Seniorenbond Gendringen

Stichting Gendringen Leefbaar stelt met plezier ruimte ter beschikking aan de seniorenbond. De inhoud van deze pagina met informatie over de seniorenbond verschijnt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de seniorenbond. 

Seniorenbond Gendringen e.o.

                                                                                               Aangesloten bij KBO Gelderland

Secr.: Brederostraat 14

7081 AZ Gendringen, tel. 0315 683337

e-mail: seniorenbondgendringen@gmail.com

Rabobank Gendringen: rek.nr. NL39RABO 01163 26506


Bulletin 7. juni/juli 2020

Hoera we kunnen weer activiteiten organiseren.

Door de versoepeling van de regels met betrekking tot de Corona crisis heeft het

bestuur zich beraden op activiteiten die op dit moment georganiseerd kunnen

worden met in acht neming van de regels die momenteel gelden.

De planning van de activiteiten is onder voorbehoud van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Het bestuur hoopt dat u in goede gezondheid bent en weer aan activiteiten kunt deelnemen.

 

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering die volgens de statuten elk jaar moet plaatsvinden, kon in het voorjaar niet doorgaan. Het bestuur heeft er voor gekozen om deze vergadering uit te stellen tot 23 september. Nadere informatie volgt in het volgend bulletin van augustus.

 

Verdere activiteiten: 

Op 2 juni is weer gestart met jeu de boules. De vaste spelers zijn intussen geïnformeerd.  Wilt u ook in beweging komen ga eens kijken op dinsdag- of donderdagmiddag om 14.00 uur. Voor informatie bel met Joop Messink, tel.06-22060242, of  met Jozef Giesen, tel. 06-30142431.

 

 

Verder hopen we op 22 juli een bezoek te brengen aan de tuin van het ‘Meihuus’ in Breedenbroek. Dit bezoek komt in de plaats van de gezamenlijke fietstocht.  De heren Zeegers en Striekwold zetten een fietstocht uit naar het ‘Meihuus’, Terborgseweg in Breedenbroek.  Het is de bedoeling dat u in groepen van max. 4 personen, naar het Meihuus fietst. Daar is een mogelijkheid om de tuin te bekijken en koffie te drinken. Vervolgens fietsen we via een andere route weer naar huis, ook in kleine groepen. Mensen die niet kunnen of willen fietsen kunnen ook met de auto komen.

De kosten bedragen € 6,- voor entree en koffie/thee met gebak. Bij het Meihuus kunt u dit betalen aan Willie Vinkenvleugel. 

Tussen 13.00 uur en 13.30 uur kunt u vertrekken van het W.Alexanderplein in Gendringen. Hier wordt de route uitgedeeld door Gerard Zeegers en Bennie Striekwold.

Om te voorkomen dat we met een te grote groep  het ‘Meihuus’ bezoeken vragen we u om u aan te melden voor deze tocht, via de mail (zie boven) of per telefoon bij Frans van Hal, 06-51531955 ( na 18.00 uur) of bij Bennie Jansen, 06-51314390. Geef daarbij uw telefoonnummer en/of e-mailadres door. Er kunnen + 30 mensen deelnemen. Opgeven kan tot 19 juli.  

 

Op 19 augustus kunnen we gaan golfen bij ‘het Lohr’.

Ook hier is de organisatie anders dan we gewend waren. Het bestuur heeft er voor gekozen om geen gezamenlijke lunch te organiseren, omdat het moeilijk is om dan afstand te bewaren. Vanaf 13.00 uur bent u welkom bij ’t Lohr. Op het terras kunt u wat drinken,  waarna er groepen gemaakt worden om te gaan golfen. De bijdrage is € 10,-. Wilt u ook hier aanmelden als u wilt deelnemen?

 

Verdeling taken binnen het bestuur .

In haar vergadering van 3 juni heeft het bestuur Dhr. Willie Vinkenvleugel als voorzitter gekozen. Na het aftreden van Annie Hakvoort heeft Annelies Cornelissen 2 jaar lang zowel het voorzitterschap als het secretariaat (deels) gerund. Statutair was dit mogelijk, maar niet wenselijk. Er hebben zich geen kandidaten gemeld die bestuurslid c.q. voorzitter of secretaris willen worden. Willie Vinkenvleugel heeft zich bereid verklaard om het voorzitterschap van Annelies over te nemen. Tijdens de vergadering van 3 juni heeft zij de voorzittershamer aan Willie overgedragen.

Hieronder stelt hij zich voor.

