Het bestuur van Stichting Dorpsbelang Gendringen en Omstreken bestaat uit

 • Gilbert Esser (voorzitter)
 • Jurgen Weikamp (vice voorzitter)
 • Petra Haverdil (secretaris)
 • Hugo Reusen (penningmeester)
 • Theo Teitink (lid)
 • Gerard Zeegers (lid)
 • Positie is vacant (lid)

Het bestuur is recent van 5 naar 7 leden uitgebreid. Wij zoeken meerdere nieuwe bestuursleden.

 

Taakvelden:

 

Aan de bestuursleden zijn in het verleden taakvelden toegekend.

 • Overheid, maatschappelijke orde en welzijn: Theo Teitink, 
 • Sport en spel: n.n.b
 • Natuur en recreatie: Theo Teitink, Gerard Zeegers
 • OVG (ondernemersvereniging): Theo Teitink