Comité Open Monumentendag Oude IJsselstreek


Open Monumentendag 2021 is op zaterdag 11 september 2021 en zondag 12 september 2021, in week 36.

 

Elk jaar in het gehele (dus inclusief zaterdag) tweede weekend van september openen tijdens Open Monumentendag duizenden monumenten hun deuren voor publiek. Open Monumentendag verbindt mensen met monumenten en laat zien dat de verhalen en schoonheid van monumenten een verrijking voor onze leefomgeving en voor onszelf zijn.

 

De BankGiro Loterij Open Monumentendag is met jaarlijks rond de één miljoen bezoekers een van de grootste culturele evenementen in Nederland en is hét instrument om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met ons monumentale erfgoed. De BankGiro Loterij Open Monumentendag maakt deel uit van een groter geheel, de European Heritage Days. Inmiddels worden er in vijftig landen vergelijkbare evenementen georganiseerd.

 

De eerste Open Monumentendag in Nederland werd in 1987 in navolging van Frankrijk georganiseerd. Op Open Monumentendag worden monumenten gratis voor het publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. Niet alleen openen de duizenden monumenten gratis hun deuren voor het Nederlandse publiek, er worden ook ontelbaar veel activiteiten georganiseerd: tentoonstellingen, rondleidingen, fietsroutes, wandelingen, muziekvoorstellingen maar ook veel activiteiten voor jongeren, zoals speurtochten.

 

Open Monumentendag kent een decentrale opzet: in iedere deelnemende gemeente werkt een groep vrijwilligers actief mee aan het samenstellen en de praktische uitvoering van het Open Monumentendag programma. Het landelijke projectbureau Open Monumentendag ondersteunt de verschillende groepen zo goed mogelijk, coördineert het project, stelt materialen ter beschikking en wisselt kennis- en informatie uit. Elk jaar kiest het projectbureau een landelijk thema waarin de programma’s worden gegoten.

 

 

 

Wie is Comité Oude IJsselstreek?

 

Het comité Open Monumentendag OIJ bestaat dit jaar uit een klein clubje met Peter van Toor (Oudheidkundige Vereniging OVGG), Vincent Erinkveld (Oudheidkundige Vereniging OVGG), Aggie Daniëls (Terborg), Hascha van der Voo (IVN/ VVV OIJ), Lidy Löwenthal (VVV OIJ) en Melinda Meijer (gemeente OIJ).