Openbare begraafplaats Wiekenseweg

De begraafplaats aan de Wiekenseweg is al tientallen jaren niet meer al begraafplaats in gebruik. Door slecht onderhoud dreigden vele graven verloren te gaan en het park verwilderde. De monumentencommissie van de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen heeft inmiddels de begraafplaats weer opgeknapt en de graven waar nodig weer hersteld. Ook zijn de graven in een register opgenomen en gerubriceerd.

 

Bij de Gemeente Oude IJsselstreek is inmiddels het plan opgevat om de begraafplaats weer opnieuw als openbare begraafplaats in te richten.