Seniorenbond Gendringen

Stichting Gendringen Leefbaar stelt met plezier ruimte ter beschikking aan de seniorenbond. De inhoud van deze pagina met informatie over de seniorenbond verschijnt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de seniorenbond. 

Seniorenbond Gendringen e.o.

                                                                                               Aangesloten bij KBO Gelderland

Secr.: Brederostraat 14

7081 AZ Gendringen, tel. 0315 683337

e-mail: seniorenbondgendringen@gmail.com

Rabobank Gendringen: rek.nr. NL39RABO 01163 26506

 

 


Bulletin 10 – oktober 2021

De zomer loopt weer teneinde. We hopen dat u van de mooie dagen heeft kunnen genieten. Het bestuur is blij dat we weer activiteiten hebben kunnen organiseren. De Welkom-terug-bijeenkomst en vervolgens het Vogelschieten waren beide zeer geslaagd..

 

Stoelendans of vogelschieten?

 

Veel leden hadden zich aangemeld om op 17 augustus te schieten of om gezellig te praten met anderen. Toen het tijd was om te gaan schieten, gingen de hemelsluizen open: regen, kou en wind noopten iedereen om naar binnen te verhuizen. Het leek wel een stoelendans. Binnen ging men gezellig ‘aan de klets’. Het werd toch nog een gezellige middag. Besloten werd om het schieten te verzetten naar 24 augustus. Veel leden kwamen toen opnieuw naar van Hal. Nu was het schitterend weer en konden we lekker buiten zitten en ook nog schieten. 

 

 

Ieder deed zijn best en enkele leden scoorden een medaille door een onderdeel van de vogel af te schieten. Als laatste schoot dhr. Wiegers de romp eraf. Hij werd de koning en kreeg een medaille en de wisselbeker. Rechts het koningspaar.

Woensdag 20 oktober:

wordt de jaarvergadering gehouden. Deze vindt plaats in de zaal van Van Hal in Voorst.

Als bijlage treft u aan de agenda en de overige stukken voor de vergadering. Het financieel verslag wordt tijdens de vergadering uitgedeeld.

Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst is er een optreden van het duo ‘Alles Andès’ met verhalende streektaalmuziek.

Wilt u zich uiterlijk 13 oktober aanmelden voor deze bijeenkomst bij Frans van Hal, tel. 0315-651494 (na 18.00 uur) of bij Bennie Jansen, tel 06-51314390.

Zoals het er nu naar uit ziet moet Restaurant Van Hal controleren of u gevaccineerd bent, een actuele test heeft gedaan of hersteld bent van Corona. U kunt de CoronaCheckapp op uw telefoon installeren of u kunt uw coronabewijs voor uzelf uitprinten via de website https://coronacheck.nl/nl/print. Hiervoor heeft u uw Digid nodig. Eventueel kunt u de coronacheck aanvragen via 0800-1351. In dat geval dient u uw burgerservice nummer (BSN) bij de hand te hebben. 

Woensdag 20 oktober: wordt de jaarvergadering gehouden. Deze vindt plaats in de zaal van Van Hal in Voorst.

Als bijlage treft u aan de agenda en de overige stukken voor de vergadering. Het financieel verslag wordt tijdens de vergadering uitgedeeld.

Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst is er een optreden van het duo ‘Alles Andès’ met verhalende streektaalmuziek.

Wilt u zich uiterlijk 13 oktober aanmelden voor deze bijeenkomst bij Frans van Hal, tel. 0315-651494 (na 18.00 uur) of bij Bennie Jansen, tel 06-51314390.

 

Alle bijeenkomsten zijn onder voorbehoud van eventuele maatregelen van de overheid en deelname is op eigen risico.

 

Woensdag 17 november: Bingomiddag.

 

Donderdag 9 december: Adventsviering. Hierover ontvangt u later informatie.

 

 

Iedere dinsdag- of donderdagmiddag is er gelegenheid om jeu de boule te spelen op onze banen bij de R.K. kerk. Voor informatie: Joop Messink, tel. 06-22060242, of Jozef Giesen, tel. 0315-631082.

 

Rabo ClubSupport (was Rabo ClubkasCampagne)

Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank in stichtingen en verenigingen. Om ze sterker en toekomstbestendig te maken.

Dit najaar organiseert de Rabobank weer de Rabobank Club Support voor verenigingen en stichtingen  Ook de Seniorenbond Gendringen e.o. doet mee aan deze campagne.

Van 4 tot 24 oktober  kunnen leden stemmen op de vereniging en/of stichting die zij een warm hart toedragen. Let op de informatie van de Rabobank en stem op de vereniging van uw voorkeur. We hopen dat u ook op de Seniorenbond stemt.

Als u, uw familie of kennissen lid zijn van de Rabobank, dan ontvangt hij/zij van de Rabobank een unieke code met de aanwijzingen hoe u de aan u toegekende 5 stemmen kunt uitbrengen in de periode van 4 t/m 24 oktober. U kunt maximaal twee stemmen uitbrengen per vereniging of club die u wilt steunen. We hopen dat u 2 stemmen aan de Seniorenbond geeft. Het stemmen gaat via Rabo Internetbankieren of de Rabo App.

 

Beschikt u zelf niet over Rabo Internetbankieren, dan kunt contact opnemen met uw bank en daar uw stemmen uitbrengen. Met dat geld van uw stem kunnen wij onze activiteiten nog aantrekkelijker maken.

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Volgend jaar zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen.  Het Seniorenconvent van de Gemeente Oude IJsselstreek waarvan ook de Seniorenbond Gendringen e.o. deel uitmaakt, wil de komende tijd de programma’s van de partijen in onze gemeente bekijken om te zien hoeveel aandacht daarin besteed wordt aan de ouderen/senioren en daarbij vooral letten op wonen en zorg. Om dit aan te vullen vragen we of u ons uw ervaringen van ouderen omtrent wonen en zorg wilt laten weten. Telefonisch of via mail:

Jan Raben:  0315 327 585 | j.raben2@upcmail.nl

Wim Post:  0315 324 189 | wpost@kpnplanet.nl

Bedankt voor uw medewerking.

 

 

 

Met geld kun je een mooi huis kopen, maar geen warme gezelligheid.

 

Vragen over toeslagen en belastingformulieren

 

Heeft u vragen over toeslagen of belastingen? Willie Meijer kan u helpen, telefoon 0315-683248.

 

Oudere bulletins zijn te vinden op de site van Gendringen Leefbaar:

 

www.stichting-gendringen-leefbaar.nl/verenigingen-en-organisaties/ouderen/seniorenbond-gendringen


Bulletin 9 - september 2021

De Seniorenbond is weer gestart met activiteiten. Op 29 juli was er de ‘Welkom-terug’ bijeenkomst. Bijna 60 mensen waren aanwezig tijdens de eerste bijeenkomst sinds een jaar. Het was een gezellige middag: we konden weer bijkletsen met de mensen die we soms langere tijd niet hadden gezien.

Ter onderbreking was er Joop Lammers die verhalen in dialect voorlas. Verhalen uit het leven gegrepen en heel herkenbaar.

Als u dit leest is intussen ook het vogelschieten geweest. Ditmaal niet meer bij Ter Horst in Wieken maar eveneens bij van Hal in Voorst. De Schietvereniging in Voorst had de leiding bij het Vogelschieten.

 

Als ‘Corona’ het toelaat, hopen we in september te gaan fietsen. In oktober wordt de jaarvergadering gehouden. Het bestuur gaat ervan uit dat iedereen die deelneemt aan de activiteiten is gevaccineerd.

Het is wel van belang dat u toch nog enige afstand houdt van elkaar.

 

 

Alle bijeenkomsten zijn onder voorbehoud van eventuele maatregelen van de overheid,
en: deelname is op eigen risico.

 

 

Veilig en gezond blijven fietsen?

Van de Vereniging voor Veilig Verkeer Nederland (VVN) kregen wij de uitnodiging voor een workshop op 15 september a.s. De workshop is bedoeld voor inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek van 60 jaar en ouder. Ook de ervaren fietser merkt dat het fietsen anders is geworden. Het fietsen met de e-bike gaat sneller en het verkeer is drukker geworden. Hoe kun je ervoor zorgen dat je je op de fiets veilig voelt en nog heel lang kunt blijven fietsen.

In de workshop: ‘Het nieuwe fietsen’ delen deelnemers ervaringen met elkaar en geeft de adviseur van VVN tips en adviezen hoe je veilig en gezond kunt blijven fietsen.

Aan de hand van informatieve filmpjes, foto’s en stellingen komen verschillende onderwerpen aan bod. Zoals: Hoe ga ik om met anderen op het fietspad? Hoe kan ik veilig fietsen op een druk fietspad? Hoe zorg ik dat ik in conditie blijf om goed te fietsen? Wat moet ik weten over de fiets of een e-bike?

Deelname is gratis. De workshop wordt gehouden op 15 september om 9.30 uur tot 12.00 uur in het Pakhuus, Molenberg 2, 7064 GK Silvolde.

Wilt u zich vooraf aanmelden? Graag vóór 8 september via www.vvn.nl/opfriscursussen. Mocht dit niet lukken of heeft u geen internet dan kunt u zich aanmelden bij Frans van Hal of Bennie Jansen.

 

Vragen over toeslagen en belastingformulieren

Heeft u vragen over toeslagen of belastingen? Willie Meijer kan u helpen, tel 0315-683248.

 

 

Donderdag 23 september: Fietstocht. Verzamelen op het Willem Alexanderplein om 13.00 uur. Vandaar vertrekken we in groepen van max. 6 personen naar een pauzeplaats, waar we iets kunnen nuttigen en naar het toilet gaan. Vandaar gaat de tocht weer richting Gendringen, waar we eventueel de fietstocht kunnen afsluiten en een drankje nuttigen bij het Diekshuus. Uw bijdrage is € 5,- voor koffie met gebak.

 

 Vriendelijk verzoek om in verband met de veiligheid zoveel mogelijk een hesje aan te doen. Ook is het belangrijk voor ieders veiligheid dat we onderweg aangeven wanneer er een obstakel is.

 

Aanmelden uiterlijk 15 september:

Frans van Hal tel. 06-51531955 liefst na 18.00 uur of

 

Bennie Jansen, tel. 06-51314390.

 

Woensdag 20 oktober: wordt de jaarvergadering gehouden. Deze vindt plaats eveneens in de zaal van Van Hal in Voorst. Bij het volgend bulletin ontvangt u de stukken voor deze vergadering.

 

Woensdag 17 november: Bingomiddag.

