Stichting Gendringen Leefbaar stelt met plezier ruimte ter beschikking aan de gebiedsmakelaar Jan Maalderink. 

De inhoud van deze pagina en eventuele subpagina's verschijnt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebiedsmakelaar

Met de groeten van de Gebiedsmakelaar.

Op verzoek van de Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten gaan de gebiedsmakelaars van de gemeente vanaf nu maandelijks een bericht plaatsen op de dorpswebsites. Dat kan over van alles gaan, maar ik begin met mezelf voor te stellen en kort aan te geven wat een gebiedsmakelaar doet.

 Ik ben Jan Maalderink. Vanaf 2005 werk ik voor de gemeente Oude IJsselstreek. Daarvoor gemeente Gendringen. Vanaf 2013 werk ik als gebiedsmakelaar.

Ik ben gekoppeld aan Ulft Centrum, Ulft Zuid, Bontebrug, Gendringen, Netterden, Megchelen en Breedenbroek-Voorst. Graag wil ik de goede, leuke en leerzame initiatieven van anderen delen. Andere kernen kunnen daar hun voordeel mee doen. Ik wil enthousiasmeren zodat de inwoners van Oude IJsselstreek geïnspireerd raken. Zo ontstaat er reuring, er gaat wat gebeuren, en dat is precies de bedoeling. Ik ben te bereiken via het algemene nummer van de gemeente, of per mail. j.maalderink@oude-ijsselstreek.nl

 

 Wat kunt u zelf doen? Van u wordt tegenwoordig steeds meer verwacht dat u zelf het initiatief neemt. Niet alleen in uw persoonlijke leven als u bijvoorbeeld zorg nodig heeft, ook als het gaat om de inrichting en de kwaliteit van uw woonomgeving. Dat is wennen, voor zowel u als ook voor ons; de ambtenaren die gewend waren om voor de inwoner te denken en dingen te bedenken. De gebiedsmakelaar is inzetbaar om ervoor te zorgen dat de juiste mensen met elkaar in gesprek komen en soms ook om organisaties in beweging te krijgen.

Als gebiedsmakelaar weet ik vaak wat er leeft in de wijk en zie ik wat er aan de hand is. Door mij van informatie te voorzien, help je mij het werk zo goed mogelijk uit te voeren. Ik heb contact met bewoners, belangenverenigingen, bedrijven, instellingen, verenigingen en andere belanghebbenden en zorg dat het netwerk zelf in actie komt. Ik zorg er voor dat ik een overzicht heb van de kansen, problemen en ontwikkelingen in de wijk. Mijn taak is om de juiste dingen op de agenda te krijgen in het gemeentehuis. Ik neem vooral geen dingen over, ik jaag wel initiatieven aan.

Ik vind het mooi om te zien dat de mensen samen iets ondernemen. Dat hoeven niet altijd grote projecten en initiatieven te zijn. Uiteindelijk gaat het allemaal om het verbeteren van de leefbaarheid. Het is een andere manier van denken, die leidt tot een prettige samenleving. Het gaat verder dan de naaste buren. Je leeft niet naast elkaar, maar met elkaar. Het stimuleren van een eigen identiteit vind ik als gebiedsmakelaar erg belangrijk. Elke kern heeft zijn eigen visitekaartje, dat moet je koesteren. Het vraagt om een specifieke, op die kern gerichte aanpak. Als initiatieven in volle gang zijn en wij niet meer nodig zijn, dan hebben we ons werk goed gedaan.

Een mooi voorbeeld hierbij is de inzet van Stichting Dorpsbelang Gendringen en Omstreken voor het helder in beeld brengen van de wensen, verwachtingen en verlangens van de inwoners van Gendringen. Ze zijn bezig met het bevorderen van de samenwerking tussen de partijen en zo nodig wordt er bemiddeld. Dit is nog niet eenvoudig. Eerst moet je informatie zien te halen om te komen tot een soort van plan en dan moet dat vertaald worden in een plan van aanpak. In maart 2014 heeft de Stichting een enquête gehouden onder inwoners van Gendringen met als doel te horen hoe de leefbaarheid wordt ervaren. Met de uitkomst daarvan is de stichting bezig een soort van dorps/beleidsplan uit te zetten voor de komende jaren. Ook is de stichting in staat geweest in 2013 door medewerking van een aantal sponsoren een digitale informatiezuil op te richten. Alle verenigingen in Gendringen en de buurtschappen kunnen hun informatie en aankondigingen voor activiteiten daar op kwijt. Die doorzettingskracht die daar te zien is, is mooi om mee te maken. Samen(blijven) werken, maar ook samen ontmoeten. Ik heb bewondering en respect voor het bestuur van stichting DGeO die de uitdaging verder aangaat om samen een dorpsplan te ontwikkelen. Daar krijg je goede zin van. Zo kunnen we samen met elkaar de leefbaarheid verbeteren.


