar dat we de visite hebben gehouden in maart. Bij Restaurant Van Hal in Voorst hebben 55 ouderen van de Seniorenbond genoten bij het ‘varken aan de leer’. Het varken, het weer, de entourage, de sfeer, de hapjes van balkenbrij en gebakken bloedworst, en later de boerenkool met speklappen en worst van het uitgesneden varken waren perfect. De mensen gingen naar huis met een goed gevulde maag en een glimlach van oor tot oor.

Rijbewijskeuringen voor 75+ ers

U moet eerst de Gezondheidsverklaring kopen, mogelijk kan dat nog bij de Gemeente anders bij het CBR. U moet deze éérst zelf invullen en naar het CBR sturen. Om de procedure sneller te laten verlopen kunt u de Gezondheidsverklaring digitaal invullen via mijn.cbr.nl met behulp van Digid (met sms). Informatie is te vinden op de site van  het CBR.
Binnen 2 weken ontvangt u per post een keuringsverslag en eventueel andere formulieren waarmee u naar de keuringsarts en eventueel specialisten moet gaan. Wacht met het maken van een afspraak voor een keuring tot het moment dat u deze papieren heeft ontvangen. Na de keuring stuurt u de door de arts ingevulde papieren ook weer naar het CBR.  Vaak stuurt de arts de papieren digitaal naar het CBR, in dat geval heeft u snel bericht terug.

Een afspraak maken met de keuringsarts kunt u regelen via de website regelzorg.nl of door te bellen met het landelijk afsprakenbureau: 088-2323300. De dichtstbijzijnde keuringsmogelijkheden zijn in Ulft, ‘s Heerenberg en Doetinchem.

Tip: Maak een fotokopie van al uw papieren als u ze opstuurt naar het CBR.

Daarna kan het nog een aantal weken duren voordat de Verklaring van Geschiktheid wordt afgegeven en u uw rijbewijs bij de gemeente kunt gaan verlengen. Wij adviseren u om een half jaar voordat uw rijbewijs verloopt uw aanvraag in gang te zetten.

 

vBij de formulierenhulp van Sociaal Werk Oude IJsselstreek in Silvolde kunt u elke donderdag op afspraak terecht voor hulp bij het invullen van formulieren.
Telefoon 0315-745783 | e-mail:
info@sociaalwerk-OIJ.nl.

vHeeft u vragen over toeslagen en/of over het invullen van uw belastingformulieren? De heer Willie Meijer kan u helpen, telefoon 0315-683248.

 

vOp de website van Stichting Gendringen Leefbaar zijn ook oudere bulletins in te zien:
stichting-gendringen-leefbaar.nl/seniorenbond-gendringen

 

Leven is als een wandeling door het bos, rechtdoor lopen kan nooit.  (Oleg Popov)


Bulletin 3 – maart 2022.

Hoera, we kunnen weer activiteiten organiseren

We zijn weer een fase verder in de ‘Coronaperiode’. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we in maart weer activiteiten organiseren en zijn er weer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Helaas is Corona nog niet voorbij en zullen we nog voorzichtig moeten zijn. Het is op dit moment niet duidelijk of er te zijner tijd nog maatregelen van kracht zijn zoals het tonen van de QR-code.

 

Het bestuur is gestart met de organisatie van de eerste activiteiten. Uiteraard is alles onder voorbehoud. Deelname is voor eigen risico.

Vanaf 1 maart: 

 

Wanneer het weer het toelaat wordt er vanaf 1 maart weer jeu de boules gespeeld op de banen naast de R.K. Kerk aan het Kerkplein in Gendringen. Wil je meedoen, informeer dan bij Joop Messink, telefoon 06-2206 0242, of bij Jozef Giesen, telefoon 0315-631082. 

 

Woensdag 2 maart: 

Op 2 maart is de Slachtvisite gepland, ofwel: ‘varken aan de leer’. Deze dag is er de mogelijkheid om op slachtvisite te komen bij restaurant van Hal in Voorst. De ochtend start om 10.00 uur met koffie en daarna volgt het zogenaamde ‘vetprijzen’. Verder wordt het een gezellige dag met hapjes en drankjes. Er wordt boerenkool gekookt met speklappen en worst. Rond 12.30 uur wordt er gegeten. De kosten voor de slachtvisite zijn € 15,00 exclusief drankjes. Er is ook de mogelijkheid om vlees te kopen.

 

Wil je op slachtvisite komen, geef je dan snel op. Aanmelden kan tot uiterlijk 26 februari bij Frans van Hal, telefoon  06-51531955 (na 18.00 uur) of bij Bennie Jansen, telefoon 06-51314390.

Woensdag 30 maart:

Vervolgens heeft het bestuur de Algemene ledenvergadering gepland op woensdag 30 maart eveneens bij restaurant van Hal in Voorst. De agenda voor deze vergadering komt met het volgend bulletin rond 23 maart.

 

Het bestuur is nog in overleg over  andere activiteiten.