 

Donderdag 9 december: Adventsviering. Hierover ontvangt u later informatie.

 

In 2021 is er géén bijeenkomst in het kader van de Dag van de Ouderen.

 

 

 

Statiegeld actie

Op 4 augustus hebben Hans te Boekhorst en Annelies Cornelissen de cheque van COOP statiegeldactie in ontvangst mogen nemen. De opbrengst was € 556,50, hiervan was de helft van het bedrag de opbrengst van de statiegeldactie aangevuld met een bijdrage van de COOP. Het bestuur is heel blij met de extra gelden en bedankt dan ook de COOP maar eveneens allen die hun statiegeld beschikbaar hebben gesteld.

 

KBO-PCOB

Op 1 juni jl. zijn er ledenraadsvergaderingen geweest van zowel KBO, als PCOB en KBO-PCOB. Belangrijk hierbij is dat KBO weer een volledig bestuur heeft.

Lange tijd is er gesproken over de Samenwerking tussen KBO en PCOB. In december is door de ledenraden besloten dat de samenwerking tussen KBO en PCOB op een andere wijze moet worden georganiseerd. Sindsdien spreekt men van de federatie KBO-PCOB nieuwe stijl. Om de samenwerking verder vorm te geven is een overeenkomst opgesteld met een Code Goed Bestuur voor de Unie KBO, PCOB en een Code Goed Bestuur voor KBO-PCOB. Vervolgstap is het in overeenstemming brengen van de statuten van de drie verenigingen met de overeenkomst. De weg hier naar toe was er een met veel hindernissen. Veel besprekingen verliepen heel moeizaam, zo dat op enig moment enkele provinciale bonden hun vertrouwen in KBO Gelderland hebben opgezegd.

 

Het gevolg hiervan is dat het bestuur van KBOG is afgetreden. Op 7 juli is er tijdens de Algemene Ledenvergadering een interim bestuur gekozen, dat de zaken verder regelt tot de voorjaarsvergadering in 2022.


Bulletin 7/8 juli en augustus 2021

Ik wil dansen met vriendinnen

Te luid Beyoncé imiteren.

Ik wil knuffelen en zoenen

En weer lekker gaan dineren.

Ik wil lachen zonder masker

Heel veel mensen om mij heen.

Ik wil geen gedoe meer

Ik wil even niet alleen!

                   ‘Smooj’


 

Ook het bestuur wil geen gedoe meer. We willen activiteiten organiseren. Dat kan gelukkig ook weer, zij het onder voorbehoud, door de versoepeling van de regels en vooral doordat Corona voorlopig duidelijk op haar retour is. Wij allen hebben intussen de kans gehad om ons te laten vaccineren. Het bestuur hoopt dat u daar ook gebruik van heeft gemaakt zodat  we op een veilige manier elkaar weer kunnen ontmoeten.

De eerste keer zal dat zijn op donderdag 29 juli. Het bestuur nodigt u uit voor de ‘Welkom-terug-bijeenkomst’ bij restaurant van Hal in Voorst. Om 14.00 uur starten we met koffie/thee. U heeft daarna alle tijd om bij te praten met de andere leden die u al geruime tijd niet meer heeft ontmoet. In de loop van de middag komt de heer Joop Lammers ons verhalen vertellen in dialect. Rond 16.00 uur sluiten we deze middag af. Introducees zijn welkom.

 

Wilt u zich aanmelden bij: Frans van Hal, telefoon 06 5153 1955 (graag na 18.00 uur) of bij Bennie Jansen, telefoon 06 5131 4390. Ook kunt u zich aanmelden via e-mail: seniorenbondgendringen@gmail.com onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.

 

Vogelschieten

Op dinsdag 17 augustus staat het traditionele vogelschieten gepland. Dit keer niet in Wieken maar bij restaurant van Hal in Voorst. Ook hiervoor moet u zich aanmelden bij Frans van Hal of Bennie Jansen, telefoonnummers zie boven.

 

 

Jeu de boules

Iedere week op dinsdag- en donderdagmiddag om 14.00 uur is er jeu de boules op onze banen bij de kerk in Gendringen. Wilt u een keer vrijblijvend een balletje gooien dan kan dat. Ook als u zelf geen jeu de boules ballen heeft.

 

Vraag informatie bij Joop Messink, telefoon 06 2206 0242 of bij Jozef Giesen, telefoon 0315-631082.

Daarnaast is het mogelijk dat u zelf de baan huurt en met een groep gaat jeu de boulen. Informeer dan ook bij Joop of Jozef.

 

 

Deelname aan activiteiten is altijd voor eigen risico.

 

 

 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

 

Per 1 juli 2021 wordt de WBTR van kracht. Vrijwel alle verenigingen moeten hieraan voldoen. Waarschijnlijk zal dat voor de Seniorenbond betekenen dat de Statuten aangepast moeten worden. Hiervoor hebben we nog enkele jaren de tijd. Vanuit KBO-PCOB wordt informatie naar de besturen gestuurd en voorbeeld statuten zodat het bestuur hiermee aan de slag kan. In de loop van het jaar hoort u hier meer over.

 

 

Passiespelen gaan door!

Twee keer uitstel betekent deze keer geen afstel.

De Passiespelen Tegelen gaan definitief door! Op zaterdag 3 juli vinden in openluchttheater De Doolhof de eerste twee voorstellingen plaats. Tot en met zondag 5 september worden 36 voorstellingen gespeeld, telkens twee maal per dag, zonder pauze en coronaproef.


Reeds gekochte kaarten blijven geldig en mensen met een voucher kunnen nieuwe kaarten kopen en die met de waarde van de voucher betalen. 

 

Kijk voor de korting voor groepen en individuen van KBO-PCOB op: www.passiespelen.nl/kbo-pcob

 

Actiecode voor KBO-PCOB is: PASSIE21KPZ

 

 

Vergoeding Rijbewijskeuringen voor 75+ers

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Dan moet u medisch gekeurd  worden wanneer u een nieuw rijbewijs wilt aanvragen. De keuring is verplicht. KBO en PCOB leden die via het collectief aanvullend verzekerd zijn met minimaal één ster, ontvangen een vergoeding van €35,00. U hoeft dan alleen maar de rekening op te sturen naar Zilveren Kruis.

 

Vragen over toeslagen of belasting formulieren

Heeft u vragen over de toeslagen en/of over het invullen van uw belastingformulieren? 
Willie Meijer kan u helpen, telefoon 0315-683248.

 

Gevraagd

Eén van onze leden zoekt iemand die haar kan helpen met het monteren van twee eenvoudige dakraamhorren. Misschien heeft u zin en tijd om dit klusje te doen tegen een kleine vergoedring of kent u iemand die dat zou willen. Informatie bij mevrouw Eileen Gordijn, telefoon 06 4542 6224.

 

Doppen sparen

 

Per 1 augustus zal Hennie Pastors stoppen met het inzamelen van plasticdoppen voor de blindengeleidehonden! Ná 1 augustus neemt Riet Klein Tank-Roerdink het over en wordt er ingezameld op Pavordskamp 12 in plaats van Pavordskamp 10. Graag bij de achterdeur neerzetten. Reuze bedankt!


Bulletin 6 juni 2021

Corona: de laatste fase?

 

Zoals we allemaal hebben kunnen lezen, gaan de coronacijfers de goede kant op: minder mensen op de Intensive care en iets minder mensen in het ziekenhuis. Laten we hopen dat de cijfers blijven dalen. Zoals het er naar uitziet worden er de komende week weer enkele maatregelen versoepeld. We kunnen weer naar de fitness, zwemmen. De bibliotheek gaat weer open. Het bestuur gaat zich beraden over de activiteiten die we kunnen organiseren als de restaurants weer open zijn. We hopen in het volgende bulletin meer te kunnen melden over onze activiteiten.

Wel kan er alweer jeu de boules worden gespeeld. Op dinsdag- en donderdagmiddag om 14.00 uur kun je weer spelen op de jeu de boulesbaan. Voor informatie kun je bellen naar Joop Messink (06-22060242) of Jozef Giesen (0315-631082).

 

Vergoeding Rijbewijskeuringen voor 75+ ers

 

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Dan moet u medisch gekeurd worden wanneer u een nieuw rijbewijs wilt aanvragen. De keuring is verplicht.

 

KBO en PCOB leden die via het collectief aanvullend verzekerd zijn met minimaal één ster, ontvangen een vergoeding van €35,00. U hoeft dan alleen maar de rekening op te sturen naar Zilveren Kruis.

 

Uw COOP-statiegeld doneren aan de Seniorenbond kan nog tot 1 juli

 

De statiegeldactie van COOP Gendringen loopt officieel tot 1 juli. Het bestuur hoopt dat u het statiegeld tot die tijd nog wilt doneren aan de Seniorenbond. Dus… spaar uw flessen nog even op en doneer aan de Seniorenbond bij COOP Gendringen!

Het bestuur beraadt zich nog op ideeën waaraan de donatie besteed kan worden. Heeft u een goed idee? Laat het ons weten!

 

 

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV: dagelijks bereikbaar

 

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV (Openbaar Vervoer)? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur en bel 038-3037010. OV-ambassadeurs geven antwoord op uw vragen over het gebruik van het OV.

U kunt bellen op:

-  maandag t/m vrijdag: 10.00 tot 12.00 uur

-  dinsdag en donderdag: 13.30 tot 15.00 uur

-  maandag en woensdag: 18.30 tot 20.00 uur

 

Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur  | www.gelderland.nl/OV-ambassadeurs

 

Glaucoomweek 2021 - voorkomen is beter dan NIET meer genezen

Begin maart is de jaarlijks terugkerende week geweest waarin aandacht werd gevraagd voor de chronische oogaandoening glaucoom. Glaucoom kan leiden tot een blijvende vermindering van het gezichtsvermogen en zelfs tot blindheid. De aandoening wordt meestal veroorzaakt door een te hoge oogdruk. Hoe hoger de oogdruk, hoe groter de kans op glaucoom. Op hoge leeftijd komt glaucoom veel vaker voor. Vier procent van de mensen ouder dan tachtig jaar heeft glaucoom. Het in een vroeg stadium ontdekken is van wezenlijk belang. Bij de opticien kan men zijn ogen laten opmeten en gaat men meestal ook de oogdruk meten. De App Bartiméus ZIEN laat je de meest voorkomende oogaandoeningen in 4 fasen ervaren, waaronder glaucoom. 

Meer informatie via de website: https://www.bartimeus.nl.

Je kunt de App Bartiméus ZIEN het beste downloaden op je mobiele telefoon.