Seniorenbond GENDRINGEN E.O. heeft een nieuwe voorzitter, de vijfde op rij, na Theo Masselink ,Theo Hugen, Theo van Remmen en Annelies Cornelissen ben ik benaderd om het stokje (hamer) van Annelies over te nemen. Ik ben zeer vereerd om dit te mogen doen voor de ouderen van Gendringen en omstreken.

Mijn naam is Willie Vinkenvleugel en ik woon op Den Dam 35 te  Breedenbroek. Ik ben 71 jaar en gehuwd met Willeke.Wij hebben 1 zoon en 1 dochter, die naast ons woont met haar partner en 1 dochter van 12 jaar. Onze zoon heeft achter op het erf een zorgboerderij en hij woont in Varsseveld met zijn geliefde, 2 dochters en een zoon.

Voorzitter worden in de tijd van corona, is een beetje anders verlopen dan we hadden verwacht. De opzet was dat dit zou plaatsvinden in maart met de algemene vergadering. Hopelijk kunnen we in september wel vergaderen. Hoe ik als voorzitter ga functioneren is altijd afwachten. Maar beste mensen, een geruststelling, ik ben een achterneef van Theo van Remmen. Ik heb gehoord dat hij een bewogen voorzitter is geweest.

Hopelijk zit dit ook in mijn genen. Groetjes Willie en tot ziens.  

 

Europese regeling verlenging rijbewijs

De geldigheid van rijbewijzen die tijdens de corona crisis zijn verlopen, wordt met zeven maanden verlengd. Dat heeft de Europese Commissie besloten aldus minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen. Op die manier kunnen automobilisten met een rijbewijs dat tussen 1 februari en 1 september 2020 is verlopen, of nog verloopt, langer doorrijden. Ze mogen het rijbewijs in de hele EU blijven gebruiken. De duur van zeven maanden geldt vanaf de datum waarop het rijbewijs verloopt. Daarna mag men nog 5 maanden in Nederland rijden met het verlopen rijbewijs. Rijbewijzen die zijn geschorst of ingevorderd, vallen buiten de regeling.

Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de belangenbehartiging van KBO-PCOB? Abonneer u gratis op de digitale nieuwsbrief van kpo-pcob: kbo-pcob.nu

 

 

Het volgend bulletin komt op 25 augustus.

 

 

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud en voor eigen risico.

 

 

Het bestuur wenst u een goede vakantie tijd toe.


Bulletin 6. mei 2020

Velen zullen woensdag 6 mei en dinsdag 19 mei ’s avonds naar de persconferentie van Premier Rutte en Minister de Jonge hebben gekeken. Wat gaat er gebeuren, worden de maatregelen versoepeld? Mag ik weer bezoek hebben of afleggen in het verzorging- of verpleeghuis. Kan ik weer naar de kapper?  Mogelijk had u nog meer vragen. Gelukkig: er zijn maatregelen versoepeld, maar helaas het Corona virus is niet weg en we zullen heel voorzichtig moeten blijven en afstand moeten houden.

Wanneer u ziek bent zult u nog steeds thuis moeten blijven en geen bezoek kunnen ontvangen.

Voor de Seniorenbond geldt dat er nog geen activiteiten georganiseerd kunnen worden, helaas.

Als u dit leest zijn er mogelijk wel weer wat versoepelingen. Het bestuur zal zich beraden op activiteiten die eventueel wel georganiseerd kunnen worden. In het blad van 23 juni hopen wij u  te kunnen laten weten wat er mogelijk is.

 

Het bestuur vraagt u uw e-mailadres door te gegeven, zodat we u kunnen mailen wanneer er activiteiten mogelijk zijn. Van diverse leden hebben wij het e-mailadres, maar het zou fijn zijn als we meer mensen kunnen bereiken. Ook als uw mailadres is gewijzigd horen we dat graag.

 

U kunt uw adres mailen naar: seniorenbondgendringen@gmail.com.

 

Dag van de Ouderen 2020

 

Het comité van de Dag van de Ouderen heeft het besluit genomen dat deze dag dit jaar niet zal plaatsvinden.

 

Ook al zijn er inmiddels wat positieve geluiden over het corona virus, gezien de doelgroep vindt het comité het niet verantwoord om eind september zo’n grote

 

groep ouderen met elkaar in contact te laten komen.

 

Zij hopen op uw begrip en wensen u een goede gezondheid toe.

Daarnaast heeft men er moeite mee om sponsoren geld te vragen voor bijeenkomsten. Bedrijven die mogelijk zelf al in financiële nood zitten. Het comité hoopt dat het in 2021 wel mogelijk is om deze dag te organiseren.

