Stichting Gendringen Leefbaar stelt met plezier ruimte ter beschikking aan lokale afdeling van het Rode Kruis. De inhoud van deze pagina en eventuele subpagina's verschijnt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van deze afdeling van het Rode Kruis.

 

 

       

           RODE KRUIS GENDRINGEN

 

 

 

  

Het Rode Kruis helpt mensen bij rampen, oorlogen en andere noodsituaties. Dit is algemeen bekend en wordt veelvuldig in de media vermeld.

 

Minder bekend is dat het Rode Kruis ook plaatselijk actief is in Nederland.

 

Het Ned. Rode Kruis afd. Oude IJsselstreek heeft een hoofdbestuur en er zijn 7 locaties binnen de gemeente waar activiteiten plaatsvinden georganiseerd door

 

het bestuur en enthousiaste vrijwilligers.

   

In het zorgcentrum MMP in Gendringen zijn er twee activiteiten.

  

 

DE WELFARE/SOOS van het Rode Kruis.

 

  

Op maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur zijn wij in de grote zaal van MMP.

   

Wij bieden dan diverse mogelijkheden aan voor ontspanning en ontmoeting:

  

Als iemand graag creatief bezig wil zijn, dan zorgen wij voor de materialen.

 

Ook wordt er met veel enthousiasme en plezier gerummikubt en gekaart.

 

Wil je alleen maar even een praatje maken of sjoelen, ook dat kan.

 

Kortom wij horen graag uw wensen en wij proberen daaraan invulling te geven.

 

De middagen worden door de deelnemers(sters) als heel goed en gezellig ervaren.

 

Eind november organiseren wij een verkoopdag. Dan worden de creatieve dingen die in de loop van het jaar gemaakt zijn verkocht en er is ook een verloting. Van de opbrengst kopen wij materialen en financieren wij de soos-middagen.

 

Natuurlijk zien wij graag een goede opbrengst op zo'n dag, maar het gaat er vooral om dat het een gezellige dag is voor onze deelnemers en bewoners van het zorgcentrum. 's Morgens drinken we gezamenlijk koffie met bewoners van het centrum en aanleunwoningen.

 

Dit alles wordt door het Rode Kruis betaald. Brengt het niet genoeg op dan is er altijd nog de steun van het hoofdbestuur die van de opbrengst van de plaatselijke collecte ook een deel aan het Sooswerk besteedt. Tot nu toe is het financieel nog haalbaar en zijn de middagen gratis.

 

Eén keer per jaar wordt er een bingomiddag en één keer per jaar een feestmiddag georganiseerd.

   

Dus:

 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM OP MANDAGMIDDAG IN DE GROTE ZAAL VAN MMP.

  

Wilt u ons op maandagmiddag helpen met dit mooie werk of wilt u nadere informatie, kom dan eens langs op maandagmiddag of neem contact op met:

   

Jenny Kleuver. 0315-685947 Email: c.kleuver@kpnmail.nl

 

Rode Kruis vakanties.

 

Het Rode Kruis organiseert al jaren vakanties voor alle mensen, jong en oud, die een dagelijkse zorg of persoonlijke aandacht nodig hebben.

Allereerst op het vakantieschip de J. Henry Dunant. Hij vaart weken in Nederland, maar ook naar Duitsland en Belgie.

Dan is er het landelijk gelegen Hotel IJsselvliedt in Wezep. U kunt er tijdens een midweek met 5 overnachtingen genieten van de natuur en cultuur en nieuwe mensen ontmoeten.

 

Verder liggen in de Veluwse bossen het Hotel De Valkenberg en het Hotel De Paardestal in Rheden. Op deze plek is ook een verwarmd, therpeutisch zwembad.

 

Hier kan men kiezen voor 4 overnachtingen, maar men kan het ook verlengen tot 7 overnachtingen.

De Paardestal is uitermate geschikt als groepslokatie voor max.23 personen.

Vakantiedeelnemers mogen ook een partner, vriend(in) of familielid meenemen. Dus keus genoeg, als u er even onbezorgd tussen uit wilt.

Meer informatie? Dan bel met: Ine Nieuwenhuis tel.0315-683836

 

 

Roodcomp: computerlessen

Al in 2003 besefte dhr Lex IJsseldijk, toen voorzitter van de afdeling Gendringen van het Rode Kruis, dat de computer een steeds grotere plaats in ons leven zou gaan innemen. Vooral ouderen zouden daar nog wel eens moeite mee kunnen hebben. Zij zijn er immers niet mee opgegroeid.

Zo ontstond het plan om computerlessen te gaan aanbieden aan 50+’ers. Samen met Willem Tempels en Johan Grooten bekeken ze de mogelijkheden. De afdeling van het Rode Kruis schafte computers aan en de werkgroep ging op zoek naar vrijwilligers.

Zo konden in 2004 de lessen van start gaan. De eerste cursisten leerden omgaan met Windows 98 en later Windows XP. Beide programma’s zijn intussen in het museum beland en gelukkig hebben de vrijwilligers zich steeds weer aangepast aan nieuwe programma’s en nieuwe mogelijkheden.

Momenteel werken de meeste cursisten met Windows 7 en Windows 8. De vaste computer maakt steeds meer plaats voor de laptop en sinds vorig jaar leert men de cursisten ook omgaan met een tablet. Zo blijven we allemaal bij de tijd.

De lessen worden op het ogenblik allemaal gegeven in Maria Magdalena Postel in Gendringen. In Ulft zijn even geen lessen meer, maar er wordt gekeken naar de mogelijkheden, die daar nu zijn om ook daar weer van start te kunnen gaan.

Ieder cursist die zich aanmeldt, krijgt in principe 10 lessen op de computer (of laptop) of 5 lessen op de tablet. De lessen kosten € 2,- per keer. Daar komt dan nog een boek bij van ca € 25,-

Mochten 10 of 5 lessen niet voldoende zijn, dan kan er altijd worden “bijgeboekt”. De lessen worden gegeven aan één of twee personen tegelijk, dus het is bijna privé-les!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator:

Cees Fransoo

 

Tel 0315-685825 c.fransoo@upcmail.nl

Op deze site hebben we ruimte gemaakt voor de lokale seniorenbond, voor de gebiedsmakelaar, Hulp Online Oost, het lokale Rode Kruis en voor de fotogroep Gendringen.

De inhoud van deze pagina's wordt regelmatig aangepast.