-     Apple Store  (https://apps.apple.com/nl/app/bartim%C3%A9us-zien/id1454223017)

-     Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=bartimeus.zien&hl=nl&gl=US)

 

Bron: Senior Digi Club & OogCafé Druten

 

 

Vragen over toeslagen of belastingformulieren

 

Heeft u vragen over de toeslagen en/of over het invullen van uw belastingformulieren? 
Willie Meijer kan u helpen, telefoon 0315-683248.

 

Doppen sparen

Hallo beste mensen, per 1 augustusa.s. stop ik, Hennie Pastors, met het inzamelen van plasticdoppen voor de blindengeleidehonden! Maar het sparen gaat na 1 augustus gewoon verder maar dan op nummer 12.

Riet Klein Tank-Roerdink neemt het van mij over.
Dus vanaf 1 augustus in plaats van Pavordskamp 10 wordt het Pavordskamp 12, Graag bij de achterdeur neerzetten.
Groetjes van Hennie Pastors en Riet Klein Tank-Roerdink.

 

Wie heeft straks de grootste kerstster in de tuin?

De IJsheiligen zijn voorbij, dus de kerstster kan volgens de kenners naar buiten. Hij kan dan flink groeien.

 

Mocht uw kerstster flink uitgroeien en heel groot worden, stuur dan een foto naar cornelissen.frans@gmail.com, zodat we deze in het bulletin kunnen plaatsen. 

 

Stichting Gendringen Leefbaar

 

Op de website van Stichting Gendringen Leefbaar kunt u ons bulletin vinden. Het adres van de website is

 

www.stichting-gendringen-leefbaar.nl/verenigingen-en-organisaties/ouderen/seniorenbond-gendringen

 

 

Adreswijziging

 

Het komt regelmatig voor dat mensen verhuizen. Het zou fijn zijn als u dat laat  weten aan het secretariaat/ledenadministratie: Annelies Cornelissen, Brederostraat 14, 7081 AZ Gendringen, tel 0315-683337 of  via e-mail: seniorenbondgendringen@gmail.com.


Bulletin 5 mei 2021

Nog steeds corona. Nog steeds ervaren we de gevolgen van de pandemie. Het kabinet kondigde wel verlichting van de maatregelen aan. Dat zou fijn zijn: zonder afspraak naar de winkel, op een terras iets drinken, enz. Op het moment stijgen helaas nog de ziekenhuisopnames. Intussen gaat de vaccinatie door. Hopelijk nemen de besmettingen mede daardoor af. Het bestuur hoopt met u dat de komende weken de situatie verbetert en de maatregelen kunnen worden aangepast. Het bestuur kan dan weer  plannen kan gaan maken voor activiteiten deze zomer.

 

Mogelijk dat er  in mei wel weer met jeu de boules kan worden begonnen, eventueel met kleine groepen. Let op de berichtgeving van de overheid en informeer bij Joop Messink (06-22060242) of Jozef Giesen (0315-631082). We zullen toch echt nog even moeten volhouden!

 

 

Doneer uw COOP statiegeld aan de Seniorenbond!

 

Zoals u hebt kunnen lezen gaat COOP het statiegeld de komende maanden beschikbaar stellen voor de Seniorenbond Gendringen e.o. Het bestuur is er bijzonder blij mee. En dankt COOP voor het feit dat we voor de actie in aanmerking komen.

Zij hoopt dat u allen meedoet en het statiegeld beschikbaar stelt. Het geld dat u hiermee doneert, wordt na afloop door COOP verdubbeld! De seniorenbond beraadt zich nog op ideeën waaraan de donatie besteed kan worden. Heeft u een goed idee? Laat het ons weten!

 

 

Dus… spaar uw flessen op en doneer het statiegeld aan de Seniorenbond van 1 april tot 1 juli a.s. bij COOP Gendringen!

 

 

Stichting Gendringen Leefbaar

 

Op de website van Stichting Gendringen Leefbaar kunt u ons bulletin vinden. Het adres van de website is

 

www.stichting-gendringen-leefbaar.nl/verenigingen-en-organisaties/ouderen/seniorenbond-gendringen

 

Wie heeft straks de grootste kerstster in de tuin? 


Het blijkt dat diverse mensen nog steeds genieten van de kerstster die we met kerst hebben gekregen.

Volgens de kenners kun je de kerstster na de IJsheiligen (medio mei) buiten zetten. Hij kan dan flink groeien.

Mocht uw kerstster flink uitgroeien en heel groot worden, stuur dan een foto naar cornelissen.frans@gmail.com, zodat we deze in het bulletin kunnen plaatsen.

 

Overigens hoopt het bestuur dat u ook zoveel plezier hebt van de kalanchoë die u met Pasen heeft ontvangen.

 

 


Max Vitaal

 

Door ‘Helpgewoon Buurtsport’ is vorig jaar een inventarisatie  gedaan bij zoveel mogelijk verenigingen in de Gemeente. Enkele jaren geleden heeft Helpgewoon een inventarisatie gedaan over activiteiten voor de jeugd: ‘Sjors sportief en creatief’ was het resultaat. 

Nu is er ook een inventarisatie gemaakt voor activiteiten voor volwassenen/senioren. Hiermee is een overzicht gemaakt van alle activiteiten voor volwassenen. Het overzicht is te vinden op de website: www.actiefinoudeijsselstreek.nl.

Open de site, klik op de knop bekijk activiteiten en zet een vinkje bij Max Vitaal (Senioren). U krijgt een overzicht van activiteiten voor senioren.

 

Wilt u zich aanmelden voor een activiteit dan kan dat via de site. Ook kunt u een boekje met activiteiten aanvragen of informatie aanvragen per telefoon bij ‘Helpgewoon Buurtsport’: 06-2121 5392 (maandag, donderdag en vrijdag).

 

 

 

Vergoeding Rijbewijskeuringen voor 75+ ers

 

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Dan moet u medisch gekeurd worden wanneer u een nieuw rijbewijs wilt aanvragen. De keuring is verplicht.

 

KBO en PCOB leden die via het collectief aanvullend verzekerd zijn met minimaal één ster, ontvangen een vergoeding van €35,00. U hoeft dan alleen maar de rekening op te sturen naar Zilveren Kruis.

 

 

Adreswijziging

 

Het komt regelmatig voor dat mensen verhuizen. Het zou fijn zijn als u dat laat  weten aan het secretariaat/ledenadministratie: Annelies Cornelissen, Brederostraat 14, 7081 AZ Gendringen, tel 0315-683337 of  via e-mail: seniorenbondgendringen@gmail.com.

 

Gevraagd 

 

Eén van onze leden zoekt iemand die, tegen een kleine vergoeding, hand- en spandiensten wil verrichten in de tuin. Misschien heeft u zin en tijd om dit soort klusjes te doen of kent u iemand die dat zou willen. Informatie bij de heer Jan Kloos, telefoon 06-5110 8700.

 

Vragen over toeslagen of belastingformulieren

 

Heeft u vragen over de toeslagen en/of over het invullen van uw belastingformulieren? 
Willie Meijer kan u helpen, telefoon 0315-683248.

 

Vragen over de vaccinatie tegen corona

 

KBO-PCOB beveelt de vaccinatie aan, al moet ieder zelf de keus maken. Informatie is te vinden op

www.kbo-pcob.nl/nieuws/vaccinatiestrategie-corona en op www.coronavaccinatie.nl (Rijksoverheid).

 

Heeft u vragen over het Coronavirus of behoefte aan een gesprek? Bel de oudereninfolijn van KBO-PCOB 030-3400600 van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

 

 

 

Positief denken is gemakkelijk genoeg. Als je maar weet waarover.

 

[Alexander Pola]

 

 

 

 

Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment.

Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan.

 

 

[Nelson Mandela]


Bulletin 4 april 2021

In memoriam Theo Masselink

Eind februari kreeg het bestuur bericht dat de heer Theo Masselink was overleden. De laatste jaren ging zijn conditie geleidelijk achteruit en was hij niet meer in staat om de bijeenkomsten van de Seniorenbond te bezoeken.

Theo stond aan de wieg van de Seniorenbond Gendringen. Hij heeft zijn stempel gedrukt op de start van de Seniorenbond Gendringen. Lange tijd was hij ook voorzitter van de bond  (tot 2001) en heeft hij samen met de overige bestuursleden de vereniging uitgebouwd, allerlei activiteiten georganiseerd en deelgenomen aan diverse overleggen binnen de gemeente en de regionale en provinciale bond KBO. Theo heeft in de loop der jaren de geschiedenis van de Gendringse Seniorenbond op papier gezet en het resultaat beschikbaar gesteld aan het huidige bestuur, zodat die daaruit kon putten bij gelegenheid van het zilveren jubileum in 2019.

 

De Seniorenbond is Theo veel dank verschuldigd. Het bestuur wenst Annie, kinderen en (achter)kleinkinderen veel sterkte toe.

 

 

Nog steeds Corona

 

Nog steeds ervaren we de gevolgen van de pandemie. Wel is er enige vrijheid gekomen: de kinderen van basis- en voortgezet onderwijs kunnen enkele dagen per week naar school. En, niet onbelangrijk: we kunnen weer naar de kapper!

In de persconferentie van 8 maart waren er nog geen heel optimistische berichten. Slechts een enkele correcties op de uitbreiding van de versoepelingen die er tot die datum waren.

Wel ziet het er naar uit dat we in april weer met jeu de boules kunnen beginnen, eventueel met kleine groepen. Let op de berichtgeving van de overheid en informeer bij Joop Messink (06-22060242) of Jozef Giesen (0315-631082).

 

Intussen worden er steeds meer mensen gevaccineerd. Rond deze tijd worden uitnodigingen naar de 75-plussers gestuurd.  Door de vaccinaties wordt het aantal besmettingen wellicht geleidelijk aan minder en kan het bestuur mogelijk weer plannen gaan maken voor activiteiten. Nog even volhouden dus.

 

 

 

Vragen over de vaccinatie tegen Corona?

 

KBO-PCOB beveelt de vaccinatie aan, al moet ieder zelf de keus maken. Informatie is te vinden op

 

www.kbo-pcob.nl/nieuws/vaccinatiestrategie-corona en www.coronavaccinatie.nl (Rijksoverheid)

 

 

Goed nieuws!

 

In deze tijd zijn er toch ook leuke dingen. Zoals de statiegeldactie van COOP.

Het bestuur heeft bericht gehad van COOP dat de Seniorenbond Gendringen e.o. voor deze actie in aanmerking komt.