 

 

 

Samenwerking KBO-PCOB                                                            In het bulletin van maart hebben we u geïnformeerd over het moeizame proces van de fusie van KBO en PCOB.

De Unie KBO functioneerde niet. KBO Gelderland en enkele andere provinciale bonden probeerden de Unie KBO weer te activeren om de samenwerking weer op gang te krijgen. Tot nu toe zonder succes. Wel wil de voorzitter van KBO-PCOB overleg plegen met  de vier provinciale bonden (Noord Holland, Overijssel Gelderland en Limburg) inzake de ontstane situatie.  Aan de orde komen dan zeker de uitvoering van de besluiten van 6 september 2019 (zie bulletin nr .4 maart 2020), de positie van KBO-Unie bestuur en de verhouding met de PCOB. Of dat overleg er komt hangt o.a. af vand de vergadermogelijkheden in het kader van het corona virus. Door al deze omstandigheden c.q. onduidelijkheden heerst er grote onrust bij met name de 4 genoemde bonden. De overweging om uit het KBO-Unie-verband te treden neemt sterk toe. Aansluiten bij het verband waar ook Brabant is aangesloten geeft meer helderheid  en financieel voordeel. Het bestuur hoopt dat er snel duidelijkheid komt. Als er informatie vanuit KBO Gelderland komt zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

 

Nationale Thuisbingo

Iedere woensdag van 11.00 tot 12.00 uur.

De uitzending is iedere woensdag te volgen op de website: www.denationalethuisbingo.nl.

De nationale thuisbingo is een online bingo speciaal voor ouderen, maar iedereen mag meedoen. Meespelen is gratis. Als u mee wilt doen kunt u zich op de site registreren. Alle winnaars worden na de uitzending gebeld door een team        vrijwilligers van KBO-PCOB.

 

KBO-PCOB start Digibellijn

Tabletcoaches van KBO-PCOB ondersteunen al enige jaren senioren die de digitale weg willen bewandelen. Omdat er geen bijeenkomsten zijn waar tabletcoaches hulp kunnen bieden, kunnen senioren  ondersteund worden via de Digibellijn. Tabletcoaches die senioren helpen digivaardig te worden en te blijven, zullen via de Digibellijn vragen beantwoorden en ondersteuning bieden. 

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld beeldbellen of over het gebruik van WhatsApp?

Bel de Digibellijn en stel uw vraag aan een tabletcoach De KBO-PCOB Digibellijn is te bereiken op maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur

via telefoonnummer 030-3400660.

                                                                                                                                    Website Stichting Gendringen-Leefbaar

Enkele jaren geleden heeft de Seniorenbond informatie op een pagina van de website van de St. Gendringen Leefbaar mogen plaatsen. De laatste 2 jaren was er niemand van de Stichting die de website kon beheren, zodat er geen actuele informatie op de site stond. Intussen zijn er wijzigingen in het bestuur van de Stichting geweest en is de voorzitter, dhr. Gilbert Esser, begonnen met de aanpassing van de site. Ook de pagina van de Seniorenbond is aangepast en sinds kort staat op de pagina het bulletin van april. Het bestuur is hier blij mee. We hopen dat we ook de komende tijd van de website gebruik mogen maken en dat het bulletin geplaatst kan worden.

 

Het adres van de website: https://www.stichting-gendringen-leefbaar.nl/gendringen-en-omstreken/sport-en-recreatie/seniorenbond/

Zijn er wijzigingen wat betreft uw adres of banknummer, laat het dan tijdig weten aan het secretariaat / ledenadministratie: Annelies   Cornelissen,  Brederostraat 14, 7081 AZ Gendringen.  tel. 683337, of via e-mail: seniorenbondgendringen@gmail.com .

 


Bulletin 5. april 2020

Wat is er  te doen?

Meestal begint het bulletin met de activiteiten die er gepland zijn. Helaas op dit moment mag en kan het bestuur nog geen  bijeenkomsten organiseren. De maatregelen die de overheid heeft genomen om de verspreiding van Corona in te dammen zijn nog steeds van kracht. Heel begrijpelijk, maar daarom niet minder vervelend. Gelukkig geven de berichten aan dat het de goede kant op gaat.

Het bestuur hoopt dat u in elk geval vrij van het Corona virus bent gebleven en in goede gezondheid verkeert.

Daarnaast hopen wij dat u er in slaagt om rond uw huis van het mooie weer te genieten en op allerlei manieren toch contact

kunt onderhouden met familie, vrienden of kennissen.