 

Aanvragen Zorg- en Huurtoeslag 2021-2022

 

Huishoudens met een lager inkomen en vermogen dan de onderstaande inkomens- en vermogensgrenzen kunnen aanspraak maken op toeslagen. Deze toeslagen worden niet automatisch toegekend maar dienen persoonlijk te worden aangevraagd.

ZORGTOESLAG

 

De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de Nederlandse ziektekostenverzekering. Het recht op en de hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het gezamenlijk inkomen over het jaar van aanvraag  alsmede van het gezamenlijk vermogen per 1 januari van het jaar van aanvraag.

 

Inkomens- en vermogensgrens zorgtoeslag:

 

 

 

Huishoudens zonder toeslagpartner

Huishoudens met toeslagpartner

Jaar

Max. jaarinkomen

Max. vermogen*

Max. gezamenlijk jaarinkomen

Max. vermogen*

2021

31.138

118.479

39.979

149.819

2022

31.998

120.020

40.944

151.767

(*vermogen excl. eigen woning)

HUURTOESLAG

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van de woning. Het recht op en de hoogte van de huurtoeslag is niet meer afhankelijk van het gezamenlijk inkomen maar van uw leeftijd, uw woonsituatie (met of zonder toeslagpartner of medebewoner) en de huurprijs. De huur mag in 2022 niet hoger zijn dan € 763,47 per maand. (Was in 2021 € 752,33 per maand). De vermogensgrenzen blijven zoals voorgaande jaren wel van kracht.

 

Voor wie eerder niet in aanmerking kwam voor huurtoeslag is het nu mogelijk hiervoor wel in aanmerking te komen indien men onder de onderstaande vermogensgrens blijft.

Inkomens- en vermogensgrens huurtoeslag voor huishoudens, waarvan tenminste één van de gezinsleden de AOW-leeftijd heeft bereikt:

 

Alleenstaanden huishoudens

Huishoudens met toeslagpartner of medebewoner

Jaar

Maximaal vermogen per 1 januari

Maximaal gezamenlijk vermogen per 1 januari

2021

31.340

62.680

2022

31.747

63.494

De aanvragen voor de toeslagen 2021 kan men indienen tot 1 september 2022 of tot de uitsteldatum van het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2021.

De aanvragen voor de toeslagen 2022 kan men het gehele jaar 2022 indienen tot 1 september 2023.

Indien u van mening bent dat u (nog) aanspraak kunt maken op genoemde toeslagen en hiervoor gaarne ondersteuning wenst dan kunt u contact opnemen met de heer Willie Meijer, telefoon 0315-683248.

 

 

Bij de formulierenhulp van Sociaal Werk Oude IJsselstreek in Silvolde kunt u elke donderdag, op afspraak, terecht voor hulp bij het invullen van formulieren. Telefoon 0315-745783, e-mail: info@sociaalwerk-OIJ.nl

Collectiviteitskorting op schadeverzekeringen bij Univé      

 

Als lid van KBO Gelderland kunt u bij Univé schadeverzekeringen afsluiten met een collectiviteitskorting van minimaal 5% op de premie. Meer informatie op www.unive.nl/contact of bel Univé, telefoon 088-5520303. De Seniorenbond is aangesloten bij KBO Gelderland, zodat u wellicht bij Univé korting kunt vragen. Het is ons niet duidelijk of u de korting ook krijgt op de verzekeringen die u al bij Univé heeft afgesloten.

Contributie 2022

 

Voor leden met een automatische incasso wordt de contributie van € 25,00 p.p. in maart automatisch afgeschreven. Zij die geen machtiging hebben afgegeven worden verzocht hun contributie nog deze maand over te maken. Het rekeningnummer van de Seniorenbond afd. Gendringen is: NL39RABO 01163 26506.


Bulletin 12 – december 2021 en januari 2022.

Aan het eind van 2021

Is een schrijven in het Bulletin zinvol? Ik denk van wel, het is nu zaterdag, de dag na vrijdag: de dag dat Mark en Hugo ons mededeelden hoe nu verder.

Dit alles  treft ook de Seniorenbond Gendringen e.o. Het bestuur had alles geregeld, de bingo en de middag voor de bezorgers van ons magazine. Ook de  groep van de adventsviering had het programma klaar, maar helaas.

Als ik dit schrijf is het Sinterklaasjournaal op tv. De kinderen geloven nog in de Sint, maar de stoomboot is kapot, en nu maar hopen dat alles goed komt. Is dit hetzelfde met ons als ouderen? Ook wij geloven nog, niet meer in de Sint, maar we geloven en hopen dat we 'Corona' onder de knie krijgen. Het bestuur en de vrijwilligers wensen jullie allen kracht en geluk toe in de dagen voor kerst en de jaarwisseling. Het nieuwe jaar 2022 komt eraan, wij gaan door, maar de vraag is alleen hoe?

 

Groetjes Willie Vinkenvleugel, voorzitter. 