Vanaf 1 april tot 1 juli kunnen de klanten bij de automaat het statiegeld beschikbaar stellen voor de Seniorenbond Gendringen e.o.

Het bestuur is er bijzonder blij mee. Zij hoopt dat u allen meedoet en het statiegeld beschikbaar stelt. Het geld dat de Seniorenbond hiermee doneert, wordt na afloop door COOP verdubbeld.

De seniorenbond beraadt zich nog op ideeën waaraan de donatie besteed kan worden.

Dus… spaar uw flessen op en doneer het statiegeld aan de Seniorenbond

vanaf 1 april bij COOP Gendringen!

 

 

Levenstestament

 

In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw eigen toekomst. U legt vast wie financiële, medische en persoonlijke zaken regelt als u dat zelf niet meer kunt. En op welke wijze die persoon dat kan doen. Dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname. Maar ook permanent, bijvoorbeeld door dementie. Het levenstestament blijft gelden als u niet meer in staat bent de beslissingen te overzien, ofwel wilsonbekwaam bent.

 

Voor wie is een levenstestament van belang?

Stel bijvoorbeeld dat uw partner dement wordt of een hersenbloeding krijgt waardoor hij/zij niet meer zelf kan beslissen over allerlei zaken. Als u uw huis wilt verkopen dan kan dat niet omdat uw partner wilsonbekwaam is. Heeft u in een levenstestament vastgelegd dat u gemachtigd bent om te handelen dan kan dat wel.

Zeker wanneer u alleenstaand bent is het belangrijk dat iemand gemachtigd is om uw zaken te regelen wanneer u dat zelf niet meer kunt.

Heeft u niets vastgelegd dan moet via de kantonrechter bepaald worden wie namens u de financiën mag beheren of over persoonlijke en medische zaken mag beslissen. Laat u dus niet verrassen en zorg dat u een en ander vastgelegd hebt.

Wilt u meer weten?

Informeer bij een notaris, een eerste bezoek is gratis.

Informatie is ook te vinden op de site van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie: www.KNB.nl.

Daarnaast is er de notaristelefoon: 0900-3469393 bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur

 

(€ 0,80 per minuut).

 

 

Vergoeding Rijbewijskeuringen voor 75+ ers

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Dan moet u medisch gekeurd worden wanneer u een nieuw rijbewijs wilt aanvragen. De keuring is verplicht.

 

KBO en PCOB leden die via het collectief aanvullend verzekerd zijn met minimaal één ster, ontvangen een vergoeding van €35,00. U hoeft dan alleen maar de rekening op te sturen naar Zilveren Kruis.

 

 

Pas op!

Wees bedacht op nepnieuws,  neptelefoontjes, nepmails. Let op: open geen mail, ga in niet op verzoeken om gegevens te geven of geld over te maken. Bel de politie of uw bank als er gegevens gevraagd worden over een bankrekening en iets dergelijks.

 

Informatie over veilig bankieren is te vinden op: www.veiligbankieren.nl. De fraudehelpdesk: waarschuwt voor oplichtingspraktijken, adviseert gedupeerden van fraude en verwijst hen naar instanties die verder kunnen helpen: www.fraudehelpdesk.nl.

 

 

Belastingaangifte 2020

 

Diegenen die een aangifte Inkomstenbelasting 2020 moeten indienen ontvangen een brief met het verzoek deze voor 1 mei 2021 in te leveren. Indien men geen verzoek tot aangifte heeft ontvangen maar men van mening is dat men een teruggave kan verwachten door b.v. hoge ziektekosten, niet zijnde het eigen risico, mag eveneens een aangifte indienen. Indien men denkt dat men moet nabetalen moet men eveneens een aangifte indienen.

 

 


Statiegeldactie bij de Coop

Doneer en doe mee aan de statiegeldactie bij de Coop in Gendringen. Opbrengst is voor de Seniorenbond.Bulletin 3 maart 2021

“Waar blijft die ouderwetse winter, die zo vaak op foto’s staat, met een ijslaag in de sloten en een dik pak sneeuw op straat”. Dit zong Marc Winter jaren geleden. Het eindigde met: “Is het met die ouderwetse winters nu voorgoed gedaan?“ Niet dus: op 7 februari was het zover: een dik pak sneeuw hield ons aan huis gekluisterd. Het was stil op straat, nu eens niet vanwege de Lockdown. 

Als u dit leest zal de  sneeuw wellicht verdwenen zijn en de temperatuur weer redelijk. Helaas is het nog niet mogelijk om al weer iets te organiseren. Gelukkig komt de vaccinatie op gang en daalt het aantal zieken enigszins. We hopen dat we over enige tijd toch weer plannen kunnen maken. Dus nog even vol houden! 


Wat is uw ervaring met Corona en/of de Lockdown?

Iedereen heeft in meer of mindere mate te maken gehad met Corona of de maatregelen.

 

Het zou fijn zijn als iemand zijn/haar ervaringen op papier wil zetten hoe u Corona en de Lockdown  heeft ervaren. Wie schrijft zijn/haar verhaal en stuurt het naar de redactie? In maart willen wij dan uw verhaal plaatsen in ons bulletin. 

 

Er zijn mogelijk vragen over de vaccinatie

KBO-PCOB beveelt de vaccinatie aan, al moet ieder zelf de keus maken.

 

Informatie is te vinden op de site van de Rijksoverheid www.coronavaccinatie.nl en op  www.kbo-pcob.nl/nieuws/vaccinatiestrategie-corona.

 

 

KBO-PCOB

 

Tijdens de jaarvergadering van 23 september is gesproken over de problemen bij de Unie KBO en de samenwerking met PCOB. Intussen zijn er diverse (digitale) bijeenkomsten geweest en is het vertrouwen van KBO Gelderland en andere provinciale afdelingen in de Unie redelijk hersteld. Men is in goed overleg met de Unie over de financiën, en onder leiding van de nieuwe directeur, de heer Marcel Sturkenboom voortvarend aan de slag gegaan met de invulling van het nieuwe ‘lichte’ samenwerkingsverband tussen de Unie en de PCOB. Dit houdt in dat zij met name samenwerken op het terrein van de landelijke belangenbehartiging, de website en het magazine. Alle andere activiteiten vallen onder het ‘aanvullend  pakket’. De provinciale bonden kunnen zelf kiezen of zij ook voor dit aanvullend pakket kiezen. Hierover later meer.

 

Rijbewijskeuringen voor 75+ ers

U moet eerst de Gezondheidsverklaring kopen, mogelijk kan dat nog bij de Gemeente of kopen bij het CBR. U moet deze éérst zelf invullen en naar het CBR sturen. Om de procedure sneller te laten verlopen kunt u de Gezondheidsverklaring digitaal invullen via mijn.cbr.nl met behulp van Digid (met sms). Informatie is te vinden op de site van  het CBR.

Binnen 2 weken ontvangt u per post een keuringsverslag en eventueel andere formulieren waarmee u naar de keuringsarts en eventueel specialisten moet gaan. Wacht met het maken van een afspraak voor een keuring tot het moment dat u deze papieren heeft ontvangen. Na de keuring stuurt u de door de arts ingevulde papieren ook weer naar het CBR. Een afspraak maken met de keuringsarts kunt u regelen via de website regelzorg.nl of door te bellen met het landelijk afsprakenbureau: 088-2323300.

De dichtstbijzijnde keuringsmogelijkheden zijn in Ulft, ‘s Heerenberg en Doetinchem.

Tip: Maak een fotokopie van al uw papieren voordat u ze opstuurt naar het CBR.

Daarna kan het nog een aantal weken/maanden duren voordat de Verklaring van Geschiktheid wordt afgegeven en u uw rijbewijs bij de gemeente kunt gaan verlengen. 

 

Wij adviseren u om een half jaar voordat uw rijbewijs verloopt uw aanvraag in gang te zetten.

 

Belastingaangifte 2020

 

Diegenen die een aangifte Inkomstenbelasting 2020 moeten indienen ontvangen een brief met het verzoek deze voor 1 mei 2021 in te leveren. Indien men geen verzoek tot aangifte heeft ontvangen maar men van mening is dat men een teruggave kan verwachten door b.v. hoge ziektekosten, niet zijnde het eigen risico, mag eveneens een aangifte indienen. Indien men denkt dat men moet nabetalen moet men eveneens een aangifte indienen.

 

Aanvragen Zorg- en Huurtoeslag 2020-2021

Huishoudens met een laag inkomen en vermogen kunnen aanspraak maken op bovengenoemde toeslagen. Deze toeslagen worden niet automatisch toegekend maar dienen persoonlijk te worden aangevraagd.

→ Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de Nederlandse ziektekostenverzekering. Het recht op en de hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het gezamenlijk inkomen over het jaar van aanvraag alsmede van het gezamenlijk vermogen per 1 januari van het jaar van aanvraag.

→ Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van de woning. Het recht op en de hoogte van de huurtoeslag is vanaf 2020 niet meer afhankelijk van het gezamenlijk inkomen maar van uw leeftijd, uw woonsituatie (met of zonder toeslagpartner of medebewoner) en de huurprijs. De huur mag in 2021 niet hoger zijn dan € 752,33 per maand. (Was in 2020 € 731,14 per maand)  De vermogensgrenzen blijven wel van kracht.

Informatie over toeslagen is te vinden op de site van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl  doorklikken naar: ‘Wat zijn de voorwaarden?’

Voor diegenen die eerder niet in aanmerking kwamen voor huurtoeslag kan het zijn dat men nu  hiervoor wel in aanmerking  komt indien men onder de vermogensgrens blijft.

 

De aanvragen voor de toeslagen 2020 kan men indienen tot 1 september 2021 of tot de uitsteldatum van het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2020.

 

De aanvragen voor de toeslagen 2021 kan men indienen tot 1 september 2022.

