op deze bladzijde kunt u een

aantal foto's zien, beschikbaar gesteld door de

Fotogroep Gendringen

Op deze site hebben we ruimte gemaakt voor de lokale seniorenbond, voor de gebiedsmakelaar, Hulp Online Oost, het lokale Rode Kruis en voor de fotogroep Gendringen.

De inhoud van deze pagina's wordt regelmatig aangepast.