Activiteiten

 

Helaas waart het Coronavirus weer door Nederland. Bijeenkomsten zijn daardoor nauwelijks mogelijk. Bovendien: het bestuur durft het op dit moment niet aan om activiteiten te organiseren. Veel leden zullen ook voorzichtig aan willen doen, bang om  toch besmet te raken. De bingomiddag is daarom niet doorgegaan. 

 

Zoals u misschien al verwachtte kan ook de Adventsviering op 9 december niet doorgaan, evenals de bijeenkomst voor de Bezorgers van 15 december en de Nieuwjaarsbijeenkomst van 18 januari.  

 

Het bestuur hoopt dat er snel met het boostervaccin wordt begonnen, zodat de oudsten onder ons weer wat geruster kunnen zijn. Intussen is men al wel begonnen patiënten  met onderliggende ziektes uit te nodigen voor de Boosterprik.

 

Het bestuur hoopt dat er in het nieuwe jaar snel weer  activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Iedere dinsdag- of donderdagmiddag is er nog wel gelegenheid om jeu de boules te spelen op onze banen bij de R.K. kerk. De vraag is hoe lang dat nog mogelijk is.
Voor informatie: Joop Messink, telefoon 06-2206 0242 of Jozef Giesen, telefoon 0315-631082.

 

Jaarvergadering 20 oktober 2021

Tijdens deze vergadering zijn de jaarverslagen over het jaar 2020 vastgesteld. De kascommissie heeft  haar fiat gegeven aan het financiële jaaroverzicht. Daarnaast is het programma voor de komende maanden besproken. Helaas zijn die voorlopig afgelast. Tijdens de jaarvergadering is aan de leden gevraagd of zij voorstellen hebben voor informatiebijeenkomsten of voor activiteiten. Het bestuur vraagt u of u eventuele ideeën door wilt geven.

Bestuursverkiezing

Aftredend waren Willie Meijer en Annelies Cornelissen. Beiden waren herkiesbaar. De vergadering ging hiermee akkoord. Aan het eind van de vergadering zijn attenties aangeboden aan Johanna Raben en Rudie van Toor, als dank aan


Theo Raben en Rudie van Toor voor het jarenlang organiseren van de fietstochten.

 

Na de pauze was er het optreden van het duo: ‘Alles Andes’. Zij zorgden met hun liedjes in het Achterhoeks voor een gezellige middag.

Samenstelling van het bestuur

Voorzitter    dhr. Willie Vinkenvleugel

                      tel. 0315-651874, mobiel: 06-3876 1912

Secretaris    mevr. Annelies Cornelissen-Roemaat

                      tel. 0315-683337

Penningmeester       dhr. Hans te Boekhorst

                      tel. 0315-683528, mobiel: 06-51773592

Bestuursleden dhr. Willie Meijer

                       tel. 0315-683248

                       mevr. Rikie Hakvoort-Kemperman

                       tel. 0315-630336

                       dhr. Frans van Hal

                       tel. 0315-651494

                       dhr. Bennie Jansen

                       tel. 0315-681515, mobiel: 06-5131 4390

Asp. bestuurslid       mevr. Thea Broekhuizen-Stijntjes

 

                       tel. 0315-685910

De actie Rabo ClubSupport heeft € 163,48 opgebracht.  Dit bedrag is iets hoger dan in 2020. Hartelijk dank aan allen die op de Seniorenbond Gendringen e.o. hebben gestemd!

Twee QR-codes op één mobieltje?

Via KBO Brabant  is een handleiding ontvangen hoe  men twee QR-codes op één mobiel kan installeren voor een coronatoegangsbewijs. Handig voor een echtpaar of voor iemand die iemand begeleidt.

De handleiding is op te vragen bij Annelies Cornelissen, tel 0315-683337.

Collectieve Zorgverzekering voor iedereen vanaf 50 jaar.

Als lid van de Seniorenbond Gendringen e.o. aangesloten bij KBO-PCOB, is het mogelijk een collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis af te sluiten via KBO-PCOB. Veel leden maken hier al gebruik van. De verzekering is speciaal gemaakt voor mensen van 50 jaar en ouder. Zo is er meer vergoeding voor een bril, fysiotherapie, e.d.. Heeft u interesse? Kijk dan op de site van KBO-PCOB.

Het bestuur van de Seniorenbond Gendringen e.o.

wenst u, ondanks Corona, toch fijne feestdagen en

 

een goed begin van 2022.


Bulletin 11 – november 2021

Activiteiten

Iedere dinsdag- of donderdagmiddag is er gelegenheid om jeu de boules te spelen op onze banen bij de R.K. kerk in Gendringen. De middagen beginnen om 14.00 uur. Wilt u informatie hierover? De contactpersonen zijn: Joop Messink, telefoon 06-22060242, of

Jozef Giesen, telefoon 0315-631082.