 

Heeft u vragen over de toeslagen en/of het invullen van belastingformulieren?
Willie Meijer kan u helpen, telefoon 0315-683248

Heeft u vragen over de toeslagen en/of het invullen van belastingformulieren?
Willie Meijer kan u helpen, telefoon 0315-683248

Kunst aan de keukentafel van ouderen

Kunstactiviteiten ontwikkelen die het leven van ouderen beter en leuker maken. Projectleider Maria van der Post en vrijwilligster Nel van der Meulen maken zich samen sterk via het Achterhoekse programma ‘Lang leve kunst en Noaberschap’. Eén van hun projecten is: ‘Kunst aan de keukentafel’. Door corona zijn ze gestopt met projecten bij de ouderen thuis. Omdat de mensen nu geen bezoek meer krijgen hebben zij dit project weer opgestart. Ze desinfecteren de handen en gebruiken een mondkapje en houden afstand. Intussen zijn ze gestart met ‘Kunst door de brievenbus’. Een kunstenaar bedenkt elke week een tekenopdracht, die krijgt u in de brievenbus. Meer informatie: www.beteroud.nl/nieuws/kunst-aan-de-keukentafel-ouderen.Kunst aan de keukentafel van ouderen

Kunstactiviteiten ontwikkelen die het leven van ouderen beter en leuker maken. Projectleider Maria van der Post en vrijwilligster Nel van der Meulen maken zich samen sterk via het Achterhoekse programma ‘Lang leve kunst en Noaberschap’. Eén van hun projecten is: ‘Kunst aan de keukentafel’. Door corona zijn ze gestopt met projecten bij de ouderen thuis. Omdat de mensen nu geen bezoek meer krijgen hebben zij dit project weer opgestart. Ze desinfecteren de handen en gebruiken een mondkapje en houden afstand. Intussen zijn ze gestart met ‘Kunst door de brievenbus’. Een kunstenaar bedenkt elke week een tekenopdracht, die krijgt u in de brievenbus. Meer informatie:

www.beteroud.nl/nieuws/kunst-aan-de-keukentafel-ouderen.

 

 

Website Stichting Gendringen Leefbaar

Op de website van Gendringen-Leefbaar kunt u ook ons bulletin vinden. Het adres van de website is

 

www.stichting-gendringen-leefbaar.nl/verenigingen-en-organisaties/ouderen/seniorenbond-gendringen

 


Bulletin 2 februari 2021

 

2021: een nieuw jaar, een nieuw begin

Wij van het bestuur van de Seniorenbond Gendringen e.o. wensen jullie allen een goed en gezond 2021 toe. Onze ouders, en misschien de ouderen onder ons, hadden het altijd over vóór of na de oorlog. Het is te hopen dat wij in dit jaar ook kunnen zeggen dit was vóór of na corona. Wij moeten nog even de moed erin houden.

 

Wij als bestuur kunnen op dit moment nog niets regelen, plannen maken kunnen we wel, maar wat kunnen we in deze tijd echt organiseren?

Een wens van ons is om nieuwe leden aan te trekken, en misschien versterking van het bestuur. Als je iemand weet, maak reclame voor onze (jullie) club.

 

Mijn dank gaat uit naar mijn medebestuurders en vrijwilligers voor het snelle regelen en bezorgen van de kerststerren!

Romke van der Kaa (schrijft altijd over tuinen in de Gelderlander) schreef dat je dé kerstster na IJsheiligen in de tuin kunt planten. Een leuk idee, en daarom gaan we in de herfst een wedstrijd organiseren wie de grootste of mooiste kerstster heeft.

 

De voorzitter

 

2021 activiteiten?

Tijdens de persconferentie van dinsdag 12 januari j.l. is aangegeven dat de lockdown verlengd wordt tot 9 februari a.s. Dit was te verwachten. Op dit moment is de vaccinatie begonnen en hopen we dat er mede door de lockdown, langzaam een vermindering van het aantal zieken aankomt waardoor we weer vooruit kunnen kijken naar eventuele activiteiten.

Gezien de verlenging van de lockdown kan/mag het bestuur op dit moment nog geen bijeenkomsten organiseren. Het zou mooi zijn als dat in het voorjaar wel zou kunnen.

 

We zullen nog even moeten volhouden, maar het einde lijkt in zicht!

 

Contributie 2021

 

Voor de leden die een machtiging voor automatische contributiebetaling per bank  hebben afgegeven zal de contributie van €25,00 p.p. in maart van hun rekening worden afgeschreven. Zij die geen machtiging hebben afgegeven worden vriendelijk verzocht om hun contributie ook in maart over te maken. Het rekeningnummer van de KBO afd. Gendringen is: NL39RABO 01163 26506.

 

Wilt u verhuizingen of wijzigingen in uw persoonlijke situatie tijdig schriftelijk of telefonisch doorgeven aan de ledenadministratie: mw. Annelies Cornelissen, Brederostraat 14 Gendringen, tel. 0315-683337.

 

Bij opzegging na 1 januari vragen wij u de contributie voor een halfjaar te voldoen (is €12,50, p.p.) daar het bestuur in dat geval ook de bijdrage voor het eerste halfjaar moet betalen aan KBO Gelderland. 

 

Vergoeding lidmaatschap door VGZ

Via de collectieve verzekering van VGZ ontvangen leden een vergoeding voor het KBO-lidmaatschap. Heeft u een aanvullende verzekering bij VGZ afgesloten via het collectief van Samenwerkende KBO afdelingen Gelderland (SKAG), dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van het lidmaatschap van een ouderenorganisatie van max. €25,00.

 

Informatie vindt u op www.vgz.nl/skag.

 

Vrijwilligers van telefoonteam geschoold op woonthema's

(bron: KBO-PCOB verenigingsnieuws)

 

U kunt als lid van KBO-PCOB met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en gezondheid terecht bij de Servicetelefoon. De vrijwilligers zijn eind december geschoold door Vereniging Eigen Huis en Techniek Nederland, waardoor ze u nog beter te woord kunnen staan met vragen over woonzaken.

 

→ Servicetelefoon

 

U kunt de Servicetelefoon bereiken via 030-340 06 55 van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.

→ Pensioen- en Juristentelefoon

 

Naast de Servicetelefoon kunt u met pensioen gerelateerde of juridische vragen terecht bij de Juristentelefoon of de Pensioentelefoon. Zij zijn bereikbaar op woensdag en donderdag van 13.00-15.00 uur via 030-340 06 55.

Website Stichting Gendringen-Leefbaar

Op de website van Gendringen-Leefbaar staat op de pagina van de Seniorenbond het bulletin. Ook de belangrijkste informatie van oudere bulletins zijn op de pagina van de Seniorenbond te vinden.

Het adres van de website:

 

www.stichting-gendringen-leefbaar.nl/verenigingen-en-organisaties/ouderen/seniorenbond-gendringen

 

Gelukkig oud worden vereist enige sportiviteit:

Je moet tegen je verlies kunnen

                  en beseffen dat de rol van toeschouwer ook belangrijk is!


Bulletin 12/1 december 2020 / januari 2021

 

2020 een jaar om nooit te vergeten

Hierbij ontvangt u het laatste bulletin en het laatste KBO-PCOB blad van 2020. Het volgende komt eind januari 2021. 

 

 

Nu het jaar bijna teneinde is kijken we terug op een heel moeilijk jaar. Corona heeft ons allemaal in meer of mindere mate geraakt. Het bestuur hoopt dat u, als u ziek bent geweest weer zo goed mogelijk opgeknapt bent of als u nog ziek bent weer goed herstelt.

Op dit moment gaan de cijfers weer de goede kant op, maar we zijn er nog lang niet en hebben nog steeds met allerlei regels te maken. Hoe lang dat gaat duren is nog een vraag.

Allemaal hopen we dat er spoedig een vaccin is waardoor het virus onder controle komt, zodat we weer activiteiten kunnen organiseren en elkaar weer kunnen ontmoeten.

Het ziet er naar uit dat er vooruitgang is en dat er begin volgend jaar  een vaccin is.

Helaas kan/mag het bestuur op dit moment nog geen bijeenkomsten organiseren.

Wel heeft het bestuur enkele data gereserveerd waarop we,  als het mogelijk is, samen kunnen komen.

 

 

 

De data zijn: woensdag 20 januari, 17 februari en 17 maart. Hoe de invulling van deze middagen is, is op dit moment nog niet duidelijk.

Het zou fijn zijn als we op 20 januari de nieuwjaarsbijeenkomst kunnen houden. Als dat mogelijk is zullen we dit vermelden in het IJsselstreek Vizier en in de Band.

Het bestuur bedankt iedereen die dit jaar actief is geweest voor de Seniorenbond; zij wenst u een goed uiteinde van 2020, maar vooral een beter jaar dan we nu hebben gehad.

 

Blijf in contact met elkaar en hopelijk: blijf gezond.

 

 

 

Gelijk

 

Soms is het leven zwaar en voert angst de boventoon.

Wat altijd vanzelfsprekend was, is nu niet meer gewoon.

 

Gewoon even samenzijn en gezellige dingen doen,

De kroeg in, een hapje eten, een dikke knuffel of een zoen.

 

Corona heeft de wereld veranderd, of je nu arm bent of rijk….

Laten we zorgen voor elkaar, want iedereen is nu gelijk.

 

De toekomst is nog onzeker, ik wens iedereen liefde en kracht.

 

En ik hoop op een nieuwe morgen, waar de hele mensheid op wacht.

 

Ledenadministratie

 

Zijn er wijzigingen wat betreft uw adres of banknummer, laat het dan weten  aan het secretariaat / ledenadministratie. Stoppen met de Seniorenbond? Liever niet, maar als het niet anders kan dan graag afmelden  uiterlijk 15 december. Bij opzegging na 1 januari vragen wij u de contributie van een halfjaar te voldoen, (is € 12,50, p.p.) daar het bestuur in dat geval ook de bijdrage voor het eerste halfjaar moet betalen aan KBO Gelderland. Wijzigingen kunt u doorgeven aan de ledenadministratie: 
Annelies Cornelissen,  Brederostraat 14, Gendringen, tel. 683337.

 

Opknappen van jeu de boules baan

De jeu de boules baan was aan een opknapbeurt toe. De ondergrond van de baan was niet meer egaal. Joop Messink en Jozef Giesen hebben toen het initiatief genomen om de baan op te knappen.

Samen met Frans van Hal en de heer Erinkveld zijn ze aan het werk gegaan. Een nieuwe laag erop, de laag platwalsen etc.

 

  

Tussen de werkzaamheden door is er ook tijd voor koffie…!

Met de nieuwe laag erop hopen we ná de feestdagen weer te kunnen spelen.

 

 


Pas op … pas op!!

Wij ouderen en ook jongeren worden nog al eens om de tuin geleid. Vooral met telefoon, i-Pad en bankzaken. Hoeveel mensen zijn er de laatste tijd niet in getrapt. Bedragen van € 20,- tot wel € 80.000,- zijn zomaar van hun bankrekening afgeschreven.

Op de TV wordt gezegd waar je vooral op moet letten. Terwijl ik dit typ, is dit onderwerp op tv bij het programma 'Opgelicht'! Ik ben dan net 70 jaar, maar zou niet weten hoe te handelen. Gelukkig wonen mijn dochter en haar man naast ons, dus er is altijd hulp in de buurt.

