Nestkastjes

Koolmees in de strijd tegen de eikenprocessierups

Even een update wat betreft onze actie in het voorjaar rondom de nestkastjes.

 

Stichting Gendringen Leefbaar heeft met medewerking en op eerste initiatief van de gemeente

 

Oude IJsselstreek het project rondom de nestkaartjes breed onder de aandacht gebracht.

 

Het aantal reacties was enorm! In totaal zijn er nu een kleine 1000 kastjes uitgedeeld.

 

De gemeente geeft aan dit voor nu voldoende te vinden en stoppen er even mee. 

 

 

Het nestkastje doet

 

het namens onze

 

nieuwe bewoners

 

dank zie foto groet

 

Jan Rikkers