Maandag 9 november 2020

Gendringenaren

Wij roepen jullie op om de kaarten van de postcodeloterij te doneren voor de inwoners van ons dorp die wat minder te besteden hebben.

Activeer uw kaart en doe ze in de brievenbus bij;

Petra Haverdil, Prins Hendriklaan 18, Gendringen.

Of bij

Suzanne Tempels. Touwslagersbaan61, Gendringen.

U zult zelf de kaarten moeten activeren, dat kan tot 15 November en

wij halen de boxen op bij de Albert Heijn.

De pakketten brengen wij naar de kerken in Gendringen en zij verdelen het onder de mensen. Dagelijks houden we U op de hoogte van de stand van zaken.

Samen laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn.

Groeten Petra en Suzanne namens Stichting Gendringen Leefbaar

 


Nieuwsbrief november 2020

 

Stichting

 

Gendringen

 

 

Leefbaar

 

www.stichting-gendringen-leefbaar.nl                                                

 

 

gendringenleefbaar@gmail.com


Als inwoners van Gendringen willen wij wonen in een omgeving die wij zelf fijn vinden. Daarom is het belangrijk dat een ieder daar zelf invulling aan geeft die men zelf prettig vindt. Daarnaast is het fijn als wij kunnen bouwen op mensen in onze directe omgeving zoals vrienden, buren en dorpsgenoten.

Gendringen Leefbaar een gezamenlijk doel waar veel verenigingen voor staan en iedereen pakt daar zijn eigen rol in en dat is alleen maar goed!

 

Zo ook Stichting Gendringen Leefbaar.

 

 

SGL heeft een website. Deze wordt opnieuw vormgegeven en gevuld met informatie. Het is de bedoeling dat op deze website zoveel mogelijk informatie te vinden is die met Gendringen of directe omgeving te maken heeft.                                        

 

SGL heeft een facebook

pagina.

Volgt u ons al op facebook?

Onze naam op facebook:

Stichting Gendringen Leefbaar

 


Onze informatie zuil is er om informatie te delen.

Heeft U informatie en denkt U dat het zinvol is om dit te delen laat het ons dan weten via mail.

De zuil is er voor en van de mensen die in Gendringen 

verblijven.

 

 

Bestuur Stichting Gendringen Leefbaar bestaat uit vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de leefbaarheid van het dorp Gendringen en directe omgeving. De wens is om met een bestuur te gaan werken dat bestaat uit 7 personen i.p.v. 5. Het huidige bestuur kijkt toekomst gericht met een open blik.

 

Donateur worden:

Maak uw vrijwillige bijdrage 

aan ons over op bankrekening NL82 RABO 0144 7464 41 t.n.v. Stichting Gendringen Leefbaar. Waarvoor onze hartelijke dank. 

 

Stichting

 

Gendringen

 

Leefbaar

 


 

 

Stichting Gendringen Leefbaar

 

·       Wonen er wordt ingezet op meer woningen in Gendringen. De gemeente Oude IJsselstreek heeft het over inbreiding, starterswoningen en levensloopbestendig. Inventarisatie door ons geeft aan dat dit onvoldoende is en er meer moet gebeuren.

 

·       Centrumvisie Gendringen hoe ziet ons dorp er in de toekomst uit?

 

·       Groen in ons dorp wat kunnen wij als inwoners zelf doen in onze tuinen en hoe kunnen wij als inwoners nieuwe en reeds bestaande initiatieven helpen ondersteunen als het gaat om het openbare groen?

 

·       Winkels hier liggen kansen en uitdagingen. Voor wie out of de box wil denken zijn er zeker mogelijkheden. Zeker als men kan rekenen op steun en support uit de directe omgeving. Koop lokaal!

 

·       Weekmarkt iedere vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur. Voor actuele informatie en Activiteiten kalender Gendringen alle activiteiten op de zuil bij de entree van ons dorp en op onze website.

·       eventuele aanbiedingen ga naar de facebook groep Weekmarkt Gendringen op onze pagina en wordt lid van deze groep.

 

·       Scholen en jeugd verbinden samenwerken en enthousiasmeren. Verbetering en/of uitbreiding van buitenschoolse mogelijkheden.

 

·       Verenigingen en stichtingen SGL biedt hen de ruimte om zich zelf en hun activiteiten te promoten op onze zuil.

 

·       Initiatieven Een nieuw en succesvol initiatief in Gendringen is de “Garage Sale Gendringen”. Zelfstandig georganiseerd door 3 enthousiaste dames uit Gendringen. Volgende “Garage Sale Gendringen” is 11 september 2021. Noteer vast deze datum! Wat is het fijn dat er net als zij meer mensen actief zijn en zich inzetten voor de inwoners van ons dorp.

 

 

·       Ideeën kunnen leiden tot nieuwe kansen en uitdagingen. Samen op zoek naar de mogelijkheden.

 

SGL is blij met alle initiatieven en ideeën, actieve verenigingen en zelfstandige organisaties die zich belangeloos inzetten voor ons dorp. 

 

Laten wij samen ons dorp mooier maken!