Op woensdag 17 november wordt er weer een gezellige bingomiddag gehouden. De middag vindt plaats bij restaurant van Hal en begint om 14.00 uur. Vóórdat de bingo begint wordt er door een medewerker van Oevelgunne uitleg gegeven over de activiteiten die georganiseerd worden, en de voorwaarden voor deelname aan de activiteiten. Introducees zijn welkom. Graag aanmelden bij Frans van Hal, tel.0315-651494 of bij Bennie Jansen, tel. 06-51314390.

Donderdag 9 december: Adventsviering.

Zie bijlage. Ook hier geldt waarschijnlijk dat u de QR-code nog moet laten zien. Houd de informatie van de overheid in de gaten.

 

Tijdens de bingomiddag op 17 november kunt u kaarten kopen voor de adventsviering.

Dinsdag 18 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst

 

Het programma hiervoor wordt nog ingevuld.

Op dit moment moet Restaurant Van Hal controleren of u gevaccineerd bent, een actuele test heeft gedaan of hersteld bent van Corona. U kunt de CoronaCheckapp op uw telefoon installeren of u kunt uw coronabewijs voor uzelf uitprinten via de website https://coronacheck.nl/nl/print. Hiervoor heeft u uw Digid nodig. Evtueel kunt u de coronacheck aanvragen via 0800-1351. In dat geval dient u uw burgerservice nummer (BSN) bij de hand te hebben.

 

Alle bijeenkomsten zijn onder voorbehoud van eventuele maatregelen van de overheid en deelname is op eigen risico.

Rijbewijskeuringen voor 75+ ers

U moet eerst de Gezondheidsverklaring kopen, mogelijk kan dat nog bij de Gemeente anders bij het CBR. Om de procedure sneller te laten verlopen kunt u de Gezondheidsverklaring digitaal kopen en invullen via mijn.cbr.nl met behulp van Digid (met sms). Informatie is te vinden op de site van  het CBR. [www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/gezondheidsverklaring-invullen.htm]

Binnen 2 weken ontvangt u per post een keuringsverslag en eventueel andere formulieren waarmee u naar de keuringsarts en eventueel specialisten moet gaan.

Wacht met het maken van een afspraak voor een keuring tot het moment dat u deze papieren heeft ontvangen.  In veel gevallen stuurt de keuringsarts uw keuringsformulier digitaal naar het CBR.

Een afspraak maken met de keuringsarts kunt u regelen via de website regelzorg.nl of door te bellen met het landelijk afsprakenbureau: 088-2323300.

De dichtstbijzijnde keuringsmogelijkheden zijn in Ulft, ‘s-Heerenberg en Doetinchem.

Als het keuringsverslag digitaal naar het CBR wordt gestuurd heeft u heel snel een reactie van het CBR. Stuurt u het per post dan  kan het nog een aantal weken duren voordat de Verklaring van Geschiktheid wordt afgegeven en u uw rijbewijs bij de gemeente kunt gaan verlengen. 

 

Wij adviseren u om een half jaar voordat uw rijbewijs verloopt uw aanvraag in gang te zetten.

Ledenadministratie

Zijn er wijzigingen wat betreft uw adres of banknummer, laat het dan weten aan het secretariaat / ledenadministratie.

 

Stoppen met de Seniorenbond? Liever niet, maar als het niet anders kan dan graag afmelden uiterlijk 15 december. Bij opzegging na 1 januari vragen wij u de contributie van een halfjaar te voldoen (€ 12,50 p.p.) daar het bestuur in dat geval ook de bijdrage voor het eerste halfjaar moet betalen aan KBO Gelderland. Wijzigingen kunt u doorgeven aan de ledenadministratie: Annelies Cornelissen, Brederostraat 14, Gendringen, telefoon 0315-683337.

Invuller(s) gezocht voor de belastingservice Gelderland

Werkzaamheden die nodig zijn voor de aangifte van inkomstenbelasting en het aanvragen of wijzigen van zorg en/of huurtoeslag voor senioren moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. U dient kennis te hebben van het invullen van belastingaangiftes, de Wet Inkomstenbelasting 2001 en relevante ontwikkelingen over zorg- en huurtoeslag. Begeleiding, opleiding en ondersteuning wordt gegeven door fiscalisten vanuit het provinciaal coördinatiepunt namens KBO Gelderland.

 

Een profiel Belastinginvuller is op te vragen bij Annelies Cornelissen, graag vóór 15 november.

Pas op!

Cybercriminelen doen zich soms voor als een medewerker van een betrouwbare partij, zoals uw bank. Dat gebeurt via e-mailberichten, maar ook via de telefoon of Whatsapp. Vaak proberen ze vertrouwelijke gegevens in handen te krijgen, door te beweren dat een verdachte overboeking is gedaan of dat de rekening niet meer veilig zou zijn. Het is belangrijk om je af te vragen of degene die jou uit naam van de bank belt wel diegene is die hij/zij zegt te zijn.