Van de gebiedsmakelaar

 

 

Een veilige woonomgeving, daar hebben we allemaal baat bij.

Elke vier jaar stelt de gemeenteraad van Oude IJsselstreek de Kadernota Integrale Veiligheid vast. Voor het opstellen van deze nota wordt gebruik gemaakt van ervaringscijfers, aangiften bij de politie, wetenschappelijk onderzoek, landelijk (politie) beleid, de gemeentelijke meldingenkaart enzovoort.. Op basis van de nota wordt elk jaar bepaald aan welke onderwerpen extra aandacht moet worden besteed.

Voor de komende periode zijn we tot de tot de volgende 7 thema’s op het gebied van veiligheid gekomen:

  • Woninginbraken

  • Geweld, waaronder huiselijk geweld

  • Alcohol en drugs overlast

  • Jeugdoverlast

  • Fietsendiefstal

  • Verkeersveiligheid

  • Evenementenveiligheid

  •  

Na besluitvorming door de raad zal er op de website van de gemeente Oude IJsselstreek uitgebreide informatie te vinden zijn over het nieuwe integraal veiligheidsbeleid. Er zal dan ook over gepubliceerd worden op de gemeentepagina in de Gelderse Post.

 

Helpt U mee?

U helpt ons met het veilig maken van uw woonomgeving door aan te geven met welke punten u deze lijst aangevuld zou willen zien en waarom. U kunt dit doorgeven aan onze collega Walter van de Gevel. Dat kan per telefoon (0315-2929292) of per e-mail (info@oude-ijsselstreek.nl).

Alvast bedankt,

 

 

Jan Maalderink

 

 

Gebiedsmakelaar Ulft centrum-zuid en Bontebrug, Megchelen, Breedenbroek-Voorst Netterden en Gendringen. 

 

Op deze site hebben we ruimte gemaakt voor de lokale seniorenbond, voor de gebiedsmakelaar, Hulp Online Oost, het lokale Rode Kruis en voor de fotogroep Gendringen.

De inhoud van deze pagina's wordt regelmatig aangepast.

 

één van de laatst toegevoegde foto's.

door op de foto te klikken gaat u naar de fotogroep-pagina

Gendringenaren

 

N.a.v. de bijeenkomst over de toekomstvisie gistereavond is er gebleken dat nog meer samen werken een must is om ons dorp leefbaar te houden en te maken.

Om dit te bewerkstelligen kunnen verenigingen en mensen die in ons dorp iets willen organiseren dit op de site van Stichting Gendringen Leefbaar zetten. Zodat onze dorpelingen daar notie van kunnen nemen.

Uiteraard is het ook belangrijk om te kijken of er niet dubbel op een datum georganiseerd wordt.

Zo weet iedereen wat er te doen is en kunnen betrokkenen onderling overleggen. Het mail adres is stichtinggendringen@hotmail.com

 

Mvg Stichting Gendringen Leefbaar

De plannen en tekening liggen er. Het nieuwe MMPstaat gepland voor medio zomer 2020.

 

In het gebouw komen 45 grotere appartementen van ca. 60 m2. Hiervan zijn er 20 voor Azora en 25 voor Wonion waarvan wederom 14 aan Estinea verhuurd worden. Daarnaast zijn er 26 kleinere appartementen van ca. 40 m2. Deze zijn verdeeld in twee groepen PG respectievelijk 8 en 9 appartementen en nog 9 platsen ELV.

 

De PG groepen zijn gehuisvest op de begane grond en hebben beiden een eigen huiskamer en een buitenruimte met afgesloten tuindeel.  Op de begane grond is ook de hoofdentree met naast gelegen het Grand Cafe en multifunctionele ruimten. Nabij de hoofdentree liggen ook de welnessruimte en de winkel. De grootere appartementen van Azora zin gehuistvest op de tweede en derde bouwlaag en zijn alle voorzien van een balkon. Op de derde bouwlaag zijn ook de ELV appartementen gesiteerd.

 

Leuke plannen- maar eerst wordt nog door de Meeuw uit Oirschot een tijdelijke huisversting met 72 plaatsen [32 PG en 40 somatiek] aan de Bongerdstraat in Ulft gebouwd om deze plannen te kunnen realiseren. De tijdelijke huisversting is eind november 2018 klaar is en de bewoners van het huidige MMP gaan dan hier naar toe verhuizen. In Januari 2019 beginnen de sloopwerkzaamheden en we hopen medio zomer 2020 het nieuwe MMP te kunnem gebruiken.