Enquete Oude IJsselstreek spreekt


 

 

Uitgevoerd in opdracht van de

Gemeente Oude IJsselstreek door:

Donderdag 25 februari 2021

 

 

Warmtetransitie In december 2020 en januari 2021 heeft er een onderzoek over de warmtetransitie plaatsgevonden onder de leden van het inwonerspanel ‘Oude IJsselstreek Spreekt’.

Hieronder korte samenvatting!

 

 

Welke redenen zijn voor u het meest belangrijk om van het aardgas af te gaan?

• 62% Leefbare wereld achterlaten voor toekomstige generaties.

 

 

Welke redenen zijn voor u het meest belangrijk om van het aardgas af te gaan?

• 58% Ik ben bang dat de maandelijkse kosten hoger zijn dan nu

 

 

Wereldwijd is afgesproken de CO2 uitstoot te verminderen en zo de klimaatverandering te beperken. Bent u op de hoogte van deze afspraken (Klimaatakkoord van Parijs)?

• 58% Een beetje op de hoogte

 

 

Ik vind het belangrijk dat de gemeente Oude IJsselstreek aardgasvrij is in 2050.

• 45% (helemaal) mee eens

• 28% neutraal

• 24% (helemaal) mee oneens

 

 

Wat heeft uw voorkeur?

• 40% Individueel systeem dat past bij mijn eigen huis

 

 

Burgers mogen niet gedwongen worden een steentje bij te dragen aan het Klimaatakkoord.

• 45% (helemaal) mee eens

 

 

Het bijdragen aan de klimaatdoelstellingen mag de inwoners ook wat geld kosten.

• 40% (helemaal) mee eens

 

 

 

 

Wat gebeurt er met de resultaten? De resultaten uit deze enquête worden meegenomen bij het maken van de Transitievisie Warmte van de gemeente Oude IJsselstreek. De gemeenteraad zal deze visie voor eind 2021 vaststellen. In deze visie wordt aangegeven hoe de gemeente Oude IJsselstreek aardgasvrij kan worden in 2050. Voor 2030 gaat de gemeente, samen met de inwoners, aan de slag om voor aantal wijken gerichte plannen te ontwikkelen. Omdat veel zaken landelijk nog in ontwikkeling zijn komt er elke 5 jaar een update van de visie.