Maar hoe te handelen als je het niet vertrouwt?

Het advies is: eerst bellen naar 0800- 6070 of de politie 0900- 8844.

En vooral geef nooit je pincode, klik niet op een link en maak géén geld over als dat gevraagd wordt.

Lees ook informatie op de site van de bank. Je mag altijd een bestuurslid bellen, wie weet kan die iets voor jou betekenen. Beter een keer te vaak bellen, dan dat ze jouw bankrekening plunderen.

 

Groetjes, Willie Vinkenvleugel, voorzitter Seniorenbond Gendringen e.o.

 

De actie RaboClubSupport heeft opgebracht: € 133,07. Hartelijk dank aan allen die op de Seniorenbond hebben gestemd.

 

Tip: www.ikwoonleefzorg.nl is een digitaal platform dat is ontwikkeld door de Rabobank en Interpolis. Op de website is allerlei informatie te vinden op het gebied van wonen, hulp en zorg, mantelzorg, sociale contacten en financiën.


Belangrijkste uit Bulletin 11. november 2020

Nog steeds Corona

Na de fietstocht in augustus konden we in september gaan golfen bij het 't Lohr. Fijn dat er na lange tijd weer bijeenkomsten gehouden konden worden. Vervolgens is op 23 september de jaarvergadering gehouden. Vanwege de lockdown kon deze niet in het voorjaar gehouden worden. Met enige aanpassingen was het mogelijk om deze middag te houden in de zaal van Hal in Voorst. In overleg met de heer van Hal is de aanvangstijd vervroegd, zodat de zaal later op de middag ook gebruikt kon worden als restaurant.

 

De opstelling twee aan twee was coronaproef, wat sommigen de opmerking ontlokte: "We zitten weer in de schoolbanken". Daar leek het inderdaad op, maar op deze wijze was toch een bijeenkomst mogelijk (zie ook verder in het bulletin).

Helaas lopen de besmettingen weer op waardoor de informatiemiddagen van Veilig Verkeer Nederland geen doorgang konden vinden. Op dit moment is de horeca gesloten en mag men slechts in kleine groepjes bij elkaar komen. Daardoor kunnen en mogen we voorlopig géén activiteiten organiseren.

 

Het bestuur hoopt dat u begrip heeft voor de gang van zaken en vooral dat u en uw naasten gezond zijn en blijven. Activiteiten kunnen we helaas niet organiseren. Wel kunnen we u een virtueel boeket bloemen aanbieden!

Jaarvergadering 2020

Na uitstel in het voorjaar was het in september mogelijk om de jaarvergadering te organiseren. Tijdens de jaarvergadering zijn de jaarverslagen over 2019 goedgekeurd en is Bennie Jansen tot bestuurslid gekozen. Hij heeft al een tijd meegedraaid met het bestuur en samen met Frans van Hal de activiteiten geregeld.

 

Daarnaast waren er vragen over de stand van zaken voor wat betreft het samengaan van KBO en PCOB. Voor zover onze informatie reikt is er vooruitgang, maar in tegenstelling tot andere provinciale afdelingen is KBO Gelderland nog niet akkoord met de voortgang en met de financiën van de Unie.

Het is de vraag of KBO Gelderland na januari nog aangesloten blijft bij de Unie KBO. Tijdens de ledenvergadering in november zou daar over gesproken en gestemd moeten worden.

 

Helaas is Corona ook hier weer de stoorzender: vergaderingen kunnen niet worden gehouden of alleen digitaal. Onder andere de ledenvergadering in november is om die reden afgelast, waardoor de verdere ontwikkelingen vertraagd worden. Wordt vervolgd.

Samenstelling van het bestuur

Willie Vinkenvleugel                                  voorzitter      06-38761912

Annelies Cornelissen                                 secretaris     0315-683337

Hans te Boekhorst  penningmeester         06-51773592

Willie Meijer            vrijwillig ouderenadviseur       0315-683248

Rikie Hakvoort        activiteiten                  0315-630336

Frans van Hal         activiteiten                  06-51531955

 

Bennie Jansen        activiteiten                  06-51314390

Activiteiten

Jeu de boules

Gezien de omstandigheden en als gevolg van de regels die gesteld zijn, is besloten de komende 4 weken te stoppen met jeu de boules. Wanneer het mogelijk is om te spelen, laten wij het u weten.

Voor informatie, bel met Joop Messink, tel. 06-22060242 of met Jozef Giesen,

 

tel. 06-30142431. 

Vrijwillige ouderenadviseur

Heeft u vragen over:       - Wonen en/of zorg;

                         - Invullen van (belasting)formulieren;

                         - Ondersteuning bij uw administratie?

 

De heer Willie Meijer kan u daarbij helpen, tel. 0315-683248.       

Doppen sparen voor geleidehonden

Gekleurde plastic doppen: iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. Gooi ze niet weg, maar lever ze in!

U ontlast het milieu èn steunt zo KNGF Geleidehonden.

De gehele opbrengst komt ten goede aan de opleiding van onze geleidehonden.

In samenwerking met RK KERK, Seniorenbond, De Meulenbeek en privé.

 

De doppen kunnen ingeleverd worden bij Hennie Pastors, Pavordskamp 10, Gendringen.

Rijbewijskeuringen 75+

U koopt een Gezondheidsverklaring (GV) . Deze is verkrijgbaar bij de gemeente of met behulp van uw DigiD op www.cbr.nl. U kunt het formulier ook kopen via Regelzorg. In dat geval stuurt u een mail aan gezondheidsverklaring@regelzorg.nl.

De gezondheidsverklaring moet u eerst zelf invullen en naar het CBR sturen. Binnen 2 weken ontvangt u een keuringsverslag en eventueel andere formulieren waarmee u naar de keuringsarts en eventuele specialisten moet gaan.

 

Wacht met het maken van een afspraak voor de keuring tot het moment dat u deze papieren heeft ontvangen. Een afspraak maken met  de keuringsarts kunt u regelen via de website: www.regelzorg.nl of door te bellen met het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg tijdens kantooruren: 088-2323300.

De dichtst bij zijnde keuringsmogelijkheden zijn in Ulft,

’s Heerenberg en Doetinchem.

 

Na de keuring stuurt u de door de arts ingevulde papieren ook weer naar het CBR. 

 

Maak een fotokopie van deze papieren voordat u het origineel opstuurt.

Daarna kan het ook nog even duren voordat de Verklaring van Geschiktheid wordt afgegeven en u uw rijbewijs bij de gemeente kunt gaan verlengen. Al lijkt het erop dat op dit moment de afhandeling sneller gaat. Toch is het verstandig om tijdig met de procedure te beginnen.

 

Het bulletin is ook te vinden op de website van de St. Gendringen leefbaar: www.stichting-gendringen-leefbaar.nl//seniorenbond. Ook de vorige bulletins zijn daar te vinden.


Belangrijkste uit Bulletin 10. oktober 2020

 

Nog steeds Corona

Het bestuur hoopt dat u de vakantietijd goed heeft doorgebracht en vooral in goede gezondheid. We hoopten met z’n allen dat Corona zou verminderen, maar helaas, het aantal besmettingen stijgt weer. Hoe dat de komende tijd zal uitpakken is niet bekend. Voor de Seniorenbond betekent dit dat we moeten uitzoeken of, en welke activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Na een voorzichtige start in augustus met een fietstocht en de bezichtiging van de tuin van het Meihuus in Breedenbroek, en  het golftoernooi in Voorst. (Zie ook artikel verder in dit bulletin) wordt op 23 september de jaarvergadering gehouden. Met enige aanpassingen was het mogelijk om die middag te houden in de zaal van Hal in Voorst. In overleg met dhr. van Hal is de aanvangstijd vervroegd, daar de zaal later op de middag ook gebruikt wordt als restaurant.

 

Deze middag is een proef om te zien of het mogelijk is om een bijeenkomst te houden.

 

 

Veilig verkeer Nederland

Voor oktober staan de informatiemiddagen van Veilig Verkeer Nederland op de agenda en wel op woensdag 14 en 21 oktober.

Het bestuur gaat ervan uit dat degenen die zich opgegeven hebben ook deze middagen aanwezig kunnen zijn, anders horen we dat graag. Mocht u zich nog niet opgegeven hebben en toch willen deelnemen dan kan dat als we nog niet aan het maximale aantal zitten.

De middagen starten om 14.00 uur tot 16.00 uur.

(Het is mogelijk dat het tijdstip vervroegd wordt).

De mensen die zich aangemeld hebben krijgen een uitnodiging voor deze middag.

Vanwege Corona zijn de praktijkritten niet mogelijk.

 

Voor alle bijeenkomsten geldt: blijf thuis als u klachten heeft! 

 

 

Andere activiteiten:

Jeu de boules: zolang het aantal besmettingen beperkt is, gaan op dinsdag- en donderdagmiddag de jeu de boules middagen door op het terrein bij de katholiek kerk in Gendringen. Aanvang 14.00 uur.

Wil je ook in beweging komen, kom dan een keer meespelen. Als je zelf geen jeu de boules ballen hebt, dan kun je ze lenen. Voor informatie, bel met Joop Messink,  tel. 06-22060242 of met Jozef Giesen, tel. 06-30142431.

 

Het bestuur zoekt nog naar mogelijkheden om activiteiten te

organiseren die op een veilige manier plaats kunnen vinden.

De jaarvergadering is hierbij een proef.

 

Ideeën zijn welkom. In het volgend bulletin leest u hier meer over.

  

 

Rabo club support (was Rabo ClubkasCampagne)

Rabobank Graafschap organiseert in 2020 weer de Rabobank Club Support voor verenigingen en stichtingen  Ook de Seniorenbond Gendringen e.o. doet mee aan deze campagne.

 

Van 5 tot 25 oktober  kunnen leden via een stemsite hun stem uit brengen op de vereniging en/of stichting die zij een warm hart toedragen. Let op de informatie van de Rabobank en stem op de vereniging van je voorkeur. We hopen dat u ook op de Seniorenbond stemt.

 

 

Vrijwillige ouderenadviseur

Hebt u vragen over:  Wonen en/of zorg

                                     Invullen van (belasting)formulieren       

                                     Ondersteuning bij uw administratie

 

Dhr. Willie Meijer kan u daarbij helpen, tel. 0315-683248.             

 

Golfen

Woensdag 19 augustus was er een golfmiddag voor de ouderen. Om 13.00 uur werden we verwacht bij ’t Lohr. Er hadden zich 23 personen opgegeven  maar waarschijnlijk door de warmte waren er wat afmeldingen. Want Warm was het! Na de koffie of thee werden we in groepjes verdeeld en werden de spelregels uitgelegd. Tijdens het spelen werd er veel gelachen.

