Woningbouw


Door recente ontwikkelingen, zoals de versnelde toename van de krapte op de woningmarkt, de toestroom van woningzoekenden uit het westen en de toenemende vraag van ondernemers voor geschikte woonruimte voor de werknemers; is het noodzakelijk dat er nieuwe woningen komen in gemeente Oude IJsselstreek (Bron, fragment uit persbericht 7 jan 2021 van de gemeente Oude IJsselstreek)