 

Bij onderstaande zaken moeten er alarmbellen gaan rinkelen:

Wordt er in het gesprek naar je gebruikersnaam en/of wachtwoord of pincode gevraagd? Dan klopt er iets niet. Banken zullen ook nooit vragen om geld over te boeken, naar een zogenaamde veilige rekening. In dat geval: verbreek de verbinding en neem contact met je eigen bank op.

Zegt de zogenaamde medewerker dat je niet terug kunt bellen, of zelf geen contact op kunt nemen: verbreek ook dan de verbinding. En bel je eigen bank of de politie.

 

Ook via e-mail proberen oplichters aan persoonlijke informatie te komen. Ook hier geldt: banken zullen nooit om je gebruikersnaam of wachtwoord vragen. Informatie over veilig bankieren is te vinden op: www.veiligbankieren.nl. De fraudehelpdesk waarschuwt voor oplichtingspraktijken, adviseert gedupeerden van fraude en verwijst hen naar instanties die verder kunnen helpen: www.fraudehelpdesk.nl.


Bulletin 10 – oktober 2021

De zomer loopt weer teneinde. We hopen dat u van de mooie dagen heeft kunnen genieten. Het bestuur is blij dat we weer activiteiten hebben kunnen organiseren. De Welkom-terug-bijeenkomst en vervolgens het Vogelschieten waren beide zeer geslaagd..

 

Stoelendans of vogelschieten?

 

Veel leden hadden zich aangemeld om op 17 augustus te schieten of om gezellig te praten met anderen. Toen het tijd was om te gaan schieten, gingen de hemelsluizen open: regen, kou en wind noopten iedereen om naar binnen te verhuizen. Het leek wel een stoelendans. Binnen ging men gezellig ‘aan de klets’. Het werd toch nog een gezellige middag. Besloten werd om het schieten te verzetten naar 24 augustus. Veel leden kwamen toen opnieuw naar van Hal. Nu was het schitterend weer en konden we lekker buiten zitten en ook nog schieten. 

 

 

Ieder deed zijn best en enkele leden scoorden een medaille door een onderdeel van de vogel af te schieten. Als laatste schoot dhr. Wiegers de romp eraf. Hij werd de koning en kreeg een medaille en de wisselbeker. Rechts het koningspaar.

Woensdag 20 oktober:

wordt de jaarvergadering gehouden. Deze vindt plaats in de zaal van Van Hal in Voorst.

Als bijlage treft u aan de agenda en de overige stukken voor de vergadering. Het financieel verslag wordt tijdens de vergadering uitgedeeld.

Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst is er een optreden van het duo ‘Alles Andès’ met verhalende streektaalmuziek.

Wilt u zich uiterlijk 13 oktober aanmelden voor deze bijeenkomst bij Frans van Hal, tel. 0315-651494 (na 18.00 uur) of bij Bennie Jansen, tel 06-51314390.

Zoals het er nu naar uit ziet moet Restaurant Van Hal controleren of u gevaccineerd bent, een actuele test heeft gedaan of hersteld bent van Corona. U kunt de CoronaCheckapp op uw telefoon installeren of u kunt uw coronabewijs voor uzelf uitprinten via de website https://coronacheck.nl/nl/print. Hiervoor heeft u uw Digid nodig. Eventueel kunt u de coronacheck aanvragen via 0800-1351. In dat geval dient u uw burgerservice nummer (BSN) bij de hand te hebben. 

Woensdag 20 oktober: wordt de jaarvergadering gehouden. Deze vindt plaats in de zaal van Van Hal in Voorst.

Als bijlage treft u aan de agenda en de overige stukken voor de vergadering. Het financieel verslag wordt tijdens de vergadering uitgedeeld.

Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst is er een optreden van het duo ‘Alles Andès’ met verhalende streektaalmuziek.

Wilt u zich uiterlijk 13 oktober aanmelden voor deze bijeenkomst bij Frans van Hal, tel. 0315-651494 (na 18.00 uur) of bij Bennie Jansen, tel 06-51314390.

 

Alle bijeenkomsten zijn onder voorbehoud van eventuele maatregelen van de overheid en deelname is op eigen risico.

 

Woensdag 17 november: Bingomiddag.

 

Donderdag 9 december: Adventsviering. Hierover ontvangt u later informatie.

 

 

Iedere dinsdag- of donderdagmiddag is er gelegenheid om jeu de boule te spelen op onze banen bij de R.K. kerk. Voor informatie: Joop Messink, tel. 06-22060242, of Jozef Giesen, tel. 0315-631082.

 

Rabo ClubSupport (was Rabo ClubkasCampagne)

Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank in stichtingen en verenigingen. Om ze sterker en toekomstbestendig te maken.

Dit najaar organiseert de Rabobank weer de Rabobank Club Support voor verenigingen en stichtingen  Ook de Seniorenbond Gendringen e.o. doet mee aan deze campagne.

Van 4 tot 24 oktober  kunnen leden stemmen op de vereniging en/of stichting die zij een warm hart toedragen. Let op de informatie van de Rabobank en stem op de vereniging van uw voorkeur. We hopen dat u ook op de Seniorenbond stemt.