Na de wedstrijd is er nog gezellig bij gekletst onder het genot van een drankje.

 

Het was weer een geslaagde middag.

 

 

Zomerbellijn

Op maandag 27 juli is seniorenorganisatie KBO-PCOB een speciale zomerbellijn voor senioren gestart. De lijn is er voor ouderen die om een praatje verlegen zitten, behoefte hebben om hun verhaal kwijt te kunnen, of zomaar wat gezelligheid zoeken.

Deze lijn is ook de hele maand september bereikbaar.                      

De KBO-PCOB Zomerbellijn is op maandag tot en met

 

donderdag van 10.00 tot 13.00 uur te bereiken op tel. 030-3400680.

 

Bingo

In de afgelopen maanden heeft u  elke woensdag bingo kunnen spelen.

De wekelijkse uitzendingen worden vanaf nu  verplaatst naar 15.00 uur.

Vanaf 14.45 uur kunt u via www.denationalethuisbingo.nl naar de livestream.

 

Om 15.00 uur begint de uitzending.

 

 

 

 

Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment.

 

Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan.


Belangrijkste uit Bulletin 9. september 2020

Wanneer u dit leest loopt de vakantieperiode op een einde. Het bestuur hoopt dat u deze warme periode goed bent doorgekomen en vooral dat u gezond bent.

Intussen heeft de eerste activiteit weer plaatsgehad. De heren Zeegers en Striekwold hadden een mooie route uitgezet naar de tuin van het Meihuus in Breedenbroek en van daar weer naar Gendringen. Na de koffie met gebak kon de tuin bezichtigd worden. Het was fijn om weer een keer samen op pad te gaan.

 

Op dit moment kunnen ook andere activiteiten worden georganiseerd, al hoopt het bestuur dat Corona niet weer roet in het eten gooit. We zullen rekening moeten houden met het verdere verloop van Corona en de regels die door de overheid worden gesteld. 

 

 

 

 

Activiteiten:

Er is weer gestart met jeu de boules. Wilt u ook in beweging komen ga eens kijken op dinsdag- of donderdagmiddag om 14.00 uur.

Voor informatie bel met

Joop Messink, tel.06-22060242, of  met

Jozef Giesen,  tel. 06-30142431.

 

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering die volgens de statuten elk jaar moet plaatsvinden, kon in het voorjaar niet doorgaan. Het bestuur heeft er voor gekozen om deze vergadering uit te stellen tot 23 september. De vergadering vindt plaats in de zaal van van Hal in Voorst en begint om 14.00 uur. Na het algemeen gedeelte worden er enkele rondes bingo gespeeld, waarbij leuke prijzen zijn te winnen.

Vanwege Corona is er meer ruimte nodig en kan er een maximum aantal  mensen plaatsnemen in de zaal.

We vragen u om u aan te melden  Dat kan via de e-mail:

seniorenbondgendringen@gmail.com , of bij Frans van Hal,

 

06-51531955 (na 18.00 uur) of bij Bennie Jansen, tel. 06-51314390. De stukken voor de vergadering ontvangt u als bijlage bij het bulletin. Het financieel verslag wordt tijdens de vergadering uitgereikt. 

 

De opfriscursus van Veilig Verkeer Nederland

kon eveneens niet doorgaan in het voorjaar.

Deze middagen worden nu gehouden op woensdag 14 oktober en woensdag 21 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur. Het bestuur hoopt dat de omstandigheden zodanig zijn dat die door kunnen gaan. Degenen die zich opgegeven hebben krijgen hiervoor een uitnodiging.

 

De praktijkritten kunnen helaas niet doorgaan!

Het bestuur beraadt zich nog op activiteiten die  georganiseerd kunnen worden in het najaar. 

 

Tijdens de jaarvergadering en/of in het volgend bulletin  hoort u meer hierover. Heeft u een goed idee, dan horen wij dat graag.

 

 

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud en voor eigen risico. Tevens dient u de aanwijzingen van de zaalhouder op te volgen.

Gordelroosvaccin

Al langer zet KBO-PCOB zich in om senioren beter te beschermen tegen ziekten. Waar lobby al succesvol was voor pneumokokken, is nu ook een vaccin beschikbaar tegen gordelroos. Bij ouderen kan gordelroos heel langdurige pijnklachten veroorzaken. Het geeft een soort zenuwpijn, waar gewone pijnstillers nauwelijks tegen helpen, ook morfine niet. Vandaar dat het van belang is om gordelroos te voorkomen.' 

Informatie hierover vindt u op de site van het RIVM: www.rivm.nl/gordelroos . Informeer ook bij de huisarts. De kosten worden niet vergoed.

 

 

 

Automobilisten kunnen zich medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Zaal de Mulderije, Allee 1, in Ulft. 

Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen: tel. 088-

2323300.  Zelf een datum plannen kan op: www.regelzorg.nl. De keuringsartsen nemen zoveel mogelijk maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zolang het verantwoord is zal de keuring doorgaan. Regelzorg zal contact met u opnemen mocht er iets aan uw afspraak wijzigen.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 45,00. 

 

 

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten, ondanks de coulanceregeling adviseert Regelzorg toch een gezondheidsverklaring te kopen minimaal 4 maanden voor de einddatum van Uw rijbewijs. De coulanceregeling maakt het 75 plussers mogelijk om een jaar met een verlopen rijbewijs te rijden. Wel zijn er voorwaarden aan verbonden. (Zie bulletin van juni/juli).   Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring bij de Gemeente of digitaal met behulp van uw DigiD met SMS code op mijn.cbr.nl. Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken duren voor u de papieren die de arts moet invullen, thuisgestuurd krijgt. Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring. 

 

Belastinginvullers gezocht.

Hun taak is helpen bij de aangifte inkomstenbelasting en ook bij het aanvragen en/of wijzigen van Toeslagen. Voor kandidaten is een profiel opgesteld, kijk hiervoor op:

www.kbogelderland.nl/kbogelderland/belastingservice  

 

Opleiding tot Ouderenadviseur

Na de opleiding gaat u lokaal aan de slag en ondersteunt u ouderen bij hulpvragen.  

Voor ouderenadviseurs is een profiel opgesteld dat u kunt opvragen bij de secretaris. Ook kunt u informatie opvragen bij KBOgelderland, tel 0481-450252 of mailen naar: mariskavandekorput@kbogelderland.nl  

 

Aanmelden kan bij het secretariaat: A. Cornelissen, tel 035-683337. 

Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de belangenbehartiging van KBO-PCOB? Abonneer u gratis op de digitale nieuwsbrief van kbo-pcob. Ga naar www.kbopcob.nl/nieuwsbrieven

 

De laatste bulletins zijn ook te vinden op de website van Stichting Gendringen Leefbaar: 

www.stichting-gendringen-leefbaar.nl/seniorenbond   

 

Het volgend bulletin komt op 22 september a.s. 


Belangrijkste uit Bulletin 7. juni/juli 2020

Hoera we kunnen weer activiteiten organiseren.

Door de versoepeling van de regels met betrekking tot de Corona crisis heeft het

bestuur zich beraden op activiteiten die op dit moment georganiseerd kunnen

worden met in acht neming van de regels die momenteel gelden.

De planning van de activiteiten is onder voorbehoud van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Het bestuur hoopt dat u in goede gezondheid bent en weer aan activiteiten kunt deelnemen.

 

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering die volgens de statuten elk jaar moet plaatsvinden, kon in het voorjaar niet doorgaan. Het bestuur heeft er voor gekozen om deze vergadering uit te stellen tot 23 september. Nadere informatie volgt in het volgend bulletin van augustus.

 

Verdere activiteiten: 

 

 

Verder hopen we op 22 juli een bezoek te brengen aan de tuin van het ‘Meihuus’ in Breedenbroek. Dit bezoek komt in de plaats van de gezamenlijke fietstocht.  De heren Zeegers en Striekwold zetten een fietstocht uit naar het ‘Meihuus’, Terborgseweg in Breedenbroek.  Het is de bedoeling dat u in groepen van max. 4 personen, naar het Meihuus fietst. Daar is een mogelijkheid om de tuin te bekijken en koffie te drinken. Vervolgens fietsen we via een andere route weer naar huis, ook in kleine groepen. Mensen die niet kunnen of willen fietsen kunnen ook met de auto komen.

De kosten bedragen € 6,- voor entree en koffie/thee met gebak. Bij het Meihuus kunt u dit betalen aan Willie Vinkenvleugel. 

Tussen 13.00 uur en 13.30 uur kunt u vertrekken van het W.Alexanderplein in Gendringen. Hier wordt de route uitgedeeld door Gerard Zeegers en Bennie Striekwold.

Om te voorkomen dat we met een te grote groep  het ‘Meihuus’ bezoeken vragen we u om u aan te melden voor deze tocht, via de mail (zie boven) of per telefoon bij Frans van Hal, 06-51531955 ( na 18.00 uur) of bij Bennie Jansen, 06-51314390. Geef daarbij uw telefoonnummer en/of e-mailadres door. Er kunnen + 30 mensen deelnemen. Opgeven kan tot 19 juli.  

 

Op 19 augustus kunnen we gaan golfen bij ‘het Lohr’.

Ook hier is de organisatie anders dan we gewend waren. Het bestuur heeft er voor gekozen om geen gezamenlijke lunch te organiseren, omdat het moeilijk is om dan afstand te bewaren. Vanaf 13.00 uur bent u welkom bij ’t Lohr. Op het terras kunt u wat drinken,  waarna er groepen gemaakt worden om te gaan golfen. De bijdrage is € 10,-. Wilt u ook hier aanmelden als u wilt deelnemen?

 

Verdeling taken binnen het bestuur .

In haar vergadering van 3 juni heeft het bestuur Dhr. Willie Vinkenvleugel als voorzitter gekozen. Na het aftreden van Annie Hakvoort heeft Annelies Cornelissen 2 jaar lang zowel het voorzitterschap als het secretariaat (deels) gerund. Statutair was dit mogelijk, maar niet wenselijk. Er hebben zich geen kandidaten gemeld die bestuurslid c.q. voorzitter of secretaris willen worden. Willie Vinkenvleugel heeft zich bereid verklaard om het voorzitterschap van Annelies over te nemen. Tijdens de vergadering van 3 juni heeft zij de voorzittershamer aan Willie overgedragen.

Hieronder stelt hij zich voor.

