Het bestuur van Stichting Dorpsbelang Gendringen en Omstreken bestaat uit

  • Theo Teitink (voorzitter)
  • Petra Haverdil (secretaris)
  • Bart Gosseling (penningmeester)
  • Gerard Zeegers (lid)
  • Positie is vacant (lid)

Taakvelden:

 

Aan de bestuursleden zijn taakvelden toegekend

  • Overheid, maatschappelijke orde en welzijn: Theo Teitink, Bart Gosseling
  • Sport en spel: n.n.b
  • Natuur en recreatie: Theo Teitink, Gerard Zeegers
  • OVG (ondernemersvereniging): Theo Teitink

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Webmaster


Op deze site hebben we ruimte gemaakt voor de lokale seniorenbond, voor de gebiedsmakelaar, Hulp Online Oost, het lokale Rode Kruis en voor de fotogroep Gendringen.

De inhoud van deze pagina's wordt regelmatig aangepast.