Als u, uw familie of kennissen lid zijn van de Rabobank, dan ontvangt hij/zij van de Rabobank een unieke code met de aanwijzingen hoe u de aan u toegekende 5 stemmen kunt uitbrengen in de periode van 4 t/m 24 oktober. U kunt maximaal twee stemmen uitbrengen per vereniging of club die u wilt steunen. We hopen dat u 2 stemmen aan de Seniorenbond geeft. Het stemmen gaat via Rabo Internetbankieren of de Rabo App.

 

Beschikt u zelf niet over Rabo Internetbankieren, dan kunt contact opnemen met uw bank en daar uw stemmen uitbrengen. Met dat geld van uw stem kunnen wij onze activiteiten nog aantrekkelijker maken.

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Volgend jaar zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen.  Het Seniorenconvent van de Gemeente Oude IJsselstreek waarvan ook de Seniorenbond Gendringen e.o. deel uitmaakt, wil de komende tijd de programma’s van de partijen in onze gemeente bekijken om te zien hoeveel aandacht daarin besteed wordt aan de ouderen/senioren en daarbij vooral letten op wonen en zorg. Om dit aan te vullen vragen we of u ons uw ervaringen van ouderen omtrent wonen en zorg wilt laten weten. Telefonisch of via mail:

Jan Raben:  0315 327 585 | j.raben2@upcmail.nl

Wim Post:  0315 324 189 | wpost@kpnplanet.nl

Bedankt voor uw medewerking.

 

 

 

Met geld kun je een mooi huis kopen, maar geen warme gezelligheid.

 

Vragen over toeslagen en belastingformulieren

 

Heeft u vragen over toeslagen of belastingen? Willie Meijer kan u helpen, telefoon 0315-683248.

 

Oudere bulletins zijn te vinden op de site van Gendringen Leefbaar:

 

www.stichting-gendringen-leefbaar.nl/verenigingen-en-organisaties/ouderen/seniorenbond-gendringen


Bulletin 9 september 2021

De Seniorenbond is weer gestart met activiteiten. Op 29 juli was er de ‘Welkom-terug’ bijeenkomst. Bijna 60 mensen waren aanwezig tijdens de eerste bijeenkomst sinds een jaar. Het was een gezellige middag: we konden weer bijkletsen met de mensen die we soms langere tijd niet hadden gezien.

Ter onderbreking was er Joop Lammers die verhalen in dialect voorlas. Verhalen uit het leven gegrepen en heel herkenbaar.

Als u dit leest is intussen ook het vogelschieten geweest. Ditmaal niet meer bij Ter Horst in Wieken maar eveneens bij van Hal in Voorst. De Schietvereniging in Voorst had de leiding bij het Vogelschieten.

 

Als ‘Corona’ het toelaat, hopen we in september te gaan fietsen. In oktober wordt de jaarvergadering gehouden. Het bestuur gaat ervan uit dat iedereen die deelneemt aan de activiteiten is gevaccineerd.

Het is wel van belang dat u toch nog enige afstand houdt van elkaar.

 

 

Alle bijeenkomsten zijn onder voorbehoud van eventuele maatregelen van de overheid,
en: deelname is op eigen risico.

 

 

Veilig en gezond blijven fietsen?

Van de Vereniging voor Veilig Verkeer Nederland (VVN) kregen wij de uitnodiging voor een workshop op 15 september a.s. De workshop is bedoeld voor inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek van 60 jaar en ouder. Ook de ervaren fietser merkt dat het fietsen anders is geworden. Het fietsen met de e-bike gaat sneller en het verkeer is drukker geworden. Hoe kun je ervoor zorgen dat je je op de fiets veilig voelt en nog heel lang kunt blijven fietsen.

In de workshop: ‘Het nieuwe fietsen’ delen deelnemers ervaringen met elkaar en geeft de adviseur van VVN tips en adviezen hoe je veilig en gezond kunt blijven fietsen.

Aan de hand van informatieve filmpjes, foto’s en stellingen komen verschillende onderwerpen aan bod. Zoals: Hoe ga ik om met anderen op het fietspad? Hoe kan ik veilig fietsen op een druk fietspad? Hoe zorg ik dat ik in conditie blijf om goed te fietsen? Wat moet ik weten over de fiets of een e-bike?

Deelname is gratis. De workshop wordt gehouden op 15 september om 9.30 uur tot 12.00 uur in het Pakhuus, Molenberg 2, 7064 GK Silvolde.

Wilt u zich vooraf aanmelden? Graag vóór 8 september via www.vvn.nl/opfriscursussen. Mocht dit niet lukken of heeft u geen internet dan kunt u zich aanmelden bij Frans van Hal of Bennie Jansen.

 

Vragen over toeslagen en belastingformulieren

Heeft u vragen over toeslagen of belastingen? Willie Meijer kan u helpen, tel 0315-683248.