Activiteiten kunnen we niet organiseren,

wel kunnen we u een virtueel boeket bloemen aanbieden,

 

als kleine pleister op de wonde.


Zolang de bibliotheken gesloten zijn, 

is er geen internetcafé in de bibliotheek in Dinxperlo .

Jeu de boules: In verband met het Corona virus is besloten om voorlopig niet te spelen. Wanneer het weer mogelijk is laten wij het u weten.

Voor informatie Joop Messink, tel.06-22060242, of  bij Jozef Giesen, tel. 06-30142431

 

Dauwtrappen / Golfen bij ’t Lohr

Golfen bij ’t Lohr stond gepland op woensdag 20 mei. Helaas kan ook deze dag niet doorgaan vanwege de maatregelen die nog van kracht zijn.

 

Voor wat betreft de fietstochten

 

Op dit moment is nog niet te zeggen of er in juni en juli met een groep gefietst kan worden. We zullen u daar later over  berichten.

 

Rijbewijs 75+

Dhr. J. Termaat, keuringsarts te zelhem: 0314-620291

Uw eigen huisarts.

 

Rijbewijskeuringen in Ulft

 

Automobilisten kunnen zich medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Zaal de Mulderije, Allee 1, in Ulft.

Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen: tel. 088- 2323300.  Zelf een datum plannen kan op: www.regelzorg.nl. De keuringsartsen nemen zoveel mogelijk maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zolang het verantwoord is zal de keuring doorgaan. Regelzorg zal contact met u opnemen mocht er iets aan uw afspraak wijzigen.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 45,00. 

 

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten, ondanks de coulanceregeling adviseert Regelzorg toch een gezondheidsverklaring te kopen minimaal 4 maanden voor de einddatum van Uw rijbewijs. De coulanceregeling maakt het 75 plussers mogelijk om een jaar met een verlopen rijbewijs te rijden. Wel zijn er voorwaarden aan verbonden. (Zie bulletin van januari). 

 

Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring bij de Gemeente of digitaal met behulp van uw DigiD met SMS code op mijn.cbr.nl. Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken duren voor u de papieren die de arts moet invullen, thuisgestuurd krijgt. Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.

KBO-PCOB opent speciale Ouderen-infolijn voor uw vragen

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico's van het coronavirus en dat u nu allerlei vragen hebt. We weten ook dat niet alle senioren even vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen.

Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend:
de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Kijk ook op de site van KBO-PCOB voor informatie over diverse zaken als corona, meldpunt thuiszorg, etc.

Wees bedacht op nep nieuws.

Er worden momenteel veel nep-berichten verspreid. Soms lijkt het dat ze van officiële instanties komen.  Wees alert hierop, voordat u ze opent of

doorstuurt naar anderen.

De website Jowtube.nl is speciaal voor senioren gemaakt die hun IT-vaardigheden willen verbeteren. Wanneer u zich op deze website abonneert, kunt u video’s over allerlei onderwerpen voor u persoonlijk (laten) klaarzetten. Aan de hand van deze video’s leert u precies hoe u bepaalde handelingen op een computer, een smartphone of een tablet kunt uitvoeren. Denk aan het veranderen van bepaalde instellingen, het omgaan met de webbrowser, de functie van bepaalde programma’s en nog heel veel meer.

 

Tijdelijk gratis: Op dit moment kunt u drie video’s bekijken over videobellen, zonder dat u daarvoor een account hoeft aan te maken. Deze video’s zijn inmiddels al meer dan 900 keer bekeken! Wilt u meer video’s zien? Dat kan nu helemaal gratis. Kijk voor meer informatie op de website: Jowtube.nl.

Ledenadministratie

Stoppen met de Seniorenbond? Het komt voor dat het lidmaatschap moet worden opgezegd. Als na 1 januari het lidmaatschap wordt beëindigd dan vragen wij u om tenminste de contributie voor het eerste halfjaar, is € 12,50, te betalen. De reden is dat het bestuur de afdracht aan KBO Gelderland moet voldoen voor het eerste halfjaar. Vanaf 1 juli moet het bestuur de 2e afdracht betalen.

 

Als het lidmaatschap beëindigd moet worden in de loop van het jaar  dan graag afmelden  uiterlijk 15 december. Wijzigingen kunt u doorgeven aan de ledenadministratie:  Annelies Cornelissen,  Brederostraat 14, Gendringen, tel. 683337.

 

Zijn er wijzigingen wat betreft adres of banknummer, laat het dan tijdig weten aan het secretariaat/ledenadministratie.