Jaarverslag 2020

Nu 2020 bijna voorbij is mogen we wel spreken van een roerig jaar.

Een jaar waarin we gewerkt hebben aan het coördineren van een gebiedsvisie i.s.m. gemeente Oude IJsselstreek.

Ook hebben we een enquête gehouden om duidelijk te krijgen waar in Gendringen t.a.v. bouwen en wonen de knelpunten liggen. De inloopavond voor dit thema is goed bezocht, dhr. Jan Maalderink was namens de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden en inbreng te geven. Onze verkregen informatie is gedeeld met de gemeente, zodat er in de toekomst gebouwd kan worden op maat. 

De garage-sale in Gendringen was ondanks de corona een laaiend succes, wij zijn als SGL blij dat we de organisatie hebben kunnen steunen met flyers en onze Sociaal-Media. Ook voor 2021 hebben we onze hulp weer toegezegd.

De samenwerking tussen SGL, gemeente en Estinea leverde héél véél prachtige nestkastjes voor de meesjes op om de overlast van eikenprocessierupsen te beperken. Via de mail kon bij ons een kastje aangevraagd worden en op 2 morgens op de markt hebben we ze daar uitgedeeld ,niet alleen voor Gendringen maar ook voor omliggende dorpen!

Tevens zijn we bezig om de "markt" meer te promoten en de marktmensen de kans te geven om op onze media zuil hun producten aan te prijzen. 

We hebben in November 28 kaarten van de postcode loterij pakketten ingezameld. We hebben de pakketten opgehaald en verdeeld onder onze 3 kerken, de kerken hebben ze verdeeld onder de behoeftigen in ons dorp. Het goede doel waarvoor we ons voor inzetten zal voortaan heten: GENDRINGEN VOOR GENDRINGEN, help helpen!

Eind November zijn we de inzamelactie gestart om verzorgingsproducten in te zamelen wederom i.s.m. de 3 kerken en de geweldige steun van drogisterij van Driel en de Coöp supermarkt. Deze producten zitten niet in de hulppakketten ,maar zijn wel broodnodig omdat ze relatief duur zijn in aanschaf. Ook deze actie word door Gendringenaren warm ondersteund gezien de vele producten we al gekregen hebben. Waarvoor onze grote dank natuurlijk!

We hebben dit jaar Suzanne Tempels in onze groep mogen verwelkomen. Heel fijn Suzanne dat je je tijd en energie aan onze groep wilt geven.

Ook nemen wij afscheid van Jurgen Weikamp als bestuurslid i.v.m. met drukke werkzaamheden en een groeiend gezin. Jurgen bedankt voor je inzet en succes en geluk gewenst voor de toekomst. 

Bestuurslid van het eerste uur Gerard Zeegers stopt ook ,hij gaat nu bij ons ook met pensioen. Gerard bedankt voor je waardevolle en rustige inbreng en geniet van je welverdiende rust. 

Door deelname aan "vrienden van de Oevelgunne" steunen wij de realisatie van de beweegtuin van de Oevelgunne. 

Samenwerking in een klein dorp kan zeer productief zijn: Gendringen voor Gendringen dus!

Tot slot willen we iedereen bedanken die met ons samen hebben gewerkt, o.a. de contactpersonen richting de gemeente, de kerken en vele inwoners van ons dorp natuurlijk. 

Op naar 2021  met de beste wensen van  ons naar ons dorp.

 

En onze tip: neem eens een kijkje op onze website en onze Facebook pagina en word vrienden van SGL. Tot ziens in ons dorp!


Stichting Gendringen Leefbaar is van plan om een tweede avond te organiseren in het voorjaar van 2021 meer informatie volgt! Voor meer info gendringenleefbaar@gmail.com


Maandag 22 juni 2020 SGL en

Maandag 15 juni 2020 P.R. Werkgroep

Zondag 7 juni 2020 Bestuur SGL 

Vrijdag 5 juni SGL en

Donderdag 14 mei SGL en

Maandag 6 april 2020 Bestuur SGL 

Maandag 2 maart 2020 Bestuur SGL 

Maandag 24 februari 2020 SGL en

Maandag 17 februari 2020 Bestuur SGL 

Donderdag 11 februari 2020 SGL en OVG (Ondernemers)

Donderdag 30 januari 2020 SGL en Gemeente / Visieplan

Woensdag 15 januari 2020 SGL en Gemeente / Standplaatsen en markten.


Maandag 13 januari 2020 organiseren wij een bijeenkomst bij cafetaria te Pas Grotestraat 5 aanvang 19.30 uur.
Onderwerp; wonen in Gendringen, huren kopen bestaand en of nieuwbouw.
Bent u woning zoekend nu of op korte termijn dan bent u van harte uitgenodigd.
Heeft U vragen en/of opmerkingen; wij ontmoeten jullie graag en wij luisteren graag naar jullie verhalen en ideeën.


Woensdag 8 januari 2019 SGL en

Donderdag 19 december 2019 SGL en

Maandag 9 december 2019 Bestuur SGL

Maandag 11 november 2019 Bestuur SGL

Maandag 28 oktober 2019 SGL en Mett

Woensdag 16 oktober 2019 Bestuur SGL

Dinsdag 3 september 2019 Bestuur SGL

Woensdag 14 augustus 2019 SGL en gebiedsmakelaar

Dinsdag 6 augustus 2019 Bestuur SGL