 

 

Donderdag 23 september: Fietstocht. Verzamelen op het Willem Alexanderplein om 13.00 uur. Vandaar vertrekken we in groepen van max. 6 personen naar een pauzeplaats, waar we iets kunnen nuttigen en naar het toilet gaan. Vandaar gaat de tocht weer richting Gendringen, waar we eventueel de fietstocht kunnen afsluiten en een drankje nuttigen bij het Diekshuus. Uw bijdrage is € 5,- voor koffie met gebak.

 

 Vriendelijk verzoek om in verband met de veiligheid zoveel mogelijk een hesje aan te doen. Ook is het belangrijk voor ieders veiligheid dat we onderweg aangeven wanneer er een obstakel is.

 

Aanmelden uiterlijk 15 september:

Frans van Hal tel. 06-51531955 liefst na 18.00 uur of

 

Bennie Jansen, tel. 06-51314390.

 

Woensdag 20 oktober: wordt de jaarvergadering gehouden. Deze vindt plaats eveneens in de zaal van Van Hal in Voorst. Bij het volgend bulletin ontvangt u de stukken voor deze vergadering.

 

Woensdag 17 november: Bingomiddag.

 

Donderdag 9 december: Adventsviering. Hierover ontvangt u later informatie.

 

In 2021 is er géén bijeenkomst in het kader van de Dag van de Ouderen.

 

 

 

Statiegeld actie

Op 4 augustus hebben Hans te Boekhorst en Annelies Cornelissen de cheque van COOP statiegeldactie in ontvangst mogen nemen. De opbrengst was € 556,50, hiervan was de helft van het bedrag de opbrengst van de statiegeldactie aangevuld met een bijdrage van de COOP. Het bestuur is heel blij met de extra gelden en bedankt dan ook de COOP maar eveneens allen die hun statiegeld beschikbaar hebben gesteld.

 

KBO-PCOB

Op 1 juni jl. zijn er ledenraadsvergaderingen geweest van zowel KBO, als PCOB en KBO-PCOB. Belangrijk hierbij is dat KBO weer een volledig bestuur heeft.

Lange tijd is er gesproken over de Samenwerking tussen KBO en PCOB. In december is door de ledenraden besloten dat de samenwerking tussen KBO en PCOB op een andere wijze moet worden georganiseerd. Sindsdien spreekt men van de federatie KBO-PCOB nieuwe stijl. Om de samenwerking verder vorm te geven is een overeenkomst opgesteld met een Code Goed Bestuur voor de Unie KBO, PCOB en een Code Goed Bestuur voor KBO-PCOB. Vervolgstap is het in overeenstemming brengen van de statuten van de drie verenigingen met de overeenkomst. De weg hier naar toe was er een met veel hindernissen. Veel besprekingen verliepen heel moeizaam, zo dat op enig moment enkele provinciale bonden hun vertrouwen in KBO Gelderland hebben opgezegd.

 

Het gevolg hiervan is dat het bestuur van KBOG is afgetreden. Op 7 juli is er tijdens de Algemene Ledenvergadering een interim bestuur gekozen, dat de zaken verder regelt tot de voorjaarsvergadering in 2022.


Bulletin 7/8 juli en augustus 2021

Ik wil dansen met vriendinnen

Te luid Beyoncé imiteren.

Ik wil knuffelen en zoenen

En weer lekker gaan dineren.

Ik wil lachen zonder masker

Heel veel mensen om mij heen.

Ik wil geen gedoe meer

Ik wil even niet alleen!

                   ‘Smooj’


 

Ook het bestuur wil geen gedoe meer. We willen activiteiten organiseren. Dat kan gelukkig ook weer, zij het onder voorbehoud, door de versoepeling van de regels en vooral doordat Corona voorlopig duidelijk op haar retour is. Wij allen hebben intussen de kans gehad om ons te laten vaccineren. Het bestuur hoopt dat u daar ook gebruik van heeft gemaakt zodat  we op een veilige manier elkaar weer kunnen ontmoeten.

De eerste keer zal dat zijn op donderdag 29 juli. Het bestuur nodigt u uit voor de ‘Welkom-terug-bijeenkomst’ bij restaurant van Hal in Voorst. Om 14.00 uur starten we met koffie/thee. U heeft daarna alle tijd om bij te praten met de andere leden die u al geruime tijd niet meer heeft ontmoet. In de loop van de middag komt de heer Joop Lammers ons verhalen vertellen in dialect. Rond 16.00 uur sluiten we deze middag af. Introducees zijn welkom.

 

Wilt u zich aanmelden bij: Frans van Hal, telefoon 06 5153 1955 (graag na 18.00 uur) of bij Bennie Jansen, telefoon 06 5131 4390. Ook kunt u zich aanmelden via e-mail: seniorenbondgendringen@gmail.com onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.

 

Vogelschieten

Op dinsdag 17 augustus staat het traditionele vogelschieten gepland. Dit keer niet in Wieken maar bij restaurant van Hal in Voorst. Ook hiervoor moet u zich aanmelden bij Frans van Hal of Bennie Jansen, telefoonnummers zie boven.