Seniorenbond GENDRINGEN E.O. heeft een nieuwe voorzitter, de vijfde op rij, na Theo Masselink ,Theo Hugen, Theo van Remmen en Annelies Cornelissen ben ik benaderd om het stokje (hamer) van Annelies over te nemen. Ik ben zeer vereerd om dit te mogen doen voor de ouderen van Gendringen en omstreken.

Mijn naam is Willie Vinkenvleugel en ik woon op Den Dam 35 te  Breedenbroek. Ik ben 71 jaar en gehuwd met Willeke.Wij hebben 1 zoon en 1 dochter, die naast ons woont met haar partner en 1 dochter van 12 jaar. Onze zoon heeft achter op het erf een zorgboerderij en hij woont in Varsseveld met zijn geliefde, 2 dochters en een zoon.

Voorzitter worden in de tijd van corona, is een beetje anders verlopen dan we hadden verwacht. De opzet was dat dit zou plaatsvinden in maart met de algemene vergadering. Hopelijk kunnen we in september wel vergaderen. Hoe ik als voorzitter ga functioneren is altijd afwachten. Maar beste mensen, een geruststelling, ik ben een achterneef van Theo van Remmen. Ik heb gehoord dat hij een bewogen voorzitter is geweest.

Hopelijk zit dit ook in mijn genen. Groetjes Willie en tot ziens.  

 

Europese regeling verlenging rijbewijs

De geldigheid van rijbewijzen die tijdens de corona crisis zijn verlopen, wordt met zeven maanden verlengd. Dat heeft de Europese Commissie besloten aldus minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen. Op die manier kunnen automobilisten met een rijbewijs dat tussen 1 februari en 1 september 2020 is verlopen, of nog verloopt, langer doorrijden. Ze mogen het rijbewijs in de hele EU blijven gebruiken. De duur van zeven maanden geldt vanaf de datum waarop het rijbewijs verloopt. Daarna mag men nog 5 maanden in Nederland rijden met het verlopen rijbewijs. Rijbewijzen die zijn geschorst of ingevorderd, vallen buiten de regeling.

Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de belangenbehartiging van KBO-PCOB? Abonneer u gratis op de digitale nieuwsbrief van kpo-pcob: kbo-pcob.nu

 

 

Het volgend bulletin komt op 25 augustus.

 

 

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud en voor eigen risico.

 

 

Het bestuur wenst u een goede vakantie tijd toe.


Belangrijkste uit Bulletin 6. mei 2020

Velen zullen woensdag 6 mei en dinsdag 19 mei ’s avonds naar de persconferentie van Premier Rutte en Minister de Jonge hebben gekeken. Wat gaat er gebeuren, worden de maatregelen versoepeld? Mag ik weer bezoek hebben of afleggen in het verzorging- of verpleeghuis. Kan ik weer naar de kapper?  Mogelijk had u nog meer vragen. Gelukkig: er zijn maatregelen versoepeld, maar helaas het Corona virus is niet weg en we zullen heel voorzichtig moeten blijven en afstand moeten houden.

Wanneer u ziek bent zult u nog steeds thuis moeten blijven en geen bezoek kunnen ontvangen.

Voor de Seniorenbond geldt dat er nog geen activiteiten georganiseerd kunnen worden, helaas.

Als u dit leest zijn er mogelijk wel weer wat versoepelingen. Het bestuur zal zich beraden op activiteiten die eventueel wel georganiseerd kunnen worden. In het blad van 23 juni hopen wij u  te kunnen laten weten wat er mogelijk is.

 

Het bestuur vraagt u uw e-mailadres door te gegeven, zodat we u kunnen mailen wanneer er activiteiten mogelijk zijn. Van diverse leden hebben wij het e-mailadres, maar het zou fijn zijn als we meer mensen kunnen bereiken. Ook als uw mailadres is gewijzigd horen we dat graag.

 

U kunt uw adres mailen naar: seniorenbondgendringen@gmail.com.

 

Dag van de Ouderen 2020

 

Het comité van de Dag van de Ouderen heeft het besluit genomen dat deze dag dit jaar niet zal plaatsvinden.

 

Ook al zijn er inmiddels wat positieve geluiden over het corona virus, gezien de doelgroep vindt het comité het niet verantwoord om eind september zo’n grote

 

groep ouderen met elkaar in contact te laten komen.

 

Zij hopen op uw begrip en wensen u een goede gezondheid toe.

Daarnaast heeft men er moeite mee om sponsoren geld te vragen voor bijeenkomsten. Bedrijven die mogelijk zelf al in financiële nood zitten. Het comité hoopt dat het in 2021 wel mogelijk is om deze dag te organiseren.

 

 

 

Samenwerking KBO-PCOB                                                            In het bulletin van maart hebben we u geïnformeerd over het moeizame proces van de fusie van KBO en PCOB.

De Unie KBO functioneerde niet. KBO Gelderland en enkele andere provinciale bonden probeerden de Unie KBO weer te activeren om de samenwerking weer op gang te krijgen. Tot nu toe zonder succes. Wel wil de voorzitter van KBO-PCOB overleg plegen met  de vier provinciale bonden (Noord Holland, Overijssel Gelderland en Limburg) inzake de ontstane situatie.  Aan de orde komen dan zeker de uitvoering van de besluiten van 6 september 2019 (zie bulletin nr .4 maart 2020), de positie van KBO-Unie bestuur en de verhouding met de PCOB. Of dat overleg er komt hangt o.a. af vand de vergadermogelijkheden in het kader van het corona virus. Door al deze omstandigheden c.q. onduidelijkheden heerst er grote onrust bij met name de 4 genoemde bonden. De overweging om uit het KBO-Unie-verband te treden neemt sterk toe. Aansluiten bij het verband waar ook Brabant is aangesloten geeft meer helderheid  en financieel voordeel. Het bestuur hoopt dat er snel duidelijkheid komt. Als er informatie vanuit KBO Gelderland komt zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

 

Nationale Thuisbingo

Iedere woensdag van 11.00 tot 12.00 uur.

De uitzending is iedere woensdag te volgen op de website: www.denationalethuisbingo.nl.

De nationale thuisbingo is een online bingo speciaal voor ouderen, maar iedereen mag meedoen. Meespelen is gratis. Als u mee wilt doen kunt u zich op de site registreren. Alle winnaars worden na de uitzending gebeld door een team        vrijwilligers van KBO-PCOB.

 

KBO-PCOB start Digibellijn

Tabletcoaches van KBO-PCOB ondersteunen al enige jaren senioren die de digitale weg willen bewandelen. Omdat er geen bijeenkomsten zijn waar tabletcoaches hulp kunnen bieden, kunnen senioren  ondersteund worden via de Digibellijn. Tabletcoaches die senioren helpen digivaardig te worden en te blijven, zullen via de Digibellijn vragen beantwoorden en ondersteuning bieden. 

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld beeldbellen of over het gebruik van WhatsApp?

Bel de Digibellijn en stel uw vraag aan een tabletcoach De KBO-PCOB Digibellijn is te bereiken op maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur

via telefoonnummer 030-3400660.

                                                                                                                                    Website Stichting Gendringen-Leefbaar

Enkele jaren geleden heeft de Seniorenbond informatie op een pagina van de website van de St. Gendringen Leefbaar mogen plaatsen. De laatste 2 jaren was er niemand van de Stichting die de website kon beheren, zodat er geen actuele informatie op de site stond. Intussen zijn er wijzigingen in het bestuur van de Stichting geweest en is de voorzitter, dhr. Gilbert Esser, begonnen met de aanpassing van de site. Ook de pagina van de Seniorenbond is aangepast en sinds kort staat op de pagina het bulletin van april. Het bestuur is hier blij mee. We hopen dat we ook de komende tijd van de website gebruik mogen maken en dat het bulletin geplaatst kan worden.

 

Het adres van de website: https://www.stichting-gendringen-leefbaar.nl/gendringen-en-omstreken/sport-en-recreatie/seniorenbond/

 

Zijn er wijzigingen wat betreft uw adres of banknummer, laat het dan tijdig weten aan het secretariaat / ledenadministratie: Annelies   Cornelissen,  Brederostraat 14, 7081 AZ Gendringen.  tel. 683337, of via e-mail: seniorenbondgendringen@gmail.com .

 


Belangrijkste uit Bulletin 5. april 2020

 

KBO-PCOB opent speciale Ouderen-infolijn voor uw vragen

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico's van het coronavirus en dat u nu allerlei vragen hebt. We weten ook dat niet alle senioren even vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen.

Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend:
de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Kijk ook op de site van KBO-PCOB voor informatie over diverse zaken als corona, meldpunt thuiszorg, etc.

 

Wees bedacht op nep nieuws.

Er worden momenteel veel nep-berichten verspreid. Soms lijkt het dat ze van officiële instanties komen.  Wees alert hierop, voordat u ze opent of

doorstuurt naar anderen.

 

De website Jowtube.nl is speciaal voor senioren gemaakt die hun IT-vaardigheden willen verbeteren. Wanneer u zich op deze website abonneert, kunt u video’s over allerlei onderwerpen voor u persoonlijk (laten) klaarzetten. Aan de hand van deze video’s leert u precies hoe u bepaalde handelingen op een computer, een smartphone of een tablet kunt uitvoeren. Denk aan het veranderen van bepaalde instellingen, het omgaan met de webbrowser, de functie van bepaalde programma’s en nog heel veel meer.

 

Tijdelijk gratis: Op dit moment kunt u drie video’s bekijken over videobellen, zonder dat u daarvoor een account hoeft aan te maken. Deze video’s zijn inmiddels al meer dan 900 keer bekeken! Wilt u meer video’s zien? Dat kan nu helemaal gratis. Kijk voor meer informatie op de website: Jowtube.nl.

Ledenadministratie

Stoppen met de Seniorenbond? Het komt voor dat het lidmaatschap moet worden opgezegd. Als na 1 januari het lidmaatschap wordt beëindigd dan vragen wij u om tenminste de contributie voor het eerste halfjaar, is € 12,50, te betalen. De reden is dat het bestuur de afdracht aan KBO Gelderland moet voldoen voor het eerste halfjaar. Vanaf 1 juli moet het bestuur de 2e afdracht betalen.

 

Als het lidmaatschap beëindigd moet worden in de loop van het jaar  dan graag afmelden  uiterlijk 15 december. Wijzigingen kunt u doorgeven aan de ledenadministratie:  Annelies Cornelissen,  Brederostraat 14, Gendringen, tel. 683337.

 

Zijn er wijzigingen wat betreft adres of banknummer, laat het dan tijdig weten aan het secretariaat/ledenadministratie.