 

 

Jeu de boules

Iedere week op dinsdag- en donderdagmiddag om 14.00 uur is er jeu de boules op onze banen bij de kerk in Gendringen. Wilt u een keer vrijblijvend een balletje gooien dan kan dat. Ook als u zelf geen jeu de boules ballen heeft.

 

Vraag informatie bij Joop Messink, telefoon 06 2206 0242 of bij Jozef Giesen, telefoon 0315-631082.

Daarnaast is het mogelijk dat u zelf de baan huurt en met een groep gaat jeu de boulen. Informeer dan ook bij Joop of Jozef.

 

 

Deelname aan activiteiten is altijd voor eigen risico.

 

 

 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

 

Per 1 juli 2021 wordt de WBTR van kracht. Vrijwel alle verenigingen moeten hieraan voldoen. Waarschijnlijk zal dat voor de Seniorenbond betekenen dat de Statuten aangepast moeten worden. Hiervoor hebben we nog enkele jaren de tijd. Vanuit KBO-PCOB wordt informatie naar de besturen gestuurd en voorbeeld statuten zodat het bestuur hiermee aan de slag kan. In de loop van het jaar hoort u hier meer over.

 

 

Passiespelen gaan door!

Twee keer uitstel betekent deze keer geen afstel.

De Passiespelen Tegelen gaan definitief door! Op zaterdag 3 juli vinden in openluchttheater De Doolhof de eerste twee voorstellingen plaats. Tot en met zondag 5 september worden 36 voorstellingen gespeeld, telkens twee maal per dag, zonder pauze en coronaproef.


Reeds gekochte kaarten blijven geldig en mensen met een voucher kunnen nieuwe kaarten kopen en die met de waarde van de voucher betalen. 

 

Kijk voor de korting voor groepen en individuen van KBO-PCOB op: www.passiespelen.nl/kbo-pcob

 

Actiecode voor KBO-PCOB is: PASSIE21KPZ

 

 

Vergoeding Rijbewijskeuringen voor 75+ers

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Dan moet u medisch gekeurd  worden wanneer u een nieuw rijbewijs wilt aanvragen. De keuring is verplicht. KBO en PCOB leden die via het collectief aanvullend verzekerd zijn met minimaal één ster, ontvangen een vergoeding van €35,00. U hoeft dan alleen maar de rekening op te sturen naar Zilveren Kruis.

 

Vragen over toeslagen of belasting formulieren

Heeft u vragen over de toeslagen en/of over het invullen van uw belastingformulieren? 
Willie Meijer kan u helpen, telefoon 0315-683248.

 

Gevraagd

Eén van onze leden zoekt iemand die haar kan helpen met het monteren van twee eenvoudige dakraamhorren. Misschien heeft u zin en tijd om dit klusje te doen tegen een kleine vergoedring of kent u iemand die dat zou willen. Informatie bij mevrouw Eileen Gordijn, telefoon 06 4542 6224.

 

Doppen sparen

 

Per 1 augustus zal Hennie Pastors stoppen met het inzamelen van plasticdoppen voor de blindengeleidehonden! Ná 1 augustus neemt Riet Klein Tank-Roerdink het over en wordt er ingezameld op Pavordskamp 12 in plaats van Pavordskamp 10. Graag bij de achterdeur neerzetten. Reuze bedankt!


Levenstestament

 

In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw eigen toekomst. U legt vast wie financiële, medische en persoonlijke zaken regelt als u dat zelf niet meer kunt. En op welke wijze die persoon dat kan doen. Dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname. Maar ook permanent, bijvoorbeeld door dementie. Het levenstestament blijft gelden als u niet meer in staat bent de beslissingen te overzien, ofwel wilsonbekwaam bent.

 

Voor wie is een levenstestament van belang?

Stel bijvoorbeeld dat uw partner dement wordt of een hersenbloeding krijgt waardoor hij/zij niet meer zelf kan beslissen over allerlei zaken. Als u uw huis wilt verkopen dan kan dat niet omdat uw partner wilsonbekwaam is. Heeft u in een levenstestament vastgelegd dat u gemachtigd bent om te handelen dan kan dat wel.

Zeker wanneer u alleenstaand bent is het belangrijk dat iemand gemachtigd is om uw zaken te regelen wanneer u dat zelf niet meer kunt.

Heeft u niets vastgelegd dan moet via de kantonrechter bepaald worden wie namens u de financiën mag beheren of over persoonlijke en medische zaken mag beslissen. Laat u dus niet verrassen en zorg dat u een en ander vastgelegd hebt.

Wilt u meer weten?

Informeer bij een notaris, een eerste bezoek is gratis.

Informatie is ook te vinden op de site van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie: www.KNB.nl.

Daarnaast is er de notaristelefoon: 0900-3469393 bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur

 

(€ 0